DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 44 -> Konkurs dla architektów

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Konkurs dla architektów

W zeszłym roku podczas kursu letniego w Immenstadt został rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny dla naszego Ośrodka Europejskiego. Mogli w nim uczestniczyć architekci i architekci krajobrazu należący do naszych ośrodków.


Należało zaprojektować nową gompę. Dodatkowo powstawały koncepcje odnoszące się do istniejących budynków i pomysły, w jaki sposób wszystko zgrać z terenem. 13 zespołów z sześciu państw opracowało pomysły architektoniczne dla Ośrodka Europejskiego. Na podstawie tych pomysłów Lama Ole i Caty Hartung formułowali cele, jakie powinna spełniać nowa, wykończona gompa. Cztery zespoły, których pomysły w największym stopniu spełniały owe cele, przeszły do drugiego etapu i mogły uzupełnić swoje projekty. Pozostałe drużyny również mogły uczestniczyć w kolejnym etapie, oddając zupełnie nowy projekt, uwzględniający wszystkie wnioski z poprzedniego etapu konkursu. W kwietniu bieżącego roku profesjonalne jury oceniło pięć projektów. Oprócz Lamy Ole i Caty Hartung w jury znaleźli się również architekci Philipp Leube z Immenstadt, Ronald Knaack z Hamburga i Wojtek Kossowski z Darmstadt. Jednogłośnie pierwsze miejsce zajął zespół „Centrum”. Drugie miejsce zajął projekt drużyny z Hamburga – Sven Hidde i Tilman Heyde. Architekci, którzy zajęli pierwsze miejsce: Michael Freiwald, Gerrit Boehm i Till Kwiotek, zgodzili się podjąć dalsze prace nad projektem. Prace budowlane rozpoczną się w momencie, kiedy fundacja będzie dysponowała odpowiednimi funduszami. Do tego czasu istniejące już budynki zostaną dostosowane do planowanego nowego budynku gompy. Projekty konkursowe zostały zaprezentowane podczas tegorocznego kursu letniego w Ośrodku Europejskim. Osoby zainteresowane mogą zobaczyć wyniki konkursu również na stronie internetowej ośrodka. Mamy nadzieje, że projekty będą wam się podobały. „Projekt jest mocny i konsekwentny. Został rozpracowany szczegółowo zarówno pod względem wyglądu budynku, jak i jego funkcji. Z wyglądu budynek odzwierciedla właściwości dharmy, jest dynamicznie przejrzysty, lekki, elegancki i nowoczesny. W naszej pracy zastosowaliśmy wiele analogii do buddyzmu Diamentowej Drogi – sama gompa jest zbudowana jak drzewo schronienia, a jej kształt odzwierciedla koronę Karmapy. Powstało zgrabne połączenie gompy i podwórka; ściana ze szkła robi duże wrażenie, dzięki niej będziemy mogli zobaczyć złotego Buddę również od zewnątrz. Niesymetryczny dach jest nachylony w kierunku podwórka, „wciągając” zwiedzających do gompy…”

Wasi architekci Ośrodka Europejskiego, Immenstadt

Opracowanie: Marta Szczęśniewicz

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Otwartość i oddanie - Lama Ole Nydahl | Faza budowania i faza spełniająca w medytacji - Szierab Gjaltsen Rinpocze | Cytat - Hannah Nydahl | Cztery ścieżki mądrego człowieka - Szamar Rinpocze | Cytat - Tantra Hewadżry | Po prostu praktykujmy - Lama Dzigme Rinpocze | Tworzyć buddyzm - Wywiad z Lamą Ole Nydahlem | Cytat - Lama Ole Nydahl | Ołtarz w Kopenhadze - Fragment wywiadu z Hannah Nydahl | Czerwona Mądrość - Lama Ole Nydahl | Przeszkody na ścieżce - Michaela Fritzges | Cytat - Lama Ole Nydahl | Znaczenie sangi - Wolfgang Poier | Cytat - Lama Ole Nydahl | Na karuzeli życia - Joachim Feseck | Buddyjska pielgrzymka - Detlev Göbel | Powrót do korzeni - Maria Przyjemska, Ewelina Warner | Cywilizacja buddyjska w Tybecie | Brzmienie pustki - Mira Starobrzańska | Doświadczenie to jest to - Ralph Bohn | Express Stupa - Wywiad z Viktorem Dévényi, koordynatorem budowy stupy w Becske | Impresja węgierska - Mira Starobrzańska | WIADOMOŚCI | Jak to sie robi w Izraelu - Detlev Goebel | Buddyjska Ziemia Święta - Aya Winawer | W krainie kiwi - Artur Grzeliński | Dakini gompa Cieszyn - nowy ośrodek | Poczuliśmy że jesteśmy we właściwym miejscu - Agata Kotuniak i Sławek Biały | Nagodzice, co nowego? | Białystok | Bytom | Konkurs dla architektów |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: