DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 47 -> Przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu

Guru Rinpocze
_________


Królowie, ministrowie, mieszkańcy Tybetu
i prymitywnych krajów ościennych!

Stanowicie rasę demonów o czerwonych twarzach, którym brakuje współczucia i dobrej woli.
Po ojcach jesteście jak małpy pozbawione skromności i wstydu,
A po matkach jak nieczyste demonice, kłótliwe i wrogo nastawione do Dharmy.

Jesteście rasą brutalnych ludzi wypełnionych żądzą bogactwa.
Jeśli nie będziecie rozwijać dobrych właściwości,
w następnym życiu stoczycie się do niższych światów.
­Nie zapominajcie, że ten żywot tylko mignie wam przed nosem

Co się spotkało, musi się rozejść, więc nie walczcie
i nie wywołujcie pomiędzy sobą sporów.
Co zostało zgromadzone, trzeba pozostawić, dlatego nie pożądajcie bogactw.
Przywiązanie was zniewala, dlatego nie ulegajcie rozpasanym nawykom.

Co się narodziło, musi umrzeć, dlatego myślcie o swoim następnym odrodzeniu.
Najgorsi z was trafią do piekieł – któż potrafi znieść takie cierpienia?
Na skutek skąpstwa narodzicie się jako głodne duchy
i będziecie cierpieć głód i pragnienie.
Pamiętajcie, że odrzucając Dharmę, staniecie się zwierzętami.

To życie zostało wam jedynie pożyczone – nie wiecie, kiedy je stracicie.
Świat zjawisk jest iluzoryczny – zrozumcie jego przemijalność i nietrwałość.
Wystawne jedzenie i bogactwa są jak krople rosy – o świcie znikają bez śladu.
Pamiętajcie, że ci, którzy wam usługują, to jedynie wędrowcy napotkani na drodze.

Wrogość jest dualizmem – pojmijcie, że stanowi błąd.
Nie zapominajcie, iż więzi rodzinne są przewodnikiem do samsary,
A potomstwo to jedynie twór karmy, żądający swoich należności.
Życie nieubłaganie przecieka wam przez palce na bezsensownym gadulstwie i plotkach,
Czy nie dostrzegliście, że przybyli już zwiadowcy Pana Śmierci?

Słuchaj mnie, narodzie tybetański, słuchajcie demony o czerwonych twarzach.
Pragnijcie Trzech Klejnotów, gdyż są waszą ochroną przed upadkiem do trzech niższych światów.

Guru, jidamy i dakinie są waszym jedynym ratunkiem w tym i w przyszłych żywotach,
Jako drogę ku wolności praktykujcie pogląd, medytację i działanie,
Przyjmijcie wielkich współczujących jako jedyne prawdziwe bóstwa Tybetu,

Zaniechajcie dziesięciu negatywnych działań i wykonujcie dziesięć pozytywnych.
Jeżeli będziecie tak praktykować, osiągniecie szczęście w tym i w następnych żywotach.

Ja, Padmakara, odchodzę. Teraz, w przyszłości lub kiedykolwiek,
Mieszkańcy Tybetu, utrzymujcie te nauki w waszych sercach.

OM AH HUNG BENZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

Opracowanie: Pieśń pochodzi z DD 23

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Pieśń Mahamudry - 16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Dawać prawdziwe przykłady świętości - 16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Zamiast ciebie są inni - 17. Karmapa Trinley Taje Dordże | Cztery podstawowe prawdy - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu - Guru Rinpocze | Cztery rodzaje bardo - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Poszukiwania Tilopy przez Narope - Życiorysy mistrzów | Pieśń o rzeczach o które chodzi - Milarepa | Kalama sutra - Budda | Reczungpa - podobny księżycowi uczeń Milarepy | Guru Joga - Ulla i Detlev Göbel we współpracy z Lamą Ole i Caty | Drukpa Kunlej błogosławi obraz | Codziennosc jogina - Lama Ole Nydahl | Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu - Lama Ole Nydahl | Pieśń Mahamudry - Gendyn Rinpocze | Jesteśmy architektami własnego życia - Dzigme Rinpocze | Medytacja w codziennym źyciu - Dzigme Rinpocze | Cieszcie się zjawiskami ale nie pozwalajcie im się schwytać - Lama Ole Nydahl | Cytat - VI Dalajlama | Sny i senne egzystencje - Lama Ole Nydahl | Współczucie może być zaraźliwe - Buddyjska przypowieść | Dakini to żeńska zasada oświecenia | Wybieram bycie szczęśliwą... | Hymn motocyklistów - Manfred Maier |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: