DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 33 -> Przekaz tantr wraca do linii Kagyu

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Przekaz tantr wraca do linii Kagyu

XVII Karmapa Thaje Dordże przyjechał do San Francisco 1 czerwca
2003 roku. Został tam zaproszony do domu rodzinnego Sandy Yena, życzliwego sponsora szkoly Karma Kagyu. W San Francisco Karmapa miał udzielić nauk i inicjacji w Buddyjskim Ośrodku Medytacyjnym Menlo Park, chciał również otrzymać pewne inicjacje od 73-letniego nauczyciela szkoly Sakja, Ludhing Kjenczen Rinpocze. Karmapa uznał, że ośrodek w San Francisco jest własciwym miejscem do otrzymania tych inicjacji z powodu czystego i cichego otoczenia.


W XI wieku wielki Marpa Tłumacz sprowadził ponad piećdziesiąt ważnych tantr z Indii do Tybetu. Nauki te od poczatku XIX wieku, kiedy to linia Kagyu podupadła, przez trzy pokolenia przekazywane były w linii Sakja. Zbiór 14 tantr utrzymany został w linii Kagyu, natomiast reszta przechowywana była w linii Sakja.
Problemy linii Kagyu rozpoczęły się za czasów X Karmapy, Czojing Dordże. Została ona zdziesiątkowana, kiedy w 1638 roku, minister V Dalaj Lamy, Sonam Czopel zaprosił mongolskiego dowódcę Guszir Khana do Tybetu. Wybuchła krwawa wojna, w wyniku której obalona została władza rządu „Duchowego Króla” Tybetu, Karmapy. W 60 lat później, za czasów XII Karmapy Czangcziub Dordże (1703-1732) i VIII Szamarpy Czokji Tondrup, VIII Situ, Czokji Dziungne przywrócił nauki linii Marpy szkole Kagyu.
W połowie XVIII wieku regent Dalaj Lamy, Kundeling, oczernił X Szamarpę Czodrub Gjatso przed cesarzem w Pekinie, w wyniku czego aktywność linii Kagyu napotkała wiele ograniczeń na terenie całego Tybetu, a na mocy oficjalnego dekretu zabroniono nawet Szamarpie odradzania się. Wtedy znowu linia Kagyu osłabła i prawie zanikła.
Na początku XIX wieku znany uczony, Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje przeczesał Tybet w poszukiwaniu tantr linii Marpy. Otrzymując nauki od różnych Lamów zebrał je w cykl 14 tantr o nazwie „Skarb Tantr Kagyu” (Kagyu Ngakdzo). Z czasem zebrał kolejnych 40 tantr Marpy. Niestety wkrótce pojawiły się kolejne problemy, tym razem wewnątrz samej linii Kagyu. Situ Pema Kunzang (X Situpa) pozazdrościł Kongtrulowi jego sławy i aktywności. Kongtrul był niższej rangi lamą w Palpung - klasztorze Situpy. Situpa wyrzucił Kongtrula ze swojego klasztoru i wydał specjalne polecenia, żeby nikt nie przyjmował nauk od Kongtrula. Ponieważ w wyniku tego Kongtrul nie mógł przekazywać zgromadzonych przez siebie tantr w linii Kagyu, poprosił wielkiego lamę szkoły Sakja, Dzamjanga Loter Langpo, o utrzymanie pełnego przekazu Marpy i przepowiedział, że pewnego dnia powrócą one do linii Kagyu.
W polowie lat 60-tych zeszłego wieku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże chciał otrzymać te tantry od Czobgje Triczen Rinpocze w Sikkimie. W owym czasie Sikkim był niezależnym państwem. Maharadża Sikkimu nie zezwolił jednak Czobgje Trinczen Rinpocze na wjazd do swego kraju. Dlatego ów przekaz tantr wraca do linii Kagyu dopiero teraz, po ponad 200 latach.
XVII Karmapa na początku chciał otrzymać go od Czobgje Trinczen Rinpocze, niestety lama ten jest już w podeszłym wieku i stan jego zdrowia nie pozwala mu na przekazywanie długich inicjacji. Dlatego Karmapa poprosił o nie innego wielkiego lamę szkoły Sakja, Ludhing Kjenczen Rinpocze. XVII Karmapa zapytał Szamarpę, czy nie mogłby on otrzymać tych inicjacji, a później mu ich udzielić, Szamarpa odparł jednak, że może udzielić mu pierwszego zbioru 14 inicjacji „Kagyu Ngakdzo”, pozostalych 40 powinni jednak otrzymać razem, aby zaoszczędzić na czasie.
Szamar Rinpocze zasugerowal Karmapie: „Jestes młody, dlatego powinieneś odbyć odosobnienie praktykując każdą z tych tantr, a nastepnie udzielić tego przekazu innym lamom Kagyu”.

Opracowanie: Włodek Wiszka

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

 | PODOBNE ARTYKUŁY: