DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 35 -> Esencja nauk Wielkiej Pieczęci

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Esencja nauk Wielkiej Pieczęci

Maitripa
_________


Skłaniam się przed najgłębszą błogością!
Jeśli miałbym wyjaśnić, czym jest Wielka Pieczęć, powiedziałbym:
Wszystkie zjawiska To twój własny umysł!

Jeśli szukasz sensu w zewnętrznym świecie, wpadasz w pomieszanie.
Zjawiska są podobne do snu, nie istnieją naprawdę,
A umysł jest po prostu strumieniem świadomości.
Nie jest jakimś „ja" jest przepływem energii.
Nie jest rzeczywisty, jest jak niebo.
Wszystkie zjawiska są podobne do chmur na niebie.

To jest Wielka Pieczęć, tak to nazywamy.
Z tego właśnie powodu natura umysłu
Jest stanem Wielkiej Pieczęci,
Niestworzonym i niezmiennym.
Jeśli to zrozumiesz,
Zobaczysz, że wszystko, co się pojawia, wszystko, co trwa,
Jest Wielką Pieczęcią,
Wszechprzenikającą naturą umysłu.

Spocznij w tym, jakimi rzeczy są naprawdę.
Medytując nie szukaj natury umysłu,
Ona jest wolna od myśli.
Jeśli twój umysł poszukuje, twoja medytacja będzie nieprzejrzysta.
Ponieważ umysł jest jak przestrzeń, jak magiczny show,
Nie ma medytacji ani nie-medytacji,
Jak można byłoby być oddzielonym lub nie-oddzielonym?
Taki jest właśnie pogląd jogina!

Wtedy, świadomy tego, że wszystkie dobre i złe rzeczy to po prostu rzeczywistość,
Osiągniesz wyzwolenie.
Neurotyczne emocje są wielką przytomnością.
Dla jogina są tym, czym drzewa w lesie — paliwem!

Czym są pojęcia „przychodzenie” i „odchodzenie”?
Czym jest „medytowanie” w samotności?
Jeśli tego nie rozumiesz,
Jesteś tylko pozornie wolny.

Jeśli to rozumiesz, co mogłoby cię ograniczyć?
Spoczywaj w nierozproszonym stanie.
Próby sterowania ciałem i umysłem nie wyprodukują medytacji.
Próby stosowania różnych technik również jej nie stworzą.
Widzisz, nic co stworzone nie istnieje wiecznie.
Wiedz, że wszystko co się pojawia nie posiada własnej, ostatecznej natury.
Postrzegane zjawiska — cały świat — to samowyzwolenie.
Myśl która postrzega — przytomność podobna przestrzeni
— to samowyzwolenie.
Niedualność — jedność postrzegającego i obiektów postrzegania — to natura umysłu.

W szerokim strumieniu płynący bez ustanku,
Każdy etap ma swoje znaczenie.
Każdy jest przebudzonym stanem
— Wielką błogością wolną od samsary.
Zjawiska nie posiadają własnej natury,
A umysł nie odstępujący od pustki rozpuszcza się sam w sobie.

Wolność od intelektualizowania
Jest ścieżką wszystkich buddów.
Ułożyłem tych kilka linijek,
Aby przetrwały kolejne eony.
Oby dzięki tej zasłudze wszystkie istoty bez wyjątku
Spoczęły w najwyższym stanie Wielkiej Pieczęci.

Opracowanie: Grzegorz Kuśnierz