DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> reportaz

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI
_________

Możemy wyobrazić sobie naszą drogę do oświecenia w formie jednej głównej autostrady i wielu zjazdów, które się z nią łączą. Ta szeroka autostrada jest jak pragnienie osiągnięcia oświecenia, życzenie, byśmy byli w stanie pomagać innym. Na tej drodze istnieją małe odgałęzienia - jedno z nich to radiestezja, a drugie telepatia. Są bardzo interesujące, ale jeśli będziemy się na nich za bardzo...

Wszyscy pragną pokoju

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Przemówienie wygłoszone na I Międzynarodowej konferencji w Bombaju
9-10 kwietnia 2005

_________

Jeśli jesteś zwykłym człowiekiem wrażenia nagromadzone w twojej, podświadomości wyłonią się po śmierci tworząc pewną strukturę polegającą na tym, że najsilniejsze zdominują pozostałe i pociągną cię w stronę następnego odrodzenia. Najsilniejszy program będzie niejako niósł system. Będziesz tego doświadczał dopóki ów program się nie wyczerpie. Jeśli natomiast osiągnąłeś już poziom pozaperson...

_________

Jeśli przyjrzymy się uważnie samym sobie, zobaczymy, że nie istnieje żadne trwałe "ja", które moglibyśmy nazwać nami. W każdym momencie naszego życia wszystko się zmienia. Nieustannie odchodzą stare, a przychodzą nowe myśli, uczucia i sytuacje. Nic nie pozostaje takie samo. Z drugiej strony jednak istnieje pewna kontynuacja. Jeśli nie byłoby siedmioletniego chłopca, nie byłoby ró...

Szamar Rinpocze
_________

Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości poświęconych 900-leciu Karmapy Dysum Czienpy; Bodhgaya, 3 stycznia 2011

Medycyna tybetańska w Indiach i Nepalu dzisiaj

Mirja Bramsiepe
_________

Medycyna tybetańska należy do najstarszych systemów leczniczych świata. Jej pochodzenie sięga czasów trzeciego Buddy naszej epoki – Kasjapy. Skąd, zdaniem tybetańskich lekarzy, bierze się choroba? Odpowiedź jest całkiem prosta i w większości nam znana: główną przyczyną wszelkich chorób jest podstawowa niewiedza naszego umysłu.

Gretchen Newmark
_________

Doświadczenia buddystki
Rak to pojęcie określające wiele różnych chorób, charakteryzujących się niekontrolowanym wzrostem i rozprzestrzenianiem się patologicznych komórek. Przy wcześnie rozpoczętym leczeniu wiele rodzajów raka nie kończy się śmiercią, jednak diagnoza ta zazwyczaj wywołuje strach.

Jak powstały wyobrażenia buddy

Manfred Seegers
_________

Wystawy sztuki buddyjskiej, które odbyły się ostatnio w Niemczech na nowo wywołały dyskusję, czy dzisiejsza forma Buddy jest wytworem buddyzmu indyjskiego, czy też odwzorowaniem wyobrażenia greckiego boga Apollina.

Klara Kazelle i Roman Laus
_________

Lama Ole Nydahl po raz pierwszy udzielił publicznie nauk w Bhutanie

Ośrodek Europejski - Europe Center

Lama Ole Nydahl
_________

Będzie to miejsce, gdzie wiele kultur spotka się na płaszczyźnie buddyzmu, gdzie wielu ludzi będzie się wzajemnie uczyć od siebie, gdzie mnóstwo płodnych umysłów, bystrych ludzi, wielu idealistów będzie mogło się wzajemne inspirować, zakochiwać i po prostu rozwijać, czy wspólnie spędzać czas.
Lama Ole

_________

Międzynarodowy projekt filmowy. Pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny o życiu i aktywności Lamy Ole Nydahla

30 lat buddyzmu Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce

Mędrek & team
_________

Rok 2006 był 30-tym rokiem naszej buddyjskiej historii w Polsce. O ile pierwsze i drugie dziesięciolecie minęły bez większego rozgłosu, to od jakiegoś czasu jesteśmy głęboko świadomi wagi historii i buddyjskich rocznic.

_________

Czyli czym jest projekt moreEC

Nowy ośrodek w Gdańsku

Michał Bobrowski i sanga gdańska
_________

„Szczodrość czyni nas partnerami w rozwoju, sprawia, że stajemy się częścią wydarzeń, że nasze życia rzeczywiście nabierają prawdziwego znaczenia”.
Lama Ole Nydahl

René Lackner
_________

W lutym 2009 roku udałem się w podróż na Syberię. Celem mojego wyjazdu był Bojarskij nad Bajkałem. Zainspirowali mnie Vita i Andrej z Irkucka – dwoje bliskich przyjaciół, którzy robią wiele dla dharmy na terenie Syberii, a Lama Ole Nydahl dał mi swoje błogosławieństwo.

Sangha house w Opolu

_________

Region opolski znajduje się w centralnej części Śląska i od wieków był silnym centrum kultury tego obszaru, będącego europejską platformą spotkania cywilizacji Słowian i Germanów, na pograniczu Polski, Czech i Niemiec. Historia buddyzmu Diamentowej Drogi na Śląsku Opolskim sięga roku 1987.

_________

Po wybudowaniu i inauguracji Stupy Kalaczakry w Grecji, Karma Berczen Ling nie mógł już dłużej pozostawać pusty. Wcześniejsze doświadczenia z sąsiadami dewastującymi nasze budynki jasno pokazały, że potrzebna jest tam nasza stała obecność – przez 365 dni w roku.

Nagodzice, czyli 52 hektary czystej krainy

Przyjaciele Nagodzic
_________

Nagodzice to wieś w południowej części Kotliny Kłodzkiej, której tablice z nazwą zazwyczaj wprowadzają w błąd zdążających na kursy buddystów. Jakoś tak bowiem się wydarzyło, że zamaszysty cyrkiel kartografa zaliczył nas do tak zwanego obrębu nagodzickiego i choć obecnie większość naszych ziem znajduje się w obrębie różaneckim, a Nagodzice to jedyna sąsiednia wieś od nas niewidoczna, to nazwa ośrodka pozostała. Jako, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek, tak i nazwa naszego ośrodka nieprzypadkowo z wsią tą została połączona, a wieś z kolei nieprzypadkowo ma w swym rdzeniu Nagów. Kto był na pierwszym kursie wiosną 2004 roku ten zaświadczy, że nie było nam łatwo do Nagodzic nauki Buddy wprowadzać. W następnych latach było już z górki, a kiedy w czynie społecznym, podejmując wyzwanie rzucone nam przez tubylców, dwukrotnie wysprzątaliśmy sąsiadujący z nami kamieniołom z tych samych śmieci, miejscowe energie chyba nas zaakceptowały.

Nastia Tracewska
_________

Niedaleko od Polski, w północnej Europie, leży piękna Skandynawia, w której rozpoczął się rozwój Buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Lama Ole przyjeżdżał tutaj jeszcze w połowie lat 70-tych wraz z 16 Karmapą, który udzielił wtedy kilku inicjacji i przeprowadził ceremonię Czarnej Korony w Oslo. Zawsze chętnie odwiedzamy Norwegię, gdzie sanga rośnie stopniowo, ale systematycznie, a my możemy cieszyć się zapierającymi dech dzikimi pejzażami Północy. W maju znowu udało nam się spotkać z przyjaciółmi z Oslo, Bergen, Stavanger i Trondheim.

Śląsk od morza do Gór

Ślązacy
_________

Na Śląsku łatwo zacierają się granice między miastami, choć moglibyśmy mieć jeden silny ośrodek reprezentujący całą metropolię Silesia, mamy ich 9., większość oddalona od siebie o pół godziny drogi samochodem. Podróżując przez Śląsk większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że co 20 minut jest w nowym mieście i że prawie w każdym może odwiedzić ośrodek Lamy Ole. Może kiedyś powstanie jeden ogromny ośrodek, ale jak dotąd nie wystawiono na sprzedaż żadnej huty ani kopalni, która sprostałaby oczekiwaniom prawdziwych hanysów*. Dlatego teraz możemy medytować w następujących przepięknych kurortach.