DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 41 -> 22 przejawienia Oświeconej Postawy

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

22 przejawienia Oświeconej Postawy

Gampopa
_________


Bodhiczitta jest jak ziemia, ponieważ pragnienie osiągnięcia oświecenia dla pożytku innych jest fundamentem wszystkich pozytywnych właściwości.
Jest jak złoto, ponieważ czysta motywacja pozostaje niezmienna aż do oświecenia.
Jest jak klejnot spełniający życzenia, ponieważ rezultat życzeń zostaje spełniony.
Jest jak słońce, ponieważ sama moc Oświeconej Postawy doprowadza uczniów do dojrzałości.
Jest jak pieśń dharmy, ponieważ wyzwalająca właściwość naturalnego wglądu sprawia, że spontanicznie przekazywane są nauki inspirujące praktykujących.
Jest jak potężny król, ponieważ dzięki nadzwyczajnym władzom umysłu umożliwia działanie dla pożytku innych z nieograniczoną mocą.
Jest jak skarbiec, ponieważ pozytywne działania i przytomność prowadzą do nagromadzenia ogromnej ilości bogactw.
Jest jak szeroka aleja, którą podążali i podążać będą wszyscy Szlachetni, ponieważ rozwój wyzwalających właściwości prowadzi prosto do oświecenia.
Jest jak rumak, ponieważ współczucie i mądrość niosą nas nieodzownie do celu, nie błąkając się przy tym w skrajnościach samsary i jednostronnej nirwany.
Jest jak studnia bez dna, ponieważ nieograniczone zdolności języka i pełen mocy dar wymowy bodhisattwy mieszczą w sobie wszystkie znane i nieznane nauki.
Jest jak piękne brzmienie, ponieważ szum cudownego gaju dharmy w przyjemny sposób przekazuje cenne wskazówki tym, którzy łakną wyzwolenia.
Jest jak rzeka, której nurt nieprzerwanie płynie w jednym kierunku, ponieważ Oświecona Postawa jest nieustannym działaniem dla pożytku innych.
Jest jak obłok, który przejawia się dla dobra innych, ponieważ naturalne współczucie stanu prawdy wyraża się w postaci dwunastu zwycięskich działań Buddy.
Jest jak rosnący księżyc, ponieważ dzięki niej wszystko, co pozytywne, wielokrotnie wzrasta.
Jest jak ogień, ponieważ gorliwość w jej zastosowaniu spala drewno zaciemnień umysłu, które przesłaniają samoistną mądrość.
Jest jak skarb ponieważ wyzwalająca moc szczodrości cieszy wszystkie istoty.
Jest jak kopalnia klejnotów, ponieważ właściwy styl życia stwarza solidną podstawę do rozwinięcia drogocennych właściwości.
Jest jak przepastny ocean, ponieważ autentyczna cierpliwość nie może zostać wzburzona przez niepożądane doświadczenia.
Jest jak diament, ponieważ niezniszczalność wytrwałości sprawia, że wzmacnia ona dodatkowo sama siebie.
Jest jak potężna góra, ponieważ prawdziwa stabilność w medytacji jest niewzruszona i nierozproszona w odniesieniu do przedmiotów postrzegania.
Jest jak duchowy przyjaciel, ponieważ zamiar stosowania zręcznych środków dla pożytku innych nigdy nie przestaje być aktywny.
Jest jak lekarstwo, ponieważ mądrość ulecza z choroby dwóch zaciemnień – przeszkadzających uczuć i koncepcji.

Opracowane na podstawie fragmentu Klejnotowej Ozdoby Wyzwolenia Gampopy

Opracowanie: Maria Przyjemska

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Siedmiopunktowy trening umysłu - Szierab Gjaltsen Rinpocze | Cytat - Hannah Nydahl | Maniła - Wywiad z Szierabem Gjaltsenem Rinpocze | Nasza moc bierze się z prawdziwego przekazu - Lama Ole Nydahl | Cytat - Lama Ole Nydahl | Opanowanie i skuteczność to podstawa - Lama Dzigme Rinpocze | Odosobnienia - koncentracja na pracy z umysłem - Wywiad z Lamą Ole i Hannah Nydahl | Cytat - Hannah Nydahl | 22 przejawienia Oświeconej Postawy - Gampopa | Cytat - Hannah Nydahl | Sushi, dzikość, serca i naukowy umysł - Wywiad z Zsuzsą Koszegi | Naszym domem jest oświecenie - Wywiad z Karolem Ślęczkiem | Cytat - Hannah Nydahl | Postawa Wadżrajany czyli relacja nauczyciel-uczeń - Maggy Lehnert-Kossowski | Cytat - Hannah Nydahl | Medycyna tybetańska w Indiach i Nepalu dzisiaj - Mirja Bramsiepe | Jak powstały wyobrażenia buddy - Manfred Seegers | Dawa - malarz tanek - Wywiad z Dawą Ladipą | Cywilizacja buddyjska na Jedwabnym Szlaku i Wielkim Stepie - Rafał Kowalczyk | Nauka a Buddyzm - Matt Huddleston | Ołtarze - Caty Hartung, Axel Waltl | Ośrodek Europejski - Europe Center - Lama Ole Nydahl | 30 lat buddyzmu Buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce - Mędrek & team | Nowy ośrodek w Gdańsku - Michał Bobrowski i sanga gdańska | Sangha house w Opolu | Nagodzice, czyli 52 hektary czystej krainy - Przyjaciele Nagodzic | Śląsk od morza do Gór - Ślązacy |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: