DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 40 -> Beztroska

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Beztroska

Maczig Labdron
_________


Trzy stany buddy
wyłaniają się z ciała, mowy i umysłu
– nigdzie indziej nie można odnaleźć oświecenia.
Jeśli szukasz celu poza samym sobą
możesz męczyć się przez całe eony,
a twoja praktyka i tak pozostanie bezowocna.
Nie szukaj, nie walcz,
rozluźnij umysł w naturalnym stanie.
Niezrównane odcięcie ego jest wolnością od wysiłku
– niezależnością od ograniczających obaw i oczekiwań.
Kiedy przetniesz więzy lgnięcia,
gdzie wtedy będzie stan buddy?

Chociaż teksty mówią o czterech demonach,
wszystkie sprowadzają się do pychy.
Lgnięcie do zjawisk, jak gdyby były rzeczywiste
– oto demon przesłaniający mądrość.
Całe lgnięcie i awersja tego świata
mają swoje źródło w zarozumialstwie.
Przecinając więzy dumy uwalniasz się od lgnięcia,
tak jak dym znika ze szczelin muru,
gdy ugasisz pożar.
Przedmioty nie przestają być obecne,
chociaż rozpoznaliśmy je jako iluzję.
Widząc brak podstaw ostatecznie pokonujemy demony.
Doświadczony magik nie lgnie do rzeczy tylko dlatego,
że je postrzega.
Dlatego przetnij linę pychy.
Przecięcie jej nie zniszczy
– tylko świadomość braku podstaw
nie pozostawia miejsca na lgnięcie,
a ty osiągasz wolność w sferze esencji rzeczywistości.
Wszystkie demony zostają przezwyciężone
w stanie wolnym od dumy.
Nawet ja, beztroska Labdron, cenię tę naukę.

Maczig Labdron (1055 – 1154) jest jedną z najbardziej znanych bohaterek buddyzmu tybetańskiego.Uważa się ją za inkarnację żyjącej w VIII wieku n.e. Jeszie Tsogjal, głównej partnerki Guru Rinpocze, jogina który sprowadził buddyzm do Tybetu. Mówi się, że wszystkie ważne osoby z życia Jesze Tsogjal, odrodziły się w otoczeniu Maczig Labdron. Jej głównego nauczyciela, Padampa Sandzie, uważa się za inkarnację Guru Rinpocze. Maczig Labdron urodziła się w rodzinie szlacheckiej.Od wczesnych lat życia intensywnie praktykowała dharmę.W związku z tym uznano ją za dakinię mądrości. Na swejścieżce spotkała jogina o imieniu Topabadra, z którym pogłębiała urzeczywistnienie. Urodziło im się kilkoro dzieci, które zostały uczniami Maczig Labdron i dzierżawcami głębokich nauk.Maczig Labdron żyła w epoce renesansu buddyjskiego, na który miała ogromny wpływ. W tym czasie z Indii do Tybetu dotarło wiele nauk i praktyk, które wkrótce w Indiach zostałyzniszczone i zapomniane. Główną praktyką Maczig Labdron była medytacja Czod.Jej filozoficzną podstawę stanowi Sutra Doskonałości Mądrości (Pradżniaparamita). Maczig Labdron znała ją bardzo dobrze, ponieważ już w dzieciństwie, jak to było w zwyczaju, czytałaten tekst za pieniądze bogatym (i leniwym) ludziom. Praktyka Czod rozwija współczucie i prowadzi do zrozumienia pustościego. Polega na tym, że po wykonaniu określonych przygotowań podarowuje się w niej własne ciało najróżniejszym istotom.„Czod” oznacza dosłownie „odciąć”, co związane jest z odcięciem przywiązania do ciała i ego. Praktyka ta jest dosyć skomplikowana i wymaga przeprowadzenia określonych rytuałów, jednak w rezultacie medytujący całkowicie przezwycięża swe przywiązanie do ja. Czodpa – jogin wykonujący Czod – wydaje dźwięki na cztery sposoby: śpiewa, uderza w bębenek, dzwoni dzwonkiem i dmie w trąbkę z ludzkiej kości. Każda z melodii posiada swoją historię i znaczenie. Praktykę Czod tradycyjnie wykonuje się w przerażających miejscach, np. na cmentarzach. Czodpowie medytowali razem lub w pojedynkę, przywoływanoich zawsze wtedy, kiedy wybuchały epidemie chorób zakaźnych. Choć zajmowali się zwłokami i przeprowadzali ceremonie pogrzebowe, sami jednak chorowali. Maczig Labdron miała szesnastu głównych i ponad tysiąc innych uczniów, którzy osiągnęli owoc praktyki i przekazaligo dalej. Przyniosło to pożytek niezliczonej ilości istot. Maczig Labdron odeszła do krainy dakiń w wieku dziewięćdziesięciu dziewięciu lat.

Opracowanie: Grzegorz Kuśnierz

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

O jeden krok dalej - Wywiad z XVII Karmapą Trinlej Taje Dordże | Fragmenty Przewodnika na ścieżce bodhisattwy - Szantidewa | Uspokoić umysł - Szamar Rinpocze | Nauki Buddy zawsze będą potrzebne - Wywiad z Lamą Ole Nydahlem | Beztroska - Maczig Labdron | Mój umysł jest szczęśliwy - Wywiad z Mipamem Rinpocze | Ogłoszenie Rady J.Ś. Gjalwa Karmapy | Przywołanie Lamy - Gendyn Rinpocze | Zrozumieć emocje - Dzigme Rinpocze | Bardo śmierci i odrodzenia - Lama Ole Nydahl | Pięć pożytecznych nauk - David. Perth, Australia | Odosobnienia - Na podstawie wykładu Maxi Kukuvec | Cytat - Lobpyn Tseczu Rinpocze - Mahasiddha (1918–2003) | Karmapa był niesamowitym człowiekiem - Tulku Urgjen Rinpocze | Cytat - Dudziom Rinpocze | Budda i miłość - Lama Ole Nydahl | Czysta kraina Wielkiej Błogości - Manfred Seegers | Mały palec Buddy czyli o mądrości i współczuciu - Manfred Kessler | Symbole w podarowaniu mandali - Pit Waigelt | Cywilizacja buddyjska w Indiach - Rafał Kowalczyk | Jak rzeczywista jest rzeczywistaość? - Wolfgang Poier | Budda a Sokrates - Profesor Pemberton | Chicago - Sanga z Chicago | Welcome to Bartołty | Stupkalnis - Wzgórze stupy - Danas Kazlauskas i Mira Starobrzańska | Ropki - warto jest medytować wspólnie | Rosnąca fala - Hala Team |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: