DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 33 -> Wypowiedź XVII Gjalwa Karmapy Taje Dordże

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Wypowiedź XVII Gjalwa Karmapy Taje Dordże

pochodząca z reportażu filmowego „Śladami Buddów”, nakręconego w Indiach wiosną 2002r. przez Lissy Egert


Spędziłem dłuższy czas w Europie i widziałem tam wiele rozwoju. Z wyjątkiem Rosji, którą odwiedzę później, gdy czas mi na to pozwoli, byłem we wszystkich ważniejszych miejscach, w których praktykuje się dharmę w Europie. Europa rozwija się wspaniale i naprawdę jestem zadowolony, że wszędzie tam ludzie mają dostęp do dharmy. Przez długi czas nie było na tym obszarze nauk Buddy, ale zmieniło się to dzięki staraniom Lamy Ole i innych nauczycieli. Wykonali oni wyjątkową pracę, rozpowszechniając dharmę w sposób równie doskonały, jak uczynił to sam Budda w Indiach. Mam nadzieję, że w przyszłości aktywność ta przyniesie pożytek wielu istotom. Teraz, kiedy buddyzm rozprzestrzenił się już po całym świecie, mam nadzieję, że również jego praktyka stanie się naprawdę głęboka. Proszę, kontynuujcie wasze studia, medytujcie i stosujcie nauki. Myślę, że ważne jest, byście nie tracili zaufania podczas praktyki. Nie powinniście oczekiwać szybkich efektów i odczuwać frustracji, kiedy będzie wam się wydawało, że nie działa ona natychmiastowo. Praktyka dharmy nie przypomina wielu światowych działań, które przynoszą szybkie rezultaty - jest czymś głębokim i potrzebuje czasu. Może zabrać całe życie albo nawet dwa lub trzy żywoty. Jednak najważniejsza jest wasza świadomość, iż to, co robicie, jest właściwe. Powinniście być silni i starać się podążać ścieżką.

Opracowanie: Michał Siwek