DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> nauki

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Odosobnienia

Na podstawie wykładu Maxi Kukuvec
_________

Podczas kursu VIII Karmapy w Kucharach w październiku 2005

,, Możesz siedzieć w jaskini cały dzień marząc o życiu w mieście i nie rozwijać się. Możesz też być w samym środku życia i dosiadać tygrysa natychmiastowego doświadczenia, rozpoznać wrodzoną naturę umysłu,,

Niezniszczalna moc dordże

Mira Starobrzańska
_________

Jednym przypomina ósemkę, innym znak nieskończoności. Dla jednych jest symbolem XVI Karmapy, dla innych symbolem męskości. Jest najpopularniejszym ornamentem naszej szkoły. Występuje w tekstach, na tankach, rycinach, a nawet w logotypie Lamy Ole. Jego znaczenie można odczytywać na bardzo wielu poziomach.

Dharma i Biznes

_________

Wywiad z Pedro Gomezem został przeprowadzony przez Elenę Sánchez, hiszpańską korespondentkę Budismo Hoy.

Musicie praktykować naprawdę intensywnie

_________

Wywiad z XVII Karmapą Taje Dordże

Aktywność Trzech Czasów

Karmapa Mikjo Dordże (1507 - 1554)
_________

Tuż przed śmiercią VII Karmapa Cziodrak Gjatso miał wizję Majtrei, następnego Buddy, który powiedział: „Zbliżamy się do końca epoki Buddy Siakjamuniego i wielu ludzi schodzi do niższych sfer. Musisz więc wyemanować wiele swoich emanacji”. Karmapa przewidział też okoliczności swoich kolejnych narodzin, spisał je i przekazał swojemu regentowi.

Medytacja

Tadeurz Uchto
_________

Trudno jest przy pomocy krótkiego wyjaśnienia oddać w pełni istotę medytacji. Można do tego tematu podchodzić z różnych stron. Bardzo ważne jest to, że medytacja jest nieoddzielna od poglądu. Nie istnieje medytacja, która sama z siebie i, tylko dlatego że jest doskonała i została przekazana przez Buddę, doprowadzi nas do Oświecenia. Nie powinniśmy myśleć, że jeżeli zrobimy odpowiednią liczbę pokłonów, coś sobie wiele razy wyobrazimy i wymamroczemy trochę mantr, automatycznie osiągniemy urzeczywistnienie.

Cywilizacja buddyjska w starożytnych Indiach

Rafał Kowalczyk
_________

Część I

Padmasambhawa przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu

_________

Królowie, ministrowie, mieszkańcy Tybetu i prymitywnych krajów ościennych!
Stanowicie rasę demonów o czerwonych twarzach którym brakuje współczucia i dobrej woli.
Po ojcach jesteście jak małpy pozbawione skromności i wstydu,
A po matkach jak nieczyste demonice, kłótliwe i wrogo nastawione do Dharmy.
Jesteście rasą brutalnych ludzi, wypełnionych żądzą bogactwa.
Jeśl...

Mira Starobrzańska
_________

Mandarawa była urzeczywistnioną mistrzynią, która żyła w Indiach w VII wieku. Urodziła się jako najmłodsza córka króla indyjskiej prowincji Zahor. Jej rodzice, którzy sami byli buddystami, śnili przed jej narodzinami szczególne sny.

Czas

Steve Hagen
_________

Autor: Budda Siakjamuni
"Ja i wszystkie istoty równocześnie osiągamy drogę"
Autor: IX Karmapa
"Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jedynie nazwami
wymyślonymi przez głupców"
Autor: Albert Einstein
"Czas jest zawziętą iluzją"
Jak to możliwe, że Budda osiągnął oświecenie równocześnie ze wszystkimi istotami? Czy nie stał...

SZEŚĆ WYZWALAJĄCYCH AKTYWNOŚCI // DD5

Lama Ole Nydahl
_________

Budda przekazał różne rodzaje nauk w zależności od tego, jak pragniemy działać. Ludziom, którzy przede wszystkim chcieli sami szczęśliwie żyć i uzyskać Oświecenie stopniowo, udzielił nauk zwanych Ośmioraką SzlachetnąŚcieżką. Żyjąc zgodnie z nimi pozbywamy się neuroz, przestajemy stale mieć kłopoty i w końcu, dzięki właściwej medytacji osiągamy wyzwolenie i Oświecenie. Takie postępowa...

Karmapa był niesamowitym człowiekiem

Tulku Urgjen Rinpocze
_________

Fragment książki „Płomienny splendor”. Wspomnienia opowiedziane Erikowi Pema Kunsang & Marcii Binder-Schmidt.

Karmapę Rigpi Dordże po raz pierwszy spotkałem we wschodnim Tybecie w Tana Gompa. Byłem młody i Samten Gjamtso wziął mnie ze sobą jako pomocnika. Wówczas nie zbliżyłem się jeszcze bardzo do Karmapy – znał mnie tylko jako „tulku, który przybył z Samten Gjamtso”. Ciężko było zapędzić młodego Karmapę do nauki. Był dosyć uparty i wszystko obracał w żart. Tylko Samten Gjamtso potrafił go zmusić do kontynuacji studiów. Dlatego też Karmapa otrzymał od niego dużo nauk. Stali się sobie bardzo bliscy. Karmapa przybył do Nangczen później ponieważ na granicy między prowincją Kham a Chinami panowały zamieszki. Powinien udać się bezpośrednio do Derge, właściwego celu podróży, nie było to jednak możliwe.

Otwartość i oddanie

Lama Ole Nydahl
_________

Linia Kagyu, ze swoimi licznymi urzeczywistnionymi praktykującymi, nie istniałaby ani przez ostatni tysiąc lat na Wschodzie, ani nie rozwijałaby się obecnie na Zachodzie, gdyby nie oddanie. To właśnie ono powinno być postrzegane jako najwspanialsza, ale i obarczona największym ryzykiem właściwość. Najwspanialsza, ponieważ nie ma szybszej drogi do oświecenia i najbardziej ryzykowna, ponieważ utożsamienie się z nauczycielem wymaga od ucznia głębokiej dojrzałości, o czym rzadko mówi się w tradycyjnych tekstach.

Karma - Świat zewnętrzny i wewnętrzny stanowią dwie strony tej samej monety

Peter Gomez
_________

Wykład wygłoszony we Wrocławiu w 2008 roku.

Dziś będziemy mówić o karmie. Można o niej mówić w szerszym, buddyjskim kontekście, ale również w kontekście naszego sposobu postrzegania. Ponieważ pogląd, który utrzymujemy w Diamentowej Drodze jest bardzo wyjątkowy, spojrzenie na karmę z tego punktu widzenia może być ciekawe.

Oświecona postawa

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Komentarze do tekstu
Miju Dogmi „Styl życia i sposób zachowania się bodhisattwy”

Cytat

Hannah Nydahl
_________

Na ścieżce potrzebujemy przede wszystkim cierpliwości, wyrozumiałości wobec własnych braków i optymizmu,
który pomoże nam zrozumieć, że jedyną prawdziwą rzeczywistością jest natura umysłu.
Wszystko inne to sytuacje przejściowe, których nie powinniśmy brać poważnie, chociaż zazwyczaj myślimy dokładnie odwrotnie.

O medytacji w tradycjach mahajany i therawady

Szamar Rinpocze
_________

Kiedy zaczniesz szczerze praktykować, rozwinie się w tobie prawdziwa żądza medytacji i twoja praktyka zacznie dojrzewać. Nie rozumiesz esencji medytacji, dopóki jej właściwie nie doświadczyłeś. Medytacja robi się naprawdę interesująca dopiero kiedy zaczynasz doświadczać esencji umysłu. Umysł nie jest przyzwyczajony do spoczywania w równowadze. Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do stanu, w którym pojawiają się co raz to nowe myśli i nic nie zakłóca ich nieprzerwanego strumienia.

Symboliczne nauki, których Tilopa udzielił Naropie

Tilopa
_________

Pewnego dnia, kiedy Tilopa siedział w pozycji opisywanej przez tantrę Wajroczany, Naropa zbliżył się do niego, ze złożonymi rękami okrążył go, ofiarował mandalę, po czym przyklęknął i poprosił: „Guru, w swej życzliwości udziel mi proszę nauk”. W odpowiedzi Tilopa w ciągu trzynastu dni pokazał mu trzynaście symboli.

Związek pomiędzy nauczycielem i uczniem w Diamentowej Drodze

Dietrich Rowek
_________

Ogólnie o uczeniu się

We wszystkich życiowych sytuacjach uczenie się ma miejsce, dzięki wymianie pomiędzy różnymi poziomami doświadczenia. Jeśli chodzi o potencjał, nosimy w sobie całą wiedzę ludzkości, lecz by ją w sobie odkryć i rozwinąć, potrzebujemy odpowiednich warunków i bodĄców. Dotyczy to nie tylko przyswajania zewnętrznych informacji. W wypełnionych pośpiechem czasach ko...

Manfred Seegers
_________

W buddyzmie pod pojęciem karmy rozumie się prawo przyczyny i skutku. Historyczny Budda przy pierwszym obrocie Kołem Dharmy wyjaśnił, że jest to podstawa wszystkich pozostałych nauk. Jasne zrozumienie przyczyn, które raz za razem prowadzą do cierpienia, pozwala je pokonać, by w ten sposób uwolnić się od cierpienia i doświadczyć trwałego szczęścia.