DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 48 -> Tu świat spotyka się z oświeceniem

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Tu świat spotyka się z oświeceniem

Lama Ole
_________

Podczas inauguracji stupy Kalaczakry w KBL, Grecja 2010

Stupa oddziałuje na wiele sposobów. Istotna jest również energia, która w nią wkładamy. Większość z was zna tantrę Kalaczakry i otrzymała do niej wyjaśnienia. Tantra Kalaczakry jest tą z trzech klas tantr, która pojawiła się najpóźniej.


Cokolwiek myślimy; przeżywamy przy tej stupie każda idealistyczna myśl, każdy rodzaj miłości i otwartości, które odczuwamy w stosunku do istot – wszystko to wzrośnie na wielką skalę. Dzięki tej stupie wykroczy poza wymiar osobisty. Stupy reprezentują przekształcenie zwyczajnego świata w czystą krainę. Budowle te pełnią różne funkcje. Stupa Kalaczakry jest bardzo szczególna – chroni i pomaga. Manifestowała się zawsze, gdy buddyzm znalazł się w tarapatach. Wszystkie inne oświecone formy w mandalach ojcowskich i matczynych tantr znajdują się wewnątrz pola energii, ale Kalaczakry wychodzi poza to ograniczenie. Tantry ojcowskie przekształcają głównie gniew w mądrość podobną zwierciadłu. Tantry matczyne transformują przywiązanie w mądrość rozróżniającą, natomiast tantra Kalaczakry powoduje, że niewiedza staje się intuicyjną, najwyższą mądrością. To jest bardzo ważna forma i olbrzymie błogosławieństwo dla wszystkiego, co robimy.

Tantry niedualne pracują ze wszystkimi energiami, które sprawiają, że świat działa, łącząc w ten sposób praktyczne życie z najgłębszym poziomem wewnętrznym. Nie chodzi tu tylko o oświecenie. Nauki te to spotkanie oświecenia i świata, zejście się razem tych dwóch ważnych elementów. To sprawia, że Kalaczakra jest tak pełna znaczenia i tak nam bliska. Przekazy takie jak ten przetrwały dzięki odważnym ludziom. Najpierw, kiedy północne Indie zostały zniszczone przez arabskie najazdy około tysiąca lat temu, przekaz ten został przeniesiony do Tybetu. Potem, około 1959 roku, ze Wschodu nadeszli inni barbarzyńcy – Mao Tse Tung i jego ludzie, którzy zniszczyli wszystko w Tybecie. I ponownie, niewielu spadkobiercom tych nauk udało się przenieść je przez Himalaje i zachować. Ta głęboka nauka przetrwała żywa i dziś siedzimy tu jako nowi dzierżawcy tego przekazu i naprawdę próbujemy zrozumieć, jak głębokie są to nauki i jak wielkie mają znaczenie. Wykraczają one naprawdę poza zwyczajny świat, w którym kupujemy i sprzedajemy. Wskazują bezpośrednio na jedyną rzecz, która może stanowić źródło trwałego szczęścia – na nasz umysł.

Powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, jakimi jesteśmy szczęściarzami, mogąc wziąć udział w tym, co się tu wydarza, a także być świadomi odpowiedzialności, jaką to ze sobą niesie i żyć bardziej przytomnie, zdając sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji znajdują się inni. Myślmy o przyszłości świata – nie prześlizgujmy się tylko po powierzchni życia, poświęcając energię jedynie drobnym, codziennym sprawom. Otwieram teraz tę stupę dla nas wszystkich. To sprawi, że staniemy się wszyscy bogatsi dzięki pracy, którą wykonali tu nasi przyjaciele, wędrując ciągle w górę i w dół w niewiarygodnym upale. To wydarzenie jest możliwe za sprawą nas wszystkich – tych którzy je zaplanowali, wsparli cały projekt finansowo i wykonali wszystkie praktyczne prace.

Opracowanie: Mira Starobrzańska

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

37 Działań bodhisattwy - XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże | Nauczyciel jest podstawą wszystkiego - Lama Ole Nydahl | Oświecona odwaga - Dilgo Czientse Rinpocze | Pytania i odpowiedzi - Fragment nowej książki Lamy Ole | Esencja praktyki - Hannah Nydahl | Była otwartością przestrzeni - Wywiad z Tomkiem Lehnertem o Hannah Nydahl | Ścieżka oddania - Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert | O nas - Lama Ole Nydahl | Przyjaźń jest podstawą całego naszego szczęścia - 17 Karmapa Trinlej Taje Dordże | III Karmapa Rangdziung Dordże - nauczyciel czystego poglądu - Manfred Segers | W 21 słowach o Buddyzmie Diamentowej Drogi - Wolfgang Poier | Damaru - budzi(k) ze snu niewiedzy - Mira Starobrzańska | Buddyzm w dziejach świata - Anna Szymańska | O Stupie Kalaczakry w Berchen Ling - Rozmawiamy z Lamą Ole Nydahlem | Tu świat spotyka się z oświeceniem - Lama Ole | Wydarzyło się właśnie coś wspaniałego - Lama Czogdrup Dordże i Lama Ole | To jest jak medytacja - Piotr Kaczmarek | Z 17 Karmapą w Rosji - Caty Hartung | O dzieciach i buddyjskim życiu rodzinnym - Z rodzicami rozmawiała Ofelia Cybula | Cytat - Lama Ole Nydahl | Europe center - Hubert Bramowicz | Brno - Markéta Blažejovská | Wiedeń - Wywiad z Anną Potyką | Zawsze nam się udaje - Wywiad z Lamą Ole o Valhalli | Nagodzice 2010 - Eskadra Nagodzice. | Cytat dnia | Zabujani w Zagórzanach - Zespół Zagórzan | O Zagórzanach - Lama Ole | Kraków - Krakowska sanga | Kalisz |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: