DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Teksty -> nauki

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

O Medytacji Karmapy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Imię Karmapa oznacza: aktywność wszystkich buddów i wskazuje, że ucieleśnia on aktywność wszystkich buddów oraz jest wyrazem ich najwyższej mądrości. Tak naprawdę mówienie na temat aktywności ciała, mowy i umysłu Karmapy jest niemożliwe, ponieważ wykracza ona poza wszystko, co można ująć w słowa. Karmapa jest wypromieniowaniem buddy Kochające Oczy. Być może słyszeliście, że Dalajlama także jest emanacją Czenreziga. Może nas to dziwić, że dwie osoby jednocześnie są wypromieniowaniem jednego bodhisattwy, ale aktywność buddy wyrażać się może na nieograniczoną ilość sposobów, istnieją też niezliczone emanacje buddów i bodhisattwów. Poza tym mówi się, że Karmapa jest nieoddzielny od Guru Rinpocze.

Dawać prawdziwe przykłady świętości

16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________

Fragment ostatniego wywiadu J. Ś. 16. Karmapy Rangdziung Rigpi Dordże

Natura Buddy

Gerd Boll
_________

Kuchary 20.08.2003 Część II

Ścieżka oddania

Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert
_________

Bartołty, wrzesień 2010­

Część pierwsza tego wykładu została opublikowana w DD nr 48.

Tomek Lehnert – brat Maggie, podróżuje z Lamą Ole Nydahlem od 1985 roku, wspomagając jego pracę i organizując podróże. Od kilku lat jeździ również z własnymi wykładami. Na stałe mieszka w Kopenhadze.

Inicjacje

Hannah Nydahl
_________

To wszystko nie jest tak mistyczne, jak by się mogło wydawać

Wojtek Tracewski
_________

Dokończenie

Może się zdarzyć, że po kilku latach nasz początkowy zapał do praktyki osłabnie - z powodu braku współczucia, zbyt wielkich oczekiwań wobec metod, zapomnienia o przemijaniu, dumy, ogólnego niezrozumienia nauk lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Kiedy minie już etap euforyczny, czasami przechodzi on w okres spadku motywacji i zbędnych wątpliwości. Nie wszyscy potrafią praktykować z tą samą wytrwałością i energią przez wiele lat - również dlatego, że w pewien sposób „walczymy na pierwszej linii".

Brama do Czystej Krainy

Gendyn Rinpocze
_________

Zapadanie w sen bardzo przypomina proces umierania. Właśnie dlatego tak ważne jest, byśmy - prócz praktykowania medytacji w stanie czuwania - pozostawali przytomni również zasypiając. Jeżeli z najwyższą koncentracją praktykujemy medytację, będziemy potrafili dostrzec zmiany zachodzące wówczas w naszym umyśle. Kiedy zapadamy w sen, biały męski element opada w postaci kropli z górnej części...

Zasada mandali

Lama Ole Nydahl
_________

List noworoczny, 24 grudnia 2011

Guru Joga - "Jedno, Które Urzeczywistnia Wszystko" // DD7

Diigo Khyentse Rinpocze
_________

fragment książki “The Wishfulfilling Jewel”

Jak rzeczywista jest rzeczywistaość?

Wolfgang Poier
_________

Artykuł został opracowany na podstawie wykładu wygłoszonego na spotkaniu specjalistów do spraw fizyki w Grazu, listopad 2004.

Przeszkody na ścieżce

Michaela Fritzges
_________

Wielu dawnych mistrzów, takich jak na przykład Guru Rinpocze, mówiło o przeszkodach, które mogą pojawić się na ścieżce. Niezależnie od tego, czy napotykały na nie osoby żyjące przed wiekami, czy też doświadczają ich współcześni praktykujący, są to te same trudności – sposób działania umysłu jest zawsze taki sam.

Karma nie jest żadną wielką sprawą

Dzigme Rinpocze
_________

Wykład o Czterech Rozmyślaniach, wygłoszony w Dhagpo Kagyu Ling w październiku 1997 roku.

Cztery podstawowe prawdy

Lobpyn Tseczu Rinpocze
_________

Każdą praktykę Dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szczególne. „Cztery Rozmyślania odwracające umysł od samsary” należą do zwyczajnych praktyk wstępnych.

Produkowanie buddyzmu

Lama Ole Nydahl
_________

Chcemy przyczyniać się do rozwoju buddyzmu, a nie jedynie go konsumować. Chcemy, aby każdy z nas sam stał się świątynią. Chcemy, aby każdy z nas rozwinął zdolności przynoszenia prawdziwego pożytku innym. Zamiast fanatycznie wierzyć, dążymy do tego, aby każdy rozwinął swój potencjał i moc. Musicie zrozumieć, że powinniśmy być świadomi i każdego dnia wnosić swój wkład do buddyzmu.
Wy j...

Katłanga

Mira Starobrzańska
_________

Katłanga to wyobrażenie partnera – męskiego lub żeńskiego.
Jest swoistym uzupełnieniem brakujących właściwości, symbolizuje jedność mądrości i metod.

Bez rozluźnienia nie ma oświecenia...

Wojtek Tracewski
_________

...czyli etapy praktyki" Dokończenie

Lama Ole Nydahl
_________

Fragment wykładu z Krakowa, z października 2001 roku.

Naprawdę mamy powody do świętowania. I nie tylko my, ale cały obszar, który kiedyś był za żelazną kurtyną, dawny Układ Warszawski. Pamiętam jak Władysław Czapnik napisał mi, że pewnego dnia, gdy spojrzał rano w lustro zobaczył w nim tańczącą czerwoną damę. Natychmiast zainteresowało go, kim ona była.

Odpowiedzi Jogina

_________

Fragment następnej książki Lamy Ole.

Wydarzało się to po prostu spontanicznie

Dzigme Rinpocze
_________

Opowiadania o doświadczeniach z XVI Karmapą Rangdziung Rigpi Dordże. Nauki wygłoszone podczas kursu noworocznego w Hamburgu, 31 XII 2011

Madhjamika - Droga środka // DD7

Khenpo Czioedrak Thenpel
_________

Khenpo Czioedrak Thenpel otrzymał wykształcenie pod bezpośrednim kierunkiem J.Ś. Karmapy. Jest jednym z głównych nauczycieli klasztornego uniwersytetu Nalanda w Rumteku i “The Karmapa Intemational Buddhist Institute “ w New Delhi kierowanego przez Szamara Rinpocze