DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> nauki

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Pięć nagromadzeń

Manfred Seegers
_________

Wiara w rzeczywiste, jednolite i niezmienne „ja" jest poważnym złudzeniem, w którego pułapkę wpadamy raz po raz, ze starego przyzwyczajenia. To sztywne wyobrażenie, że rzeczywiście jesteśmy jakąś osobą, stanowi największą przeszkodę na drodze do naszego wyzwolenia i oświecenia - z tego lgnięcia wyłaniają się wszystkie przeszkadzające uczucia, negatywne działania i cierpienia. Przyjrzyjmy się więc naszemu „ego" dokładniej.

Najczystsza esencja ustnych instrukcji

Jesze Tsogjal
_________

Termy Guru Rinpocze

Mekhala i Kanakhala

Mira Starobrzańska
_________

Mekhala i Kanakhala były siostrami, które bogaty ojciec wydał za mąż za dwóch braci swego przyjaciela, kupca. Mężowie obu sióstr nie byli zadowoleni ze swoich żon; narzekali na nie, a ich opinie szybko rozniosły się po całej okolicy. Mekhala i Kanakhala były krytykowane w wiosce za każdym razem, kiedy się pojawiały.

Świadome umieranie

Lama Ole Nydahl
_________

Coraz lepsza marka

W czasach, gdy cały świat zewnętrznie próbuje naśladować sposób życia północnych Europejczyków, jednocześnie na wewnętrznym poziomie Zachód zbliża się do wschodniej mądrości. Wielu z tych, którym nie wystarcza tylko czyste myślenie lub tradycyjne propozycje wiary, szuka intensywnie dróg angażujących wszystkie ich możliwości - ścieżek którym można zaufać. Przykł...

Przemówienie XVII Karmapy Taje Dordże

XVII Karmapa Taje Dordże
_________

Celem tego spotkania jest rozwinięcie przyjaźni i zaufania pomiędzy naszymi duchowymi tradycjami, nie tylko tutaj i teraz w Londynie po ostatnich tragicznych wydarzeniach, ale zawsze i wszędzie. Wzajemny szacunek dla naszych tradycji i poglądów jest niezmiernie ważny i powinien być zbudowany na przyjaźni i zaufaniu.
Ten budynek jest najlepszym przykładem na to, co się może wydarzyć, g...

Postawa Wadżrajany czyli relacja nauczyciel-uczeń

Maggy Lehnert-Kossowski
_________

Na podstawie wykładów wygłoszonych podczas pierwszej trasy po Polsce, październik 2006

Nie ma praktyki wadżrajany bez oddania ucznia do nauczyciela – to jest w naszej szkole najważniejsze. Prawdziwe oddanie znaczy, że gdy nauczyciel pokazuje na konia i mówi, że to jest słoń, to nie potakujesz tylko widzisz słonia. A jeśli nauczyciel mówi: „Przepraszam, pomyliłem się to jest koń”, widzisz konia.

37 działań bodhisattwy

XVII Karmapa Trinej Taje Dordże
_________

XVII Karmapa Trinej Taje Dordże udziela wyjaśnień do tekstu Gjaltse Thogme Sangpy
Część 1

Gjaltse Thogme Sangpo, autor tekstu, urodził się w Tybecie, w 1925 roku. Z wielu nauk, których udzielił, te są najcenniejsze i najważniejsze, ponieważ dotyczą wszystkich praktyk, które wykonujemy chcąc zostać bodhisattwami. Tekst nosi tytuł „37 działań bodhisattwy”, ponieważ składa się z 37 wersów stanowiących główną część książki.

To jest zupełnie niesamowite

Tomek Lehnert
_________

Wykłady składające się na ten artykuł zostały wygłoszone w Sopocie 13 marca 2005 podczas kursu z Lamą Ole oraz w Londynie-Wandsworth 10 kwietnia 2005 r.

Drukpa Kunlej błogosławi obraz

_________

W Tybecie istnieje zwyczaj, iż świeżo wykonane dzieła sztuki zanosi się do lamy, który błogosławi je, posypując ryżem.

Bohater Marpa

Wywiad z Lamą Ole Nydahlem
_________

Za każdym razem, kiedy mówisz o Marpie, nazywasz go bohaterem...

Lama Ole: Nazywam go bohaterem świadomie, ponieważ nieustraszoność jest tym aspektem jego pracy, o którym często się zapomina. Dzieje się tak, ponieważ instytucje monastyczne, które zajmowały się spisywaniem życiorysów wielkich nauczycieli, znały wiele słów dla opisów religijnego wy...

Guru Joga

Ulla i Detlev Göbel we współpracy z Lamą Ole i Caty
_________

Cytaty wielkich mistrzów o znaczeniu medytacji na Lamę

Pieśń Mahamudry

Gendyn Rinpocze
_________

Szczęścia nie można odnaleźć dzięki woli
lub wzmożonemu wysiłkowi,
bo zawsze jest już obecne,
doskonałe i gotowe,
w rozluźnieniu i zaniechaniu.

Nie niepokój się, nie ma niczego do zrobienia.
Wszystko, co wydarza się w umyśle,
nie ma najmniejszego nawet znaczenia,
ponieważ nie jest rzeczywiste.
Nie chwytaj się teg...

Medytacja

Didi Rowek
_________

Medytacja oznacza w buddyzmie „spoczywanie bez wysiłku w tym, co jest". Ćwiczenie to prowadzi do rozpoznania stanu prawdy i daje rzeczywistą wiedzę o naturze umysłu i sposobach, w jaki się ona przejawia. Kontemplacja natomiast to głębokie przemyśliwanie, które umożliwia analizę zjawisk.

Linia Dalaj Lamów

Michael den Hoet
_________

Część I

Drzewo schronienia

Mira Starobrzańska
_________

Drzewo schronienia to symboliczne wizualne przedstawienie wszystkich sześciu aspektów Schronienia. Przyjęcie Schronienia jest aktem pełnego zaufania do jego obiektów, czyli Trzech Klejnotów – buddy, dharmy i sangi i Trzech Korzeni – lamy, jidama i strażnika. Aby łatwiej zrozumieć, czym są obiekty Schronienia, przedstawia się je symbolicznie jako elementy drzewa schronienia (tyb. Tsog szing).

"Stopniowa droga"

_________

Fragment "Drogocennej ozdoby wyzwolenia" Gampopy

Karmapa i cuda

Dzigme Rinpocze
_________

Wspomnienia Dzigme Rinpocze o XVI Karmapie Randziung Rigpi Dordże

Nauka a Buddyzm

Matt Huddleston
_________

Wykład wygłoszony w Budapeszcie

Ostatnio pojawił się nowy, ekscytujący temat: buddyzm i nauka. W przeciągu ostatnich lat ukazało się w czasopismach sporo artykułów na ten temat. Zostały one napisane przez osoby, które dzięki swojej pracy zauważają, że nauka zbliża się do buddyzmu. Chciałbym powiedzieć o tym parę słów. W buddyzmie często mówimy o poziomie relatywnym i absolutnym, ponieważ doświadczamy jednego świata, ale podejrzewamy, że jest on iluzją, pewnego rodzaju sztuczką.

Mandale - pola mocy buddów

Lama Ole Nydahl
_________

Słowo i zasada
Słowo „mandala” pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło, krąg”. Tybetańczycy posługują się tu pojęciem „czilkhor”, gdzie „czil” znaczy centrum, a „khor” to jego otoczenie. W ten sposób opisujemy pełnię i wzajemną współzależność wszystkich zjawisk. Słowo to opisuje zarówno środek jakiegoś wydarzenia, jak też jego sąsiedztwo. Zasada ta działa wszędzie i na wszystkich poziomach: pojawia się dany obszar działania, dana energia, wydarzenie, wgląd czy świadoma wola i z tego powstaje świat.

Zrodzony z lotosu

Ulla Unger
_________

Kochające Oczy jest najbardziej znanym buddą w Himalajach. Po tybetańsku jego imię brzmi Czenrezig, w sanskrycie Avalokiteśvara, a jego chińska forma nazywa się Kuan Yin. Jest on wyrazem oświeconego współczucia naszej natury buddy.