DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 50 -> News

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

News


Powstanie nowej fundacji

8 sierpnia 2011 roku zarejestrowaliśmy Fundację Dharma Movie Projects (FDMP). Jej celem jest m.in. dokumentowanie dorobku i dziedictwa kultury buddyjskiej na Wschodzie i na Zachodzie; dokumentowanie historii buddyzmu; wspieranie sztuki filmowej i fotografii o tematyce buddyjskiej oraz wspieranie działalności statutowej Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. Aktualnie Fundacja zajmuje się realizacją filmu „Lama24h”. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: produkcję i promocję filmów; organizowanie spotkań, warsztatów, prelekcji oraz wykładów; dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, w tym organizowanie pokazów i festiwali oraz gromadzenie, przetwarzanie i ochronę wybranych zasobów filmowych i fotograficznych.

Fundacja Stupa House ma już 10 lat!

Kiedy w 2001 roku kilka pełnych oddania i energii do działania osób postanowiło założyć w imieniu naszego Związku organizację Fundacja Stupa House, nikt nie przypuszczał, że za dziesięć lat jej aktywność rozszerzy się tak bardzo, że sięgnie aż poza granice naszego kraju.
Fundacja od samego początku zajmowała się ochroną i rozwojem kultury buddyjskiej w Polsce, jednocześnie wspierając działalność Buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób buddyzm wyszedł poza ściany naszych ośrodków i dotarł do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie mieli szansy go poznać. Ponadto, dzięki wsparciu ze strony Fundacji, wiele ośrodków odosobnieniowych i miejskich ma możliwość kontynuowania rozpoczętych budów i renowacji budynków, w których się mieszczą. Działalność Fundacji nie ogranicza się jedynie do terenu Polski. Zgodnie z życzeniem Lamy Ole udziela na przykład wsparcia finansowego projektowi adaptacji i rozbudowy Ośrodka Europejskiego. Kolejne działania dotyczyły przekazania dotacji na budowę Stupy w Karma Berczen Ling oraz organizacji międzynarodowych kursów w Europe Center. Fundacja wspiera również międzynarodowy dokumentalny projekt filmowy „Lama 24 H”, ukazujący szczególną aktywność i efekty dlugoletniej pracy Lamy Ole Nydahla. FSH jest również organizatorem akcji przekazywania książek autorstwa Lamy Ole do bibliotek w miastach, w ktorych nie ma ośrodków. Ostatnimi laty najbardziej widoczną aktywnością Fundacji jest organizacja Festiwali Kultury Buddyjskiej w całej Polsce. Pierwszy Festiwal został zorganizowany z okazji 25-lecia buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce dziesięć lat temu, a kolejne zaczęły cyklicznie się pojawiać w naszych miastach od 2008 roku. W tym roku obchodzimy kolejną już 35 rocznicę. Z tej okazji w czternastu miastach Polski zostały zorganizowane Festiwale Kultury Buddyjskiej pod wspólnym hasłem: „Przestrzeń Umysłu, 35 lat Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce”. Wykłady podróżujących nauczycieli, wystawy fotograficzne i edukacyjne oraz projekcje filmów stanowią nieodzowne elementy wspomnianych wydarzeń. Organizacja tych Festiwali stała się możliwa dzieki współpracy przyjaciół z wielu miast. Od stycznia 2011 roku grupa festiwalowa wspierana przez Marcina Barańskiego, Marka Rosińskiego, Rafała Olecha oraz Michała Siwka, prezesa FSH, intensywnie pracowała nad koncepcją oraz kształtem planowanych Festiwali. Efektów tej wspólnej pracy można było doświadczyć jesienią tego roku.
Przełomem w działalności FSH stało się uzyskanie w 2004 roku statusu organizacji pożytku publicznego, a co za tym idzie możliwości zbierania co roku 1% podatku. Od tego czasu FSH stała się jednym z dwóch głównych filarow finansowania różnych działań buddyjskich w Polsce. Kampania reklamowa 1%, dzieki entuzjazmowi i zaangażowaniu wielu osób z różnych ośrodków, co roku organizowana jest z innego miejsca w Polsce. Uzyskane w ten sposób przychody pozwolily, zgodnie życzeniami Lamy Ole, wesprzeć m. in. Bartołty, Zagórzany, Gdańsk, Nagodzice i Warszawę. Większość akcji wspomagających kulturę buddyjską, zarówno w Polsce, jak i na Zachodzie, oraz rozbudowę miejskich i odosobnieniowych ośrodków medytacyjnych, nie byłaby możliwa bez otrzymywanych darowizn. Oprócz jednorazowych wpłat, głównym źrodłem finansowania Fundacji jest pozyskiwanie 1% podatku dochodowego. Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie. Mamy nadzieje, iż kolejne lata będą równie owocne. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony www.fsh.pl

Na fali festiwali - Szkolenie wystawowe w Zagórzanach

Agnieszka Kądziela, (grupa wystawowa – team festiwalowy – BOM Łódź)

W minionym roku przez nasze ośrodki w wielu miastach Polski przeszła fala buddyjskich festivali. Chociaż w poprzednich latach duże miasta organizowały już tego typu wydarzenia, po raz pierwszy chyba w historii buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce zjawisko to przybrało tak wielką skalę. Tym razem również dużo mniejsze ośrodki, a czasem wręcz małe grupy medytacyjne zupełnie spontanicznie i naturalnie włączyły się do akcji. Nie sposób tu wymienić wszystkich festiwalowych aktywności. Dość wspomnieć, że publiczne wykłady podróżujących nauczycieli, dyskusje panelowe na wyższych uczelniach, pokazy filmów, pokazy zdjęć i promocje książek, uświetnione spotkaniami z ich autorami, dni otwarte ośrodka, warsztaty medytacyjne a także wystawy i szereg imprez towarzyszących, stanowiły wspólny element lokalnych festiwali. Zachłyśnięci sukcesem, zdumieni skalą tego przedsięwzięcia, przepełnieni radością płynącą ze wspólnej pracy, utworzyliśmy ogólnopolski team festiwalowy, by na spotkaniu w Stupa House wymienić się doświadczeniami, wspólnie zaplanować i skoordynować przyszłoroczne wydarzenia. Szybko okazało się, że jesteśmy prawdziwymi typami pożądania, do których idealnie pasuje stwierdzenie: „Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Postanowiliśmy nie tylko zjednoczyć nasze siły – wykorzystać naturalne talenty, wspaniałe właściwości i profesjonalizm przyjaciół z różnych miast – ale dodatkowo postawiliśmy na jakość!
Po wnikliwej analizie tego, co się udało i co udało się trochę mniej, wyznaczyliśmy obszary wymagające dopracowania: PR, filmy i wystawy. W ten oto sposób w ramach Teamu Festiwalowego zawiązały się grupy tematyczne, pracujące równolegle nad poszczególnymi tematami. Grupa wystawowa nawiązała kontakt z Exhibition Team z Niemiec, w którego skład wchodzą: Manfred Seegers, Eva Preschern, Michel Sturiale, Stefan Funken i Tanja Böhnke. To grupa osób, które działając na zasadach non-profit w ramach Buddyjskiej Fundacji Diamentowej Drogi od 10 lat zajmują się przygotowaniem i nadzorowaniem wystaw pod kątem formy i zawartości (nadzór kuratorski) według koncepcji Hannah Nydahl.
Dostarczają wysokiej jakości dzieł sztuki buddyzmu tybetańskiego z różnych kolekcji gdziekolwiek to możliwe. Identyfikują i dobierają materiały zgromadzone przez innych organizatorów, pracują nad rozwojem zarządzania koncepcją wystawy, opracowując program ramowy, prowadzą szkolenia dla zespołów lokalnych, przygotowują opisy eksponatów i materiały prasowe oraz oprowadzanie po wystawach z przewodnikiem. Na swoim koncie mają 22 wystawy w prestiżowych galeriach 13 krajów, m.n. w Niemczech, Rosji, Czechach, Belgii, na Węgrzech, na Litwie, w Finlandii i w USA. W swojej pracy Exhibition Team wspierany jest przez duży międzynarodowy zespół ekspertów pracujących na zasadach non-profit i działających w obszarach: właściciele kolekcji, kreatywne koncepcje, planowanie, konsultowanie, marketing, organizacja, program ramowy, design, wyposażenie techniczne, oświetlenie, transport, pakowanie, ubezpieczenie, ochrona, media, kwestie finansowania lub współpracy z fundacją, sieć kontaktów, dokumentacja itp. Zaledwie kilkakrotna wymiana maili z Tanją w sprawie możliwości wypożyczenia eksponatów fundacji na festiwalowe wystawy pozwoliła nam zorientować się, że mamy do czynienia z wysokiej klasy profesjonalistami sprawującymi pieczę nad bardzo cennymi tankami i posągami. Lista wymogów, jakie należało spełnić by, móc je wypożyczyć, była tak długa, że bardzo szybko uświadomiliśmy sobie ogrom naszej ignorancji w tym temacie. Świadomość naszej niewiedzy wzrosła dodatkowo, gdy przypomnieliśmy sobie w jak spontaniczny sposób organizowaliśmy festiwalowe wystawy i w jakich warunkach transportowaliśmy posążki z miasta do miasta. To był moment, w którym postanowiliśmy… podnieść swoje kwalifikacje i zacząć się uczyć!
Poprosiliśmy niemiecki Exhibition Team o pomoc i zaprosiliśmy Tanję Böhnke do Polski w maju w celu przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia. Pozostała tylko kwestia ustalenia odpowiedniego miejsca. Najlepsze byłyby dla nas centralnie położone Kuchary – tam jednak trwał w tym czasie zaawansowany remont gompy. Wybraliśmy więc Zagórzany, by wspomóc finansowo ten ośrodek. Jak wielkie było nasze zdziwienie, gdy dowiedzieliśmy się później, że zgodnie z życzeniem Lamy Ole, w przyszłości ma tu powstać Multimedialne Muzeum Kultury Buddyjskiej – łączące tradycyjne buddyjskie aktywności: wypełnianie posągów, malowanie thanek i wytwarzanie tsa tsa z nowoczesnym przekazem nauk buddyjskich. Poza biblioteką i czytelnią, mają powstać tu także: sale wykładowe, sala kinowa i sala wystawiennicza. A w niej stała ekspozycja wywodzących się z naszej tradycji tanek i posągów - wręcz idealna na festiwale ;-)
I tak, począwszy od buddyjskich festiwali, podążając krętą ścieżką przez meandry wystawowej niewiedzy, całkiem przypadkiem dotarliśmy do Zagórzan, gdzie pierwsze weekendowe szkolenie teamu wystawowego z Tanją Böhnke, w zaskakujący sposób zbieżne z wizją Lamy Ole, zapoczątkowało budowanie mandali przyszłych aktywności tego miejsca. Razem z Tanją przyjechali buddowie. Kto nie chce, niech nie wierzy. Jednak Ci co byli, twierdzą z przekonaniem, że nad ośrodkiem pojawiły się tęcze. A my, czy po szkoleniu jesteśmy mądrzejsi? Z pewnością tak! Choć po trzynastu godzinach wykładu, gdy o północy zakończyliśmy pierwszy dzień treningu, dla wszystkich stało się jasne, że jeden weekend nie wystarczy na przekazanie nam tak ogromnej wiedzy. Tanja zgodziła się przyjechać ponownie. I choć, by dotrzeć na drugą część szkolenia wielu z nas znowu będzie musiało przemierzyć szmat Polski - nikt z nas już nie ma wątpliwości, że powinno się ono odbyć i to właśnie w Zagórzanach.

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Guru Joga XVI Karmapy - XVI Gyalwa Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże | Przekaz buddyzmu tybetańskiego w praktyce - Lama Ole Nydahl | Przekaz w Diamentowej Drodze - Kalu Rinpocze | Radość pojawi się sama - Hannah Nydahl | Do śmierci można się przygotować - Lama Ole Nydahl | Trawelling teachers, podróżujący nauczyciele - fascynujący przyjaciele, którym ufam - Lama Ole Nydahl | Cytat - Lama Ole Nydahl | 900 lat Karmapy - Szamar Rinpocze | Ścieżka oddania - Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert | Reczungpa - Rosi Fisher | Strzała Sarahy - Karma Trinlepa | Mandarawa Bogini Długiego Życia - Mira Starobrzańska | Buddyjska nauka o karmie - Manfred Seegers | Cytat - XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże | Szczęście - temat, który porusza wszystkich | Nóż drigug - Mira Starobrzańska | Pochodzenie czarnej korony - Lama Karma Wangczuk | Mala - Mira Starobrzańska | Diagnoza: rak - Gretchen Newmark | Zachodni jogin w królestwie smoka - Klara Kazelle i Roman Laus | Wyprawa do spadkobierców Buddy - Vilas Rodizio | Lama - 24h | Więcej (z) nas w Europe Center | Odosobnienie nad Bajkałem - René Lackner | Z pamiętnika strażnika | O sandze w Norwegii - Nastia Tracewska | Warszawski Mahakala - Marta Ruta | Deszcz, błoto i ... błogosławieństwo - Eskadra Nagodzice | News | 35-lecie Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce - Zosia Siwczyńska |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: