DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 42 -> Triangle Project

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Triangle Project

Triangle Project Team
_________

Od jesieni 2005 roku, kiedy w ramach projektu Triangle odbył się w Zgorzelcu kurs „Umysł bez granic” z Lamą Ole Nydahlem, mnóstwo wydarzeń na buddyjskiej niwie w Polsce i całej Europie zdążyło przykuć naszą uwagę i stać się inspiracją do rozwoju. Pozostając przy zjawiskach zewnętrznych, budowa Hali Buddów w Warszawie, rozbudowa wielu innych ośrodków, czy prezentacja buddyzmu Diamentowej Drogi szerokiej publiczności z okazji jubileuszu 30-lecia, dają nam okazję do wykazania się konkretną aktywnością, obliczoną na długofalowy pożytek wielu istot.


Nagła śmierć naszej drogiej Hannah Nydahl uświadamia dobitnie, że sami przejmujemy stopniowo odpowiedzialność za utrwalenie fundamentów rozwoju buddyzmu ludzi świeckich w Europie. Dzięki szczodrości buddów oraz własnej, po wielu latach poszukiwań odpowiedniego miejsca, możemy od wiosny 2007 partycypować w tworzeniu centralnego ośrodka dla Europy i świata, miejsca spotkań, wzajemnej wymiany i nauki laików i joginów z zachodniej kulturosfery, podążających ścieżką tradycji Karma Kagyu. Wszyscy jesteśmy zauroczeni pięknem owego krajobrazu i architektury u styku granic niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej, znanych na razie z fotografii. Zapewne wszyscy mamy również jakieś wyobrażenia, co do przyszłej „wibracji” tego miejsca. Jak zawsze podczas kreacji czegoś nowego, własny wkład i zaangażowanie dają najlepszą gwarancję osiągnięcia rezultatu, którego sobie życzymy. Dla niecierpliwych, i tych, dla których odległość Europejskiego Ośrodka od miejsca zamieszkania stanowić może pewne utrudnienie, istnieje alternatywa, dzięki której na bieżąco poczuć można smak międzynarodowej współpracy buddystów. My z Czech, Niemiec i Polski na bazie projektu Triangle, wspólnie organizując spotkania, kursy i wystawy, już od pięciu lat sprawdzamy w praktyce trwałość koncepcji, narodowych uwarunkowań i granice kompromisów, a niejako przy okazji umiejętność porozumiewania się po angielsku, której szlifowanie zaleca nam od lat Lama Ole. Kontynuując historyczno-geograficzne związki, głównymi filarami projektu są jak na razie przyjaciele z ośrodków śląskich, morawskich, północnoczeskich i wschodnioniemieckich. Jest też wśród nas kilka rodzynków z Krakowa, Warszawy, Pragi, Monachium i Wiednia. Dzięki ich entuzjazmowi i pracy odbyło się już 9 kursów z trzema nauczycielami z trzech krajów, dwa kursy z Lamą Ole, kilkanaście publicznych wystaw o buddyzmie Diamentowej Drogi, prezentacje projektu na wielu kursach. Powstała płyta CD z muzyką stworzoną przez buddystów z całego świata. Na kursie w Kassel wieczorami dożywiamy i integrujemy zgłodniałych i spragnionych...

Projekt Triangle powstał w oczekiwaniu na Ośrodek Europejski, od początku działał na jego rzecz i w jego duchu. Można się było spodziewać, iż po zakupieniu odpowiedniego miejsca, przystosowaniu go do zamieszkania i osiedleniu się w nim buddystów, dotychczasowa współpraca na trójstyku granic polskiej, czeskiej i niemieckiej straci na impecie i ważności. Jednak nie! Wyraźnym życzeniem Lamy Ole, Caty, Tomka i Goerge jest, aby rozpoczętą działalność kontynuować z podobnym lub jeszcze większym zapałem. Jedynie wspólne przeżycia pracy, medytacji i zabawy scementują nasze związki. Są one przecież niezbędne, aby Ośrodkowi Europejskiemu i reprezentowanym przez niego ideom zapewnić trwały rozwój w zmieniających się uwarunkowaniach współczesności i przyszłości. Spełniając owe życzenia z radością, cieszymy się, że możemy zaprosić Was do udziału w kolejnym kursie Triangle Project. Tym razem odbędzie się on pod hasłem „Jakimi rzeczy są. Pieśni Milarepy“, 5 – 7 października, 200 metrów od polskiej granicy, w niemieckim Görlitz. Poprowadzi go Lama Ole. Jako że tamtejsza sala wykładowa ma teoretycznie ograniczoną przepisami ilość miejsc, wszystkim chętnym polecamy wcześniejszą rejestrację online. Szczegółów organizacyjnych szukajcie na stronie www.triangle-project.org Wiele wskazuje na to, że jesienne kursy Triangle z Lamą Ole staną się stałym punktem jego programu. Wszystkich chętnych do współpracy w ich organizowaniu, jak i do współtworzenia całego projektu, serdecznie zapraszamy!

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Cytat - Karol Ślęczek | Obietnica bodhisattwy - XVII Karmapa Trinlej Taje Dordże | Medytacja 16 Karmapy - Wywiad z Lamą Ole | Uczył nas w bardzo zręczny sposób - Hannah Nydahl | Umysł i śmierć - Lama Dzigme Rinpocze | Cztery przyczyny odrodzenia w Dełaczien - Szamar Rinpocze | Wszystko jest snem, dlatego wszystko jest możliwe - Lama Ole Nydahl | Twierdza oświecenia - Milarepa | Oddanie dla nauczyciela - Szangpa Rinpocze | Jak kot z zapalonym ogonem - Porucznik Adam Jankiewicz | Zasady i kanony sztuki tybetańskiej - Ewa Preschern | Historia Kagyupów w Ladakhu - Svenja Schmitt | Cywilizacja w kręgu buddyjskich kultur Azji Południowo-Wschodniej - Rafał Kowalczyk | Czym jest Pustka? - Dorothea Deeg i Matthias Ostermann | Cytat - Hannah Nydahl | Doświadczenie to jest to - Ralph Bohn | Więcej, lepiej, bardziej - Wojtek Tracewski | Ośrodek Europejski - Wywiad z Romanem Lausem | Karma Guen - Peter Gomez | Bartołty - Adam Jankiewicz & team | Vyhlidky - czeska kraina łagodności - Mira Starobrzańska i Kveta Svedova | Jogini pod dachami Paryża - Marta Cichocka | Słupsk - wszystko jest możliwe! | Głogów | Triangle Project - Triangle Project Team |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: