DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 47 -> Dawać prawdziwe przykłady świętości

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Dawać prawdziwe przykłady świętości

16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże
_________

Fragment ostatniego wywiadu J. Ś. 16. Karmapy Rangdziung Rigpi Dordże


Dzięki nagromadzeniu zasługi uzyskaliśmy dostęp do nauk i w ten sposób staliśmy się szczęśliwymi istotami żyjącymi w szczęśliwym czasie, które były w stanie wejść w związek z Dharmą. Jeśli ktoś posiada ową wspaniałą okazję związania się w pełni z praktyką Dharmy, wówczas bardzo ważna będzie dla niego dyscyplina i szczerość. Dyscyplina i szczerość na przykład w myśleniu o nauczycielu, o tym, że prowadzi nas on drogą i rozjaśnia ją, że przekazuje nam właściwe nauki i wglądy, że otrzymujemy od niego cenne wskazówki i rady. Dzięki naszym szczerym staraniom może on wówczas ze swej strony mieć pewność, że postępujemy za jego przekazem i wykonujemy praktyki we właściwy sposób.

Ważne jest, byśmy byli w stanie'podążać drogami wiedzy w ten sposób, żeby ludzie będący członkami ośrodków mogli brać w tym czynny udział i sami potrafili włożyć wysiłek we własny rozwój tak, by centra i wszystko razem, zarówno wewnątrz, jak też na zewnątrz wzrastało w pełen godności sposób. We własnej praktyce bardzo istotne są również wytrwałość, przejrzystość, tęsknota, pewność i zaufanie. Powinniśmy ustalić dokładny czas, kiedy będziemy praktykować i poznawać nauki i powinniśmy wytrwać w tym postanowieniu. W ten sposób dajemy dobry przykład. Nauki muszą być żywe i pozostaną takimi przez długi czas, powinniśmy więc stać się przykładami dla wszystkich nadchodzących generacji. Nasz przykład będzie rzeczywiście działał w wielu przyszłych eonach – spoczywająca na nas odpowiedzialność jest bardzo, bardzo ważna. Polega ona na tym, iż powinniśmy dla dobra własnego i innych stawać się prawdziwymi wzorami do naśladowania, stosując i rozwijając zaufanie, jasność, tęsknotę, pewność i wytrwałość w Dharmie.

By w pełni docenić znaczenie nauk i móc całkowicie je przyjąć, niezwykle ważne jest nagromadzenie zasługi. Bardzo podkreślał to Gampopa, którego imię oznacza właśnie „Klejnot Zasługi”. Nagromadzenia zasługi i mądrości są bardzo istotne: nagromadzenie zasługi powstaje dzięki uprzytomnieniu sobie znaczenia oświeconych obiektów Schronienia i uczczeniu ich w każdy sposób – poprzez ofiarowanie kwiatów, kadzideł i innych rodzajów darów. Źródłem nagromadzenia mądrości natomiast jest praktyka medytacji. Oba te nagromadzenia mają bardzo duże znaczenie. Buddowie i bodhisattwowie i wszyscy ci, którzy zrealizowali doskonały stan oświecenia – Stan Buddy – osiągnęli to dzięki swemu nieskończonemu współczuciu i niewyczerpanemu nagromadzeniu pełnych zasługi właściwości, które manifestują się w wielu różnych formach i na wiele zręcznych i różnorodnych sposobów ku pożytkowi istot. Podobnie niewyczerpane jest również ich błogosławieństwo, jak też zdolność wskazywania kierunku tym, którzy za nimi postępują. Dlatego powinniśmy w pełni z tego korzystać. Jeśli chodzi o nasze ośrodki – różnią się one od innych towarzystw i organizacji, których członkowie angażują się w nieustanną rywalizację. Są świętym miejscem nauki i świętym miejscem praktyki. Dlatego tak ważne jest, byśmy dawali prawdziwy przykład świętości. Powinniśmy pomagać sobie nawzajem i stworzyć zdrową sytuację przenikniętą oświeceniem. To jest naszym zamiarem i jesteśmy zdolni do wprowadzenia go w życie.

Powinniśmy być w stanie podzielić się tym ze światem tak, by wszystkie istoty mogły dzięki naszemu działaniu doświadczyć pokoju i spokoju, by mogły docenić naszą pracę i w ten sposób zapragnęły wziąć w niej udział, widząc, że towarzyszy jej godność, dyscyplina, zdrowie i pełna zrozumienia przyjaźń. Z tego powodu nasza odpowiedzialność dotycząca tego, co robimy, jest olbrzymia. Sprzyjające warunki pojawiają się i dlatego tak pełen znaczenia jest nasz własny związek z nauką i własna praktyka. Nie zdarzyło się jeszcze, by Dharma kiedykolwiek zawiodła. Praktykowanie jej przynosi w końcu owoce i z tego powodu praca z zaufaniem i wytrwałością jest bardzo, bardzo ważna – praca zmierzająca ku pokojowi światowemu, rozkwitowi Dharmy i rozwojowi różnych ośrodków i praktykujących. Moje myśli są zawsze z wami. Modlę się również, by wszyscy żyli długo i w zdrowiu, by rozumieli się nawzajem i aby rzeczy wydarzały się w dobry sposób.

Taszi delek.

Opracowanie: Tekst pochodzi z DD 4

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Pieśń Mahamudry - 16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Dawać prawdziwe przykłady świętości - 16. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Zamiast ciebie są inni - 17. Karmapa Trinley Taje Dordże | Cztery podstawowe prawdy - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Przekazuje nauki dla przyszłych pokoleń Tybetu - Guru Rinpocze | Cztery rodzaje bardo - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Poszukiwania Tilopy przez Narope - Życiorysy mistrzów | Pieśń o rzeczach o które chodzi - Milarepa | Kalama sutra - Budda | Reczungpa - podobny księżycowi uczeń Milarepy | Guru Joga - Ulla i Detlev Göbel we współpracy z Lamą Ole i Caty | Drukpa Kunlej błogosławi obraz | Codziennosc jogina - Lama Ole Nydahl | Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu - Lama Ole Nydahl | Pieśń Mahamudry - Gendyn Rinpocze | Jesteśmy architektami własnego życia - Dzigme Rinpocze | Medytacja w codziennym źyciu - Dzigme Rinpocze | Cieszcie się zjawiskami ale nie pozwalajcie im się schwytać - Lama Ole Nydahl | Cytat - VI Dalajlama | Sny i senne egzystencje - Lama Ole Nydahl | Współczucie może być zaraźliwe - Buddyjska przypowieść | Dakini to żeńska zasada oświecenia | Wybieram bycie szczęśliwą... | Hymn motocyklistów - Manfred Maier |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: