DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 41 -> Nagodzice, czyli 52 hektary czystej krainy

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Nagodzice, czyli 52 hektary czystej krainy

Przyjaciele Nagodzic
_________

Nagodzice to wieś w południowej części Kotliny Kłodzkiej, której tablice z nazwą zazwyczaj wprowadzają w błąd zdążających na kursy buddystów. Jakoś tak bowiem się wydarzyło, że zamaszysty cyrkiel kartografa zaliczył nas do tak zwanego obrębu nagodzickiego i choć obecnie większość naszych ziem znajduje się w obrębie różaneckim, a Nagodzice to jedyna sąsiednia wieś od nas niewidoczna, to nazwa ośrodka pozostała. Jako, że wszystko ma swoją przyczynę i skutek, tak i nazwa naszego ośrodka nieprzypadkowo z wsią tą została połączona, a wieś z kolei nieprzypadkowo ma w swym rdzeniu Nagów. Kto był na pierwszym kursie wiosną 2004 roku ten zaświadczy, że nie było nam łatwo do Nagodzic nauki Buddy wprowadzać. W następnych latach było już z górki, a kiedy w czynie społecznym, podejmując wyzwanie rzucone nam przez tubylców, dwukrotnie wysprzątaliśmy sąsiadujący z nami kamieniołom z tych samych śmieci, miejscowe energie chyba nas zaakceptowały.


Wrzesień 2005 to milowy kamień w historii Nagodzic. W czasie dwugodzinnej wizyty, Lama Ole posilając się, tu cytat: „meat carrot”, czyli naszymi swojskimi parówkami z wojskowej gar-kuchni, powiedział, że powinniśmy przystąpić do budowy ośrodka. Składać się on będzie z budynku głównego i domków odosobnieniowych. 52 hektary to spory nadmiar na lokalizację, ale grupa skupiona wokół projektu nagodzickiego to ludzie praktyczni i już po kilku wizytach w terenie, miejsce pod budowę budynku głównego zostało wybrane, a w czasie letniego kursu w Kucharach zaakceptowane przez Lamę. Miejsce na domki odosobnieniowe pozostaje wciąż kwestią otwartą. Jednakże w międzyczasie okazało się, że nasza ziemia objęta jest czymś co w żargonie urzędniczym określa się mianem: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ów przewiduje jedynie aktywność rolno-leśną na tym terenie, nie zezwalając na przekształcanie ziemi rolnej na działki budowlane. Dodatkowo okazało się, że jesteśmy częścią Parku Krajobrazowego Gór Bystrzyckich i Orlickich. W tej to sytuacji jedynym zgodnym z prawem wyjściem okazało się przywdzianie skóry rolnika i zaplanowanie budowy gospodarstwa rolnego, a to oznacza, że będziemy mieć dwa budynki główne: dom i budynek gospodarczy.

Z chwilą rozpoczęcia aktywności w Nagodzicach, każdej wiosny i jesieni czyścimy teren z samosiejek drzew i krzewów (szekspirowski las to nagodzicka codzienność), latem zaś kosimy trawy, a bydło zaprzyjaźnionych rolników spożywa je w formie siana. Tym sposobem, z jednej strony zapewniamy sobie fantastyczną zabawę polegającą na wspólnej pracy, od czasu do czasu z użyciem niebezpiecznych narzędzi, jak np. piła łańcuchowa, z drugiej zaś staliśmy się beneficjentami unijnego CAP’a. Rok 2007 poświęcimy na już rozpoczętą, formalno-biurokratyczną mitręgę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę i doprowadzeniem energii elektrycznej. Przyjemniejsza część tej pracy to tworzenie koncepcji budynków, które zgodnie z miejscowym prawem winny być utrzymane w lokalnym stylu architektonicznym. 2007 to także czas tradycyjnej już wiosenno-jesiennej pracy nad utrzymaniem odpowiedniego stanu łąk i oczywiście kurs medytacyjny planowany na 7-10 czerwca, organizowany tym razem wspólnie z Triangle Project. Do tych i innych aktywności rozwijających ośrodek w Nagodzicach już dziś wszystkich zapraszamy.

www.nagodzice.buddyzm.pl

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Siedmiopunktowy trening umysłu - Szierab Gjaltsen Rinpocze | Cytat - Hannah Nydahl | Maniła - Wywiad z Szierabem Gjaltsenem Rinpocze | Nasza moc bierze się z prawdziwego przekazu - Lama Ole Nydahl | Cytat - Lama Ole Nydahl | Opanowanie i skuteczność to podstawa - Lama Dzigme Rinpocze | Odosobnienia - koncentracja na pracy z umysłem - Wywiad z Lamą Ole i Hannah Nydahl | Cytat - Hannah Nydahl | 22 przejawienia Oświeconej Postawy - Gampopa | Cytat - Hannah Nydahl | Sushi, dzikość, serca i naukowy umysł - Wywiad z Zsuzsą Koszegi | Naszym domem jest oświecenie - Wywiad z Karolem Ślęczkiem | Cytat - Hannah Nydahl | Postawa Wadżrajany czyli relacja nauczyciel-uczeń - Maggy Lehnert-Kossowski | Cytat - Hannah Nydahl | Medycyna tybetańska w Indiach i Nepalu dzisiaj - Mirja Bramsiepe | Jak powstały wyobrażenia buddy - Manfred Seegers | Dawa - malarz tanek - Wywiad z Dawą Ladipą | Cywilizacja buddyjska na Jedwabnym Szlaku i Wielkim Stepie - Rafał Kowalczyk | Nauka a Buddyzm - Matt Huddleston | Ołtarze - Caty Hartung, Axel Waltl | Ośrodek Europejski - Europe Center - Lama Ole Nydahl | 30 lat buddyzmu Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce - Mędrek & team | Nowy ośrodek w Gdańsku - Michał Bobrowski i sanga gdańska | Sangha house w Opolu | Nagodzice, czyli 52 hektary czystej krainy - Przyjaciele Nagodzic | Śląsk od morza do Gór - Ślązacy |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: