DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 48 -> Wydarzyło się właśnie coś wspaniałego

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Wydarzyło się właśnie coś wspaniałego

Lama Czogdrup Dordże i Lama Ole
_________

Podziękowania w KBL, Grecja 2010


Lama Czogdrup Dordże: „Dziś, w tym szczególnym dniu, chciałbym podziękować szczególnie J. Ś. XVI Karmapie, który przekazał drogocenną dharmę zachodniemu światu. Dzięki temu możemy dziś wspólnie świętować. Dlatego chciałbym podziękować Jego Świątobliwości. Po drugie chciałbym podziękować Lamie Ole, ponieważ bez ciebie ta stupa nie zostałaby dziś ukończona. Dlatego pragnę ci gorąco podziękować. Następnie chciałbym podziękować wszystkim ludziom bezpośrednio lub pośrednio związanych z tą stupą. Tysiące ludzi pracowało nad nią fizycznie, a jeszcze większa ich liczba wspierała ją życzeniami i pieniędzmi; dzięki temu jest to nasz wspólny projekt. Chciałbym teraz podziękować wszystkim tym ludziom. Jeśli chodzi o mnie i mojego brata, lamę Kunzanga, doskonale się przy tym bawiliśmy, cały zespół z którym pracowaliśmy jest wspaniały. To nie jest sukces jednej osoby. Wszystko tak wspaniale wyszło dzięki współpracy zespołu, sangi, mandali. Dziś doszliśmy do zwieńczenia naszych prac, dlatego chciałbym wszystkim podziękować.”

Lama Ole: „Chciałbym powiedzieć, że za sprawą tej wspaniałej, pięknej i doskonale inicjowanej stupy oraz pracy tylu z was, tylu nas wszystkich, zbudowaliśmy dziewiętnastą wielką stupę Lobpyna Tseczu Rinpocze. To była ostatnia, dla której miał jasne plany i błogosławieństwo. Oczywiście wszystkie przyszłe stupy również będą nieść jego błogosławieństwo. Jednak ta jest ostatnią, którą wymyślił, którą chciał tutaj zobaczyć. Chciałbym też powiedzieć kilka słów ogólnie o stupach. Żyjemy na małym, przeludnionym świecie. Na świecie, w którym wartości zmieniają się z dnia na dzień, z sezonu na sezon. Na takim świecie, na poziomie uwarunkowanym, wszystkiego można się spodziewać, zarówno wzlotów, jak i upadków. Są jednak też pewne wartości ponadczasowe, którym ostatecznie możemy zaufać. To bardzo ważne, że w tym niestałym świecie powierzchownych, zmiennych i nie zawsze uczciwych wartości istnieją rzeczy, które przypominają nam o naprawdę trwałych właściwościach, takich, których nie da się już utracić. To pomaga nam przekształcić zwyczajny świat w rzeczywistość o ponadczasowej głębi. Stupa jest takim właśnie przekształceniem naszego zwyczajnego świata w coś czystego. Dolna jej część, o wielu bokach, jest tak naprawdę symbolem stałej materii, przekształceniem dumy w mądrość równości. Okrągła część na szczycie jest przekształceniem wody i gniewu w mądrość podobną zwierciadłu. Kwadratowa część powyżej jest przekształceniem gorąca i przywiązania, chciwości i pożądania w mądrość rozróżniającą. Biegnąca w górę, pochyła część, jest przekształceniem zazdrości oraz żywiołu powietrza w mądrość doświadczenia. Stupę pięknie wieńczy kropla w miseczce, w księżycu, który jest przekształceniem każdego rodzaju niewiedzy oraz przestrzeni w intuicyjne zrozumienie i mądrość wszechogarniającą.

W budowaniu stup kryje się głęboka mądrość. Na poziomach, których zwykle nie jesteśmy świadomi, za każdym razem gdy widzimy stupę, za każdym razem gdy się na nią otwieramy, nasz ograniczony sposób zrozumienia zjawisk, nasze pomieszane uczucia, zostają przekształcone w wyzwalające i oświecające właściwości. W ten sposób za każdym razem stupy pokazują nam naszą oświeconą naturę, nasze ponadczasowe właściwości, naszą naturę buddy. W tej chwili rozumiemy oczywiście, że na całym świecie wolność kobiet zagrożona jest ze strony bardzo agresywnej religii. Ten rodzaj stupy, stupa Kalaczakry, daje moc naszej stronie, tym, którzy wierzą w prawa człowieka. Wzmacnia doniosłe i ważne wartości, które około dwóch tysięcy czterystu lat temu stworzyli zarówno Grecy, jak i plemiona germańskie oraz oczywiście współcześni Buddzie w Indiach. Stupa ta jest punktem ogniskującym nasze wartości i ochronę dla tych, które dają nam miłość i wszystko, co dobre – kobiet. Dbają o nas, karmią, rodzą, robią dla nas wszystko. W naszych czasach jest to szczególnie ważne. Przyjaciele, wydarzyło się właśnie coś wspaniałego! Zbudowaliśmy siostrzaną stupę dla wielkiej stupy w Hiszpanii. Za każdym razem, gdy o niej pomyślimy, nasze wartości zostaną wzmocnione, rozwinie się nasze człowieczeństwo. Podziękujmy tu Lamie Czogdrupowi Dordże i jego wspaniałemu bratu Kunzangowi za mądrość, wiedzę, cały trening, które włożyli w projekt. Odłożyli wszystkie inne sprawy na bok, dzięki czemu wszystko mogło wydarzyć się w najlepszy i najgłębszy sposób. Oby wasza aktywność rozprzestrzeniała się jak najszerzej, obyście przynieśli pożytek wielu, wielu istotom. Dziękuję wam wszystkim!.”

Opracowanie: Grzegorz Kuśnierz

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

37 Działań bodhisattwy - XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże | Nauczyciel jest podstawą wszystkiego - Lama Ole Nydahl | Oświecona odwaga - Dilgo Czientse Rinpocze | Pytania i odpowiedzi - Fragment nowej książki Lamy Ole | Esencja praktyki - Hannah Nydahl | Była otwartością przestrzeni - Wywiad z Tomkiem Lehnertem o Hannah Nydahl | Ścieżka oddania - Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert | O nas - Lama Ole Nydahl | Przyjaźń jest podstawą całego naszego szczęścia - 17 Karmapa Trinlej Taje Dordże | III Karmapa Rangdziung Dordże - nauczyciel czystego poglądu - Manfred Segers | W 21 słowach o Buddyzmie Diamentowej Drogi - Wolfgang Poier | Damaru - budzi(k) ze snu niewiedzy - Mira Starobrzańska | Buddyzm w dziejach świata - Anna Szymańska | O Stupie Kalaczakry w Berchen Ling - Rozmawiamy z Lamą Ole Nydahlem | Tu świat spotyka się z oświeceniem - Lama Ole | Wydarzyło się właśnie coś wspaniałego - Lama Czogdrup Dordże i Lama Ole | To jest jak medytacja - Piotr Kaczmarek | Z 17 Karmapą w Rosji - Caty Hartung | O dzieciach i buddyjskim życiu rodzinnym - Z rodzicami rozmawiała Ofelia Cybula | Cytat - Lama Ole Nydahl | Europe center - Hubert Bramowicz | Brno - Markéta Blažejovská | Wiedeń - Wywiad z Anną Potyką | Zawsze nam się udaje - Wywiad z Lamą Ole o Valhalli | Nagodzice 2010 - Eskadra Nagodzice. | Cytat dnia | Zabujani w Zagórzanach - Zespół Zagórzan | O Zagórzanach - Lama Ole | Kraków - Krakowska sanga | Kalisz |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: