DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 38 -> Rumtek się zbliża

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Rumtek się zbliża

Michael Den Hoet
_________

Indyjski Sąd Najwyższej Instancji w Indiach uznał Karmapę prawomocnym właścicielem klasztoru w Rumteku. Klasztor ten, położony w północnoindyjskiej prowincji Sikkim w Himalajach, jest od sześćdziesiątych lat oficjalną siedzibą Jego Świątobliwości Karmapy, który dzisiaj, obok Dalaj Lamy jest jednym z najwyższych zwierzchników religijnych Tybetu. Wyrok z dnia 5-go lipca umożliwia organizacji Karmapa Charitable Trust sprawować kontrolę nad Rumtekiem i na mocy prawa osadzić tam XVII Karmapę Taje Dordże. Sąd najwyższy potwierdził przy tym dwa orzeczenia Sądu Niższej Instancji. Odwołanie się od tej decyzji nie jest możliwe.


Dwudziestojednoletni XVII Karmapa Taje Dordże jest najwyższym zwierzchnikiem buddyzmu tybetańskiego w tradycji Karma Kagyu i uważany za nadzieję buddyzmu. Jest on duchowym zwierzchnikiem ponad 640 ośrodków dharmy w 51 krajach. W roku 1959, jego poprzednik, XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże, po ucieczce z Tybetu, osiadł w Sikkimie. Tam też nakazał wybudować klasztor Rumtek jako swoją nową główna siedzibę. W nim zebrane zostały ważne relikwie szkoły Karma Kagyu, między innymi słynna Czarna Korona. Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże zdecydował też, aby po jego śmierci klasztor Rumtek znalazł się w pod opieką założonego przez niego „Karmapa Charitable Trust”. Ostatecznie miał on zostać przekazany XVII Karmapie po osiągnięciu jego pełnoletności. W wyniku konfliktu o nową inkarnację Karmapy Rumtek stał się, przez 11 lat od śmierci Karmapy, w roku 1981 obiektem żenującego sporu. Chociaż za identyfikację inkarnacji Karmapy odpowiedzialny był dzierżawca linii przekazu Szamar Rinpocze, dwaj podporządkowani mu Tai Situ Rinpocze i Goszir Gjaltsab Rinpocze w roku 1992 wysunęli Urdziena Trinleja na kandydata do nowej inkarnacji Karmapy. Dalaj Lama, który wywodzi się z tradycji Gelugpa, wbrew tradycji uznał ich decyzję. Ten sporny kandydat został uznany także przez Sekretariat do Spraw Religijnych Chińskiej Republiki Ludowej.

Dalej nastąpiła eskalacja wydarzeń. 2 sierpnia 1993 Tai Situ Rinpocze i Goszir Gjaltsab Rinpocze przejęli Rumtek siłą. Wspierani byli przez oddziały policji, którymi dysponował ówczesny rząd w Sikkimie. Od tego czasu klasztor stał się kluczowym tematem w sporze o tytuł Karmapy – szczególnie wtedy, gdy w kwietniu 1994 roku Szamar Rinpocze publicznie przedstawił XVII Karmapę Taje Dordże. Przez ponad dziesięć lat „Karmapa Charitable Trust” próbował na drodze sądowej odzyskać kontrolę nad Rumtekiem. Po tym, jak w obliczu ciężkich zarzutów o korupcję, odwołane został władze lokalne pod wodzą N.B. Bandhariego, „Karmapa Charitable Trust” złożył pierwsze odwołanie do sądu okręgowego w Gangtoku. Podczas pierwszego przesłuchania stało się jasne, że grupa o nazwie „Tsurphu Labrang”, popierająca Gjaltsaba Rinpocze w jego roszczeniach o zarządzanie Rumtekiem, nie jest w stanie przedłożyć żadnych dokumentów, aby uzasadnić swoje żądania. „Karmapa Charitable Trust” przedstawiło za to protokoły z posiedzeń od roku 1983. Na skutek znacznych opóźnień w postępowaniu, spowodowanych rzeką wniosków, jakie w tej sprawie napływały, w roku 2002 sąd okręgowy odrzucił roszczenia grupy Gjaltsabpy o zarządzanie Rumtekiem i na korzyść „Karmapa Charitable Trust” potwierdził prawa własności do klasztoru. W odpowiedzi na to, Gjaltsab Rinpocze i jego sekretarz Tenzin Namgjal złożyli apelację do sądu wyższej instancji w New Delhi. Ponieważ Sąd Najwyższy nie mógł zebrać żadnych nowych dowodów, kwestionujących wcześniejszą decyzję, odwołanie to zostało odrzucone w marcu 2003. W imieniu Urdziena Trinleja, Tenzin Namgjal złożył kolejne apelacje do sądu najwyższego w New Delhi. Dnia 5 lipca 2004 zostały one odrzucone na podstawie uderzających sprzeczności we wniosku apelacyjnym Tenzina, których on sam nie był w stanie wytłumaczyć. Kolejnym powodem był brak jakichkolwiek dokumentów, na podstawie których Tenzin mógłby rościć sobie prawa do zarządzania Rumtekiem. Wraz z tą decyzją „Karmapa Trust” stało się w myśl indyjskiego prawa prawomocnym zarządcą Rumteku. Oświadczenie to otworzyło „Karmapa Trust” drogę do usunięcia nielegalnych mieszkańców Rumteku i rozpoczęcia inwentaryzacji znajdujących się tam kosztowności. Po jej przeprowadzeniu, zarządzanie Rumtekiem przez „Karmapa Trust” mogło zostać wznowione. Wraz z tym, powrót Karmapy Taje Dordże do siedziby XVI Karmapy stał się możliwy.

Dokładniejszy opis tej historii w języku angielskim znajduje się na stronie: www.karmapa-issue.org

Poza tym, w internecie na stronie http://atimes.com/atimes/China/FG21Ad06.html można przeczytać reportaż Juliany Gearing z „Asia Times” o wpływie decyzji sądu na linię Karma Kagyu (reportaż w języku angielskim z lipca 2004)

Tekst powstał na bazie artykułów prasowych IKKBO (International Karma Kagyu Buddhist Organization). Tłumaczył Marcin Wrzesień

Oświadczenie dla XVII Karmapy Taje Dordże: Najwyższy Sąd Indii uznaje go prawomocnym właścicielem klasztoru w Rumteku.

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

O Medytacji Karmapy - Lobpyn Tseczu Rinpocze | Wszyscy pragną pokoju - XVII Karmapa Taje Dordże | Prawda absolutna i relatywna - Wywiad z Lamą Ole | Pieśń Wadżry - XVI Karmapa Rangdziung Rigpi Dordże | Karma nie jest żadną wielką sprawą - Dzigme Rinpocze | Ponadosobiste właściwości umysłu - Lama Ole Nydahl | Tsema - Postrzeganie zmysłowe - Gyatrul Rinpocze | Medytacja - Karola Schneider | Cytat - Gendyn Rinpocze | 8 linii przekazu w Tybecie - Detlev Göbel | Faza budowania i spełniająca w praktyce jidama - Szangpa Rinpocze | To jest zupełnie niesamowite - Tomek Lehnert | Zrodzony z lotosu - Ulla Unger | Buddyzm i moje myślenie zlały się w jedno - Żwirek rozmawia z Marcinkiem Barańskim | Cywilizacja buddyjska w starożytnej Azji - Rafal Kowalczyk | Rumtek się zbliża - Michael Den Hoet | Szamar Rinpocze w sprawie komentarzy Dalajlamy | Umysł jako nieograniczona przestrzeń - Sergiej Novozhilov | Buddyzm i gospodarka rynkowa - Sabine König | Gafa-kagyu i inne straszliwe historie ze wschodu - Artur Przybysławski | Projekt Hala Stupa House | Ośrodek Europejski na finiszu | 10 lat buddyzmu Diamentowej Drogi w Czechach - Mira Starobrzańska | Glasgow - Ewelina Hebda, Jarek Gajdamowicz | Jasna Góra zdobyta - Antoni Gralak | Bieszczady - BuddGroupBieszczady | International Institute for Buddhist Studies - Buddyjska uczelnia w Karma Guen - Maria "Bundesmarija" Przyjemska |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: