DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 51 -> News

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

News


Kłopoty Urdziena Trinleja

Policja w północnoindyjskim mieście Mithapur prawdopodobnie w normalnych okolicznościach nie zatrzymałaby samochodu prowadzonego przez pomocników Urdziena Trinleja – wspieranego przez komunistyczne Chiny kandydata do pozycji Karmapy. W dniu 26 stycznia 2011 roku przypadało jednak indyjskie święto narodowe, w czasie którego obowiązuje podwyższony poziom bezpieczeństwa. W czasie rutynowej kontroli uwagę policjantów zwróciła walizka, należąca do jednej z tybetańskich organizacji na uchodźstwie. Bagaż zawierał większą sumę pieniędzy. Pasażerowie samochodu oświadczyli, że dziesięć milionów indyjskich rupii, które przewozili, przeznaczonych jest na zakup ziemi.
Dwa dni później policja dokonała przeszukania w klasztorze Gyuto, położonym w stanie Himachal Pradesh. W czasie akcji zabezpieczono około 1.3 miliona dolarów amerykańskich, w 25 różnych walutach. Okazało się, że pieniądze te należą do administracji kandydata na Karmapę – Urdziena Trinleja Rinpocze – i nie są odnotowane w księgach rachunkowych. Wydarzenie to szybko nabrało w Indiach rangi afery państwowej – donosiła o nim szeroko prasa, poczuli się nim również zaniepokojeni uchodźcy tybetańscy. Dużą nieufność władz wzbudził przede wszystkim fakt, że w skład całej zabezpieczonej przez policję sumy wchodziło 1.1 miliona  chińskich juanów. W rezultacie kilka osób ze sztabu Urdziena Trinleja zostało aresztowanych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w północnym stanie Himachal Pradesh, w którym żyje większość ze 150 tysięcy tybetańskich uchodźców w Indiach, mającymi na celu ograniczenie spekulacji ziemią i zagranicznych wpływów na gospodarkę regionu, obcokrajowcom nie wolno kupować tam ziemi. Nawet po wielu latach pobytu w Indiach, jedynie nieliczni tybetańscy uciekinierzy lub ich potomkowie otrzymują indyjski paszport. Dlatego duża liczba tybetańskich klasztorów i innych nieruchomości stoi w Indiach na często nielegalnie nabytej ziemi – oficjalnie należy ona do najróżniejszych fundacji lub po prostu jest własnością podstawionych osób. Urdzien Trinlej Rinpocze jest od 11 lat – od czasu swej ucieczki z Tybetu – gościem klasztoru Gyuto, należącego do szkoły Gelugpa buddyzmu tybetańskiego. Nadzieje jego zwolenników, że jako następca XVI Karmapy osiądzie w jego siedzibie na uchodźstwie – w klasztorze Rumtek w Sikkimie – powinny się już dawno rozwiać, pomimo trwającego od lat prawnego „przeciągania liny”. Najwidoczniej Urdzien Trinlej chciał mieć w końcu swoje własne miejsce w Indiach i właśnie na jego zakup przeznaczone były skonfiskowane pieniądze.
Duża liczba chińskich banknotów wchodzących w skład całej sumy wywołała niepokój indyjskich służb bezpieczeństwa. Prasa odgrzała starą tezę: może ten znany, młody tybetański lama jednak jest chińskim agentem? D. S. Minhas, szef policji stanu Himachal Pradesh, w wywiadzie dla stacji CNN-IBN wskazał na prawdopodobną kryminalną przeszłość niektórych pomocników Urdziena Trinleja oraz wspomniał o zainicjowanych już wcześniej przez jego administrację próbach nielegalnego zakupu ziemi, którym policji udało się zapobiec. Powiedział on również, że wiele z chińskich banknotów było relatywnie nowych, czysto zapakowanych, posiadały również kolejne numery serii. Poza tym w czasie kontroli znaleziono chińskie karty SIM, z których często telefonowano z Gyuto do Chin. Administracja Urdziena Trinleja zdecydowanie zaprzecza pogłoskom, jakoby był on w jakikolwiek sposób związany z chińskimi tajnymi służbami – zabezpieczone pieniądze to jej zdaniem jedynie darowizny dużej liczby zwolenników i gości kandydata na Karmapę, w tym wielu Chińczyków i Tybetańczyków. Chińskie karty telefoniczne były używane głównie do rozmów Tybetańczyków przebywających na emigracji w Indiach, z rodzinami w okupowanym przez Chiny Tybecie. Chociaż Indie i Chiny współpracują ze sobą w sprawach gospodarczych i politycznych, Hindusi nie zapomnieli, że ich północny sąsiad bez uprzedzenia zajął w 1962 roku na jakiś czas pewną część indyjskich Himalajów. Powtarzające się roszczenia terytorialne Chin skłoniły Indie w 1975 roku do wchłonięcia ze względów strategicznych niezależnego dawniej królestwa Sikkimu. Większość Tybetańczyków przebywających na uchodźstwie w Indiach jest wdzięczna temu państwu i lojalna wobec niego. Nie można jednak wykluczyć prób infiltracji tego środowiska przez obce tajne służby. Wielu lamów przebywających na wygnaniu albo ma rodziny w okupowanym Tybecie, albo chce odbudować swoje klasztory w ojczyźnie, co sprawia, że są podatni na szantaż. Strategicznym koszmarem indyjskich służb bezpieczeństwa, związanym z obecnością Tybetańczyków w ich kraju, jest od dawna wizja wielu kontrolowanych przez Chiny klasztorów buddyjskich położonych w indyjskich Himalajach, stanowiących teren niezwykle trudny do obrony w czasie ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Kontrola przeprowadzona w klasztorze Gyuto jeszcze bardziej podsyciła te obawy. Również rozwój wydarzeń w sąsiednim Nepalu spędza indyjskim władzom sen z powiek – po obaleniu monarchii, w rządzie tego kraju zasiedli wcześniejsi maoistyczni rewolucjoniści, na skutek czego wpływ Chin gwałtownie tam wzrasta. Jednocześnie sytuacja Tybetańczyków w Nepalu staje się coraz trudniejsza – na przykład demonstracje polityczne i wybory do tybetańskiego parlamentu na uchodźstwie zostały tam już zabronione. Wzdłuż „zielonej granicy” na południu kraju działa już ponad 20 tzw. „Nepal-China Study Centers”, znajdujących się pod silnym wpływem ambasady Chin. Zdaniem indyjskich służb wywiadowczych, są to po prostu ośrodki szpiegowskie. Dopóki Urdzien Trinlej mieszkał w okupowanym Tybecie, chińskie władze starały się za wszelką cenę zrobić z niego patriotyczno-komunistycznie poprawnego lamę, który mógłby stanowić wśród Tybetańczyków przeciwwagę dla Dalajlamy. Chociaż był jeszcze dzieckiem, kazano mu pozować do zdjęć z wysokimi funkcjonariuszami Komunistycznej Partii Chin i powtarzać slogany o „jedności ojczyzny”. Jego mentor Situ Rinpocze popadł kilkakrotnie w poważny konflikt z prawem kraju, który udzielił mu gościny, i nie miał prawa przebywać w Indiach w latach 1994-1998. Po tym, jak Urdzien Trinlej pojawił się nagle w północnych Indiach w styczniu 2000 roku, oficjalna historia jego ucieczki z Tybetu długo wydawała się indyjskim władzom podejrzana, ponieważ wiele z jej szczegółów nie zgadzało się ze sobą. Długo zastanawiano się nad udzieleniem mu prawa pobytu i ograniczono poważnie jego swobodę poruszania się po kraju. W przeciwieństwie do tego, tybetański rząd na uchodźstwie cieszył się z faktu, iż domniemany Karmapa znajduje się pod jego wpływem. Uchodźcy tybetańscy widzieli w nim przyszłego następcę Dalajlamy – swego politycznego i duchowego przywódcę. Dlatego wielu z nich reagowało oburzeniem na stawiany Urdzienowi Trinlejowi zarzut szpiegostwa i brało udział w demonstracjach poparcia dla niego i innych aktach solidarności.
Zarówno rząd centralny Indii, jak i władze stanu Himachal Pradesh rozpoczęły śledztwo w sprawie finansów Urdziena Trinleja. Trzy tygodnie po kontroli przeprowadzonej w klasztorze Gyuto, rząd centralny Indii wydał oświadczenie, w którym uwolnił Urdziena Trinleja od odpowiedzialności za obrót pieniędzmi niewiadomego pochodzenia – odpowiedzialność za te działania ponoszą jakoby osoby z jego otoczenia. Premier stanu Himachal Pradesh, P. K. Dhumal odmówił jednak administracji Urdziena Trinleja wydania świadectwa niewinności. Istnieją przypuszczenia, że ambasada USA wywarła w tej sprawie nacisk na rząd indyjski. Władze w Himachal Pradesh kontynuują śledztwo. 

List Lamy Ole o śmierci Tengi Rinpocze 30 marca, Ośrodek Europejski, Niemcy

Najdrożsi przyjaciele z Kagyu na całym świecie, Dziś rano o godzinie 3:24 czasu nepalskiego opuścił nas nasz wielki i szlachetny Drogocenny Tenga Rinpocze. Wszedł w ostatnią medytację „thug dam” w swoim klasztorze w Katmandu, mając 80 lat.
Rinpocze był Dordże Lobpynem – mistrzem tantrycznym – klasztoru w Rumteku w Sikkime i kilkakrotnie towarzyszył Rangdziung Rigpe Dordże, wielkiemu XVI Karmapie, podczas jego podróży po świecie. W 1979 roku, który spędził w Danii, Rinpocze zbudował trwałe i głębokie związki z europejskimi praktykującymi, a także przyniósł pożytek naszym rosnącym ośrodkom Diamentowej Drogi i przyjaciołom, z pomocą swego nierozróżniającego i niewzruszonego współczucia oraz mądrości. Obyśmy podążali za jego przykładem, medytując jeszcze więcej i oby Rinpocze wkrótce powrócił do świata, w którym będzie mu mu się z przyjemnością pracowało.
Lama Ole Nydahl

KIBS – nowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Karmapy

19 stycznia 2012 roku w New Delhi, zgodnie z życzeniami XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże, oficjalnie zarejestrowano KIBS – Karmapa International Buddhist Society (Międzynarodowe Buddyjskie Stowarzyszenie Karmapy), a 11 marca 2012 roku w KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) odbyła się jego uroczysta inauguracja. Siedzibą nowopowstałego stowarzyszenia jest siedziba KIBI (B-19/20 Qutab Institutional Area, New Delhi 110016), a jego celem: systematyzacja działalności ośrodków kształcenia dla ludzi świeckich i mnichów, zachowanie kultury i sztuki buddyjskiej oraz działalności charytatywnej pod nadzorem XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże.
Działalność KIBS obejmuje teraz nadzór nad KIBI, na potrzeby którego utworzono komitet akademicki złożony z siedmiu członków pod przewodnictwem prof. Sempa Dordże. W dniach 27-29 stycznia 2012 na spotkaniu akademickim w KIBI ustalono programy i system nauczania w instytutach i szkołach Karma Kagyu. Poza tym jeszcze w 2012 KIBS zamierza częściowo wyremontować KIBI i zmienić jego organizację; odnowić pokoje gościnne, biuro na pierwszym piętrze, sale i jadalnię w przyziemiu; zorganizować w KIBI kursy tłumaczenia (w październiku 2012) i medytacji szamata (listopad 2012). Działa już kafejka internetowa, kantyna i całoroczna biblioteka. Podczas inauguracji KIBS XVII Karmapa powiedział: „Jednym z marzeń XVI Karmapy był międzynarodowy instytut edukacyjny. Jest to także kontynuacja działań nikogo innego, jak tylko mego nauczyciela Jego Świątobliwości Szamara Rinpocze. Po tych wszystkich latach marzenie to zostało spełnione. Wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć i uczcić ten dzień”.

Lama 24h

Prace nad filmem Lama24h wciąż trwają. Dotychczas kręciliśmy zdjęcia w dziesięciu krajach. Mamy już ponad sto godzin materiału filmowego. W 2012 roku planujemy jeszcze zdjęcia do czołówki w Hiszpanii, wizytę Lamy Ole u Królowej Danii, wywiad z Lamą w USA oraz kurs i wywiad w Budapeszcie. Po więcej informacji zapraszamy na: www.lama24h.com oraz www.dharmamovie.org

Projekty FDMP

Fundacja Dharma Movie Projects powołana przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w 2011 roku opiera swoje działania na produkcji filmów buddyjskich, organizowaniu spotkań, warsztatów oraz wykładów; wspieraniu finansowym, rzeczowym i organizacyjnym twórczości filmowej oraz produkcji i dystrybucji filmów; organizowaniu pokazów i festiwali. Fundacja zajmuje się również gromadzeniem, przetwarzaniem, ochroną i upowszechnianiem zasobów filmowych i fotograficznych. Obecnie prowadzi prace nad czterema projektami:

 • Lama24h (zdjęcia w 10 krajach, ponad 100 godzin materiału filmowego),
 • Winter Tour (wywiady filmowe z Lamą Ole podczas zimowej trasy po Rosji – 2011),
 • Film o historii buddyzmu w Polsce (wywiady z Lamą Ole i wybranymi nauczycielami, archiwalne zdjęcia od 1976),
 • Digitalizacja archiwów (zgrywanie materiałów historycznych z całego świata, archiwalne zdjęcia od 1970).

Kontakt: info@lama24h.com, www.dharmamovie.org

O Diamentowej Drodze naukowo

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazała się książka „Buddyzm w zachodnim kręgu kulturowym, Teoria-praktyka-interpretacje”, pod redakcją Grzegorza Francuza i Macieja Raniczkowskiego. Patronat nad wydawnictwem objął Instytut Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Publikacja porusza zagadnienia związane z recepcją buddyzmu na gruncie zachodnim, w obszarze kultury, nauki i religii. Ukazuje odniesienia wybranej części nauk buddyjskich – nauk Diamentowej Drogi – do osiągnięć myśli zachodniej, poszukuje wspólnych elementów obu tych nurtów, przybliża sposoby stosowania praktyk buddyjskich, prezentuje drogi wzajemnego zrozumienia światów Zachodu i Wschodu.
Autorami są osoby związane z instytucjami badawczymi z Polski, Niemiec i Rosji, a także praktykujący buddyści. Wyjątkowość publikacji podkreśla tekst, będący zapisem wykładu wybitnego nauczyciela buddyjskiego – Lamy Ole Nydahla, który wygłosił go na Uniwersytecie Opolskim w październiku 2007 roku, w ramach Złotej Serii Wykładów Rektora UO. Książka powstała w wyniku siedmioletniej już działalności Naukowego Koła Orientalistyki Uniwersytetu Opolskiego, którego założycielem jest Grzegorz Kuśnierz, natomiast opiekunem naukowym dr Grzegorz Francuz. Koło wpisało się trwale w pejzaż kulturowy Opola, poprzez organizację corocznych Dni Tybetu, festiwali buddyjskich, wystaw i prelekcji. Oto spis treści tej wyjątkowej, pierwszej tego typu publikacji na gruncie polskim:

 1. Lama Ole Nydahl: Celem buddyzmu jest wolny człowiek,
 2. Burkhard Scherer: Wprowadzenie. Przemiany w historii Tybetu: Indie, Tybet i Zachód; Rafał Kowalczyk: Buddyzm na Zachodzie. Rys historyczny;
 3. Lena Leontiewa: Tantra jako podstawa buddyzmu tybetańskiego;
 4. Maria Przyjemska: Pojęcie jogina w buddyjskiej Diamentowej Drodze na Wschodzie i jego recepcja na Zachodzie;
 5. Karol Ślęczek: Jak rozumieć Małą, Wielką i Diamentową Drogę buddyzmu na Zachodzie;
 6. Artur Przybysławski: Kilka uwag o poglądzie Ghan Stong w filozofii tybetańskiej;
 7. Maciej Raniczkowski: Wolność od mniemań i koncepcji w ujęciu antycznej myśli sceptycznej i w buddyjskiej filozofii;
 8. Paweł Ziorko: Myśl Heraklita a buddyzm;
 9. Grzegorz Kuśnierz: Filozoficzne implikacje odkryć współczesnej fizyki z perspektywy buddyzmu Wielkiej Drogi;
 10. Anna Dominiak: Problem dualizmu w rozumieniu nauk Zachodu i w naukach Wschodu na przykładzie buddyzmu;
 11. Magdalena Rydzewska: Orientacja temporalna i praktyka medytacyjna a poczucie szczęścia;
 12. Artur Łojewski: Buddyzm w literaturze Zachodu;
 13. Mira Starobrzańska: Język buddystów w Czechach – krótka charakterystyka wybranych elementów;
 14. Anastazja Holečko: Choroby psychosomatyczne w tradycji medycznej Europy i Tybetu.

1st Buddhism Today worldwide meeting

W dniach 21-22 kwietnia w Ośrodku Europejskim odbyło się pierwsze w historii spotkanie osób tworzących różne narodowe wersje magazynu „Buddhism Today”. Z ośmiu krajów zjechali się redaktorzy, sekretarze redakcji i graficy. Weekend rozpoczął Detlev Gobel, opowiadając o początkach istnienia periodyku, który w latach 90. nosił tytuł „Dharma nectar” a potem przerodził się w „Kagyu Life”, by ostatecznie zostać „Buddhismus Heute”. Polska wersja zaczęła wychodzić pod tytułem „Kagyu Life po polsku”, a następnie jako „Diamentowa Droga” zwana dziś potocznie „Diamentówką” lub „DD”. Latem oba magazyny wydadzą swoje 51 numery.
Jako drugie w kolejności Asia Niesłuchowska i Mirushka Starobrzańska opowiedziały o historii polskiego magazynu, procesie jego tworzenia, a także o roli, jaką spełnia nasz magazyn w Polsce i jego wpływie na kraje sąsiednie. Okazało się, że mamy najbardziej profesjonalny zespół i udało nam się wypracować najlepszą metodę zdalnej pracy redakcyjnej z użyciem narzędzi internetowych. Celem spotkania było poznanie się, wymiana informacji, możliwość obejrzenia innych wersji językowych magazynu i zainspirowanie zespołów, które dopiero zaczynają pracę nad własnym periodykiem. Omówiliśmy częstotliwość wydań, sposoby dystrybucji, objętość oraz narzędzia wirtualne, z których korzystamy w celi wymiany informacji i opracowanych artykułów. Spotkanie było owocne i inspirujące dla wszystkich.

Panel dyskusyjny o śmierci. Lama Ole Nydahl, Wojciech Eichelberger i prof. Cezary Szczylik rozmawiają w Traffiku

K siążka „O śmierci i odrodzeniu, czyli jak umrzeć bez lęku” to jedna z najważniejszych pozycji w dorobku Lamy Ole Nydahla. Dlatego w ramach jej promocji zorganizowaliśmy w Warszawie panel dyskusyjny, dotyczący ważnego i trudnego tematu, jakim jest śmierć. W poniedziałek 16 kwietnia 2012 roku, na zakończenie pobytu Lamy Ole w Warszawie, na 3 piętrze elitarnej księgarni Traffic, ponad 300 osób spotkało się, by posłuchać dyskusji, a właściwie rozmowy, pomiędzy Lamą Ole – buddyjskim nauczycielem, Wojciechem Eichelbergerem – psychologiem, a przy okazji buddystą Zen, oraz wybitnym prof. onkologii Cezarym Szczylikiem. Mimo różnych doświadczeń, o których opowiadali paneliści, końcowy wniosek był jeden: o śmierci trzeba rozmawiać jak najczęściej i otwarcie, by przestała być ona tematem tabu i nie budziła w ludziach lęku. Panel poprowadziła, z wrodzonym sobie wdziękiem, znana telewizyjna dziennikarka Marzena Rogalska. Po zakończeniu panelu, każda z obecnych na nim osób miała okazję kupić książkę Lamy Ole i otrzymać od niego autograf.

Opracowanie: Piotr Pukoc, Magda Jungowska i Asia Niesłuchowska

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Współczucie i mądrość są kluczem - XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże | Zasada mandali - Lama Ole Nydahl | Wydarzało się to po prostu spontanicznie - Dzigme Rinpocze | Cytat - Dilgo Czientse Rinpocze | Oddanie - Lama Ole Nydahl | Być pożytecznym - Lama Ole Nydahl | Wskazówki do medytacji - Szierab Gjaltsen Rinpocze | Nie ma żadnego powodu, żeby nie zrobić czegoś dobrego - Topga Rinpocze | Cytat - Guru Rinpocze | Możesz cieszyć się radościami życia - Lena Leontiwa | Co robić, zanim staniemy się buddą - Lama Ole Nydahl | Stupa od kuchni - Florindą i Guido Czeija | Życie Gendyna Rinpocze - Mira Starobrzańska | Przepowiednie Karmapy - Buddhismus Heute 50 | Mekhala i Kanakhala - Mira Starobrzańska | Drzewo schronienia - Mira Starobrzańska | Kapala - Mira Starobrzańska | Buddyzm w dziejach świata - Anna Szymańska | Buddyjskie cywilizacje VII-XII wieku na terenie obecnego Dalekiego Wschodu Rosji - Aleksandra Tretjakowa | O medytacji, falach theta i profesorskim Karmapa Czienno - Wasilisa Miszuchina | 4 podstawowe rozmyślania z perspektywy astrofizyka - Blakesley Burkhart | Ameryka Południowa - Michał Bobrowski | Polski weekend w EC - Karolina Karkosińska i Hubert Bramowicz | KIBI - Magdalena Rydzewska i Jarek Kochanowicz | W medytacji stajemy się lamą - Karol Ślęczek | Zagórzany - Ekipa Zagórzan | Bartołty - Bartołty Team | Znamin - Thomas Friedman | East Side Mandala - East Side Mandala team | Kolejny krok - Grupa moreEC | News |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: