DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 36 -> Dziewięć nauk

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Dziewięć nauk

przekazanych Tilopie przez Bezforemną Dakini


Dla dojrzałości i wyzwolenia,
rozerwij splątane węzły umysłu.
Dla samaja, spójrz w zwierciadło własnej świadomości.
Dla kanałów i ich energii, ożyw sieci i ich ośrodki.
Dla wielkiej błogości, strzeż drogocennego klejnotu mowy.
Dla naturalnego wyzwolenia, oprzyj się na mahamudrze.
Dla najszlachetniejszej substancji,
wygrzewaj się w słońcu urzeczywistnienia.
Dla praktyki bądź jak miecz uderzający w wodę.
Dla podobieństwa, obserwuj zwierciadło zewnętrznych zjawisk.

Opracowanie: Wojtek Tracewski