DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 48 -> O Stupie Kalaczakry w Berchen Ling

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

O Stupie Kalaczakry w Berchen Ling

Rozmawiamy z Lamą Ole Nydahlem
_________


Jaki był powód, dla którego zdecydowałeś się wybudować stupę Kalaczakry właśnie w Karma Berchen Ling?

Lama Ole: W starożytności, dzięki greckim koloniom i ich filozofom, obszar basenu Morza Śródziemnego przewodził w zachodnim świecie pod względem wolności słowa, praw człowieka oraz demokracji. Stupy Kalaczakry budowano na przestrzeni ostatniego tysiąca lat w buddyjskiej części Azji, aby bronić tych ponadczasowych wartości przed uciskiem i wszelkimi wstecznymi siłami, które mogłaby przynieść historia. Są one skuteczne wszędzie. Nasz ukochany Lama Lobpyn Tseczu Rinpocze inaugurował jedną taką trzynastometrową stupę koło Malagi w Hiszpanii, w 1994 roku. Jest ona skierowana na południe. Obecnie szukamy odpowiedniego miejsca pod budowę kolejnej stupy tego rodzaju w południowych Włoszech. Zgodnie z życzeniami Rinpocze stupa ta będzie skierowana na wschód.

W jaki sposób stupa Kalaczakry przyniesie pożytek światu?

Lama Ole: Poprzez skupienie świadomości istot na tym, co jest ostatecznie dobre i na tym, co sprawia, że mogą się rozwijać. Stupy silnie oddziałują na umysł zarówno na głębokich poziomach naszej świadomości, jak również poprzez to, że po prostu przypominają nam o naszej wrodzonej naturze buddy.

W jaki sposób zainteresowaliście się z Hannah oddziaływaniem stup?

Lama Ole: Podróżując po świecie od szkoły średniej i studiując z najwyższymi lamami w Himalajach w latach 1968-72, poznaliśmy oboje z Hannah naszą planetę bardzo dobrze. Będąc humanistami byliśmy bardzo świadomi właściwości różnych kultur i zagrożeń, przed którymi stają nasze zachodnie, demokratyczne i humanistyczne wartości. Znaliśmy pozytywny wpływ stup i byliśmy świadomi tego, że będą one chronić naszą przyszłość. Przez 20 lat mieliśmy nadzieję wznieść taką budowlę w Karma Berchen Ling. Piękny grzbiet górski położony w pobliżu Koryntu, z którego rozpościera się widok na Delfy, to doskonała lokalizacja dla stupy – miejsce to jednoczy w sobie bogactwo Aten z potęgą Sparty w przepięknej scenerii. W ten sposób, dzięki głębokiej wiedzy Lamy Czogdrub Dordże i jego praktycznemu doświadczeniu nabytemu w czasie długich odosobnień Klaczakry oraz wielu innym niezbędnym warunkom, które zeszły się razem, wiele istot o dobrej karmie odniesie olbrzymi pożytek.

Co ta stupa oznacza dla Twojej pracy jako Lamy?

Lama Ole: Ta stupa to kolejny klejnot w koronie osiągnięć Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu, a także ochrona i umocnienie ponadczasowych wartości, które wszyscy wspieramy i staramy się zachować. Wielu moich uczniów i przyjaciół z całego świata wniosło swój wkład w to przedsięwzięcie, niektórzy poświęcając mu miesiące lub lata swojego młodego życia. Również ten altruizm sprawia, że wybudowanie stupy jest tak wspaniałym wydarzeniem.

Komu i w jaki sposób stupa w Karma Berchen Ling będzie przynosiła bezpośredni pożytek w bliższej i dalszej przyszłości?

Lama Ole: Cóż, z jednej strony prawdopodobnie nigdy nie powstanie tutaj autostrada i dlatego większość potencjalnych gości zasługujących na błogosławieństwo stupy będzie mogła jedynie przeczytać gdzieś o niej kilka linijek w przewodniku turystycznym. Z drugiej jednak strony ci, którzy tu dotrą, będą mieli szansę na doświadczenie przebłysku wolności umysłu i jego wewnętrznego nadmiaru. Stupy są wyrazem czystego stanu umysłu i dlatego są zawsze pożyteczne – wspierają istoty na drodze do urzeczywistnienia. Są ponadczasowymi skarbami i dlatego wszyscy, którzy w jakiś sposób przyczyniają się do ich powstania – bezpośrednio lub wyrażając życzenia – lub po prostu odwiedzają miejsca, w których je zbudowano, otrzymują ich błogosławieństwo.

Opracowanie: Klaudia Dybko

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

37 Działań bodhisattwy - XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże | Nauczyciel jest podstawą wszystkiego - Lama Ole Nydahl | Oświecona odwaga - Dilgo Czientse Rinpocze | Pytania i odpowiedzi - Fragment nowej książki Lamy Ole | Esencja praktyki - Hannah Nydahl | Była otwartością przestrzeni - Wywiad z Tomkiem Lehnertem o Hannah Nydahl | Ścieżka oddania - Maggie Lehnert-Kossowski i Tomek Lehnert | O nas - Lama Ole Nydahl | Przyjaźń jest podstawą całego naszego szczęścia - 17 Karmapa Trinlej Taje Dordże | III Karmapa Rangdziung Dordże - nauczyciel czystego poglądu - Manfred Segers | W 21 słowach o Buddyzmie Diamentowej Drogi - Wolfgang Poier | Damaru - budzi(k) ze snu niewiedzy - Mira Starobrzańska | Buddyzm w dziejach świata - Anna Szymańska | O Stupie Kalaczakry w Berchen Ling - Rozmawiamy z Lamą Ole Nydahlem | Tu świat spotyka się z oświeceniem - Lama Ole | Wydarzyło się właśnie coś wspaniałego - Lama Czogdrup Dordże i Lama Ole | To jest jak medytacja - Piotr Kaczmarek | Z 17 Karmapą w Rosji - Caty Hartung | O dzieciach i buddyjskim życiu rodzinnym - Z rodzicami rozmawiała Ofelia Cybula | Cytat - Lama Ole Nydahl | Europe center - Hubert Bramowicz | Brno - Markéta Blažejovská | Wiedeń - Wywiad z Anną Potyką | Zawsze nam się udaje - Wywiad z Lamą Ole o Valhalli | Nagodzice 2010 - Eskadra Nagodzice. | Cytat dnia | Zabujani w Zagórzanach - Zespół Zagórzan | O Zagórzanach - Lama Ole | Kraków - Krakowska sanga | Kalisz |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: