DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 32 -> Cytaty

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Cytaty

"Nie chodzi o to,
żebyśmy założyli łzawy klub sentymentalistów delikatnie trzymających się za ręce,
lecz żebyśmy zawsze
byli świadomi,
co się dzieje z ludźmi,
którzy nas otaczają."


Nie szukaj
odosobnienia
na zewnątrz,
Samo ciało jest
mandalą jidama.
Nie szukaj buddy
gdzieś jeszcze,
Sam umysł,
nienarodzony
i nieśmiertelny,
Jest prawdziwym guru.
Z niezrozumienia tego
biorą swój początek
przeszkadzające uczucia
i niewiedza,
Zaś urzeczywistnienie tego
przynosi wyzwolenie i nieograniczone współczucie.
Bogactwo twoich myśli - oto tysiąc buddów.
Niepowstrzymany, szalejący gniew nie ma podstawy.
Urzeczywistnienie tego jest Hajagriwą.
Nagły wybuch pożądania nie ma korzenia.
Urzeczywistnienie tego to Guhjadżniana.
Niezliczone uczucia dumy,
uwolnione od przywiązania do samych siebie,
Stają się bohaterami.
Porywy zazdrości wolnej od oczekiwań i obaw,
Stają się bohaterkami.
Niezrozumienie natury umysłu obraca kołem egzystencji,
Urzeczywistnienie jej jest pełnym błogości wyzwoleniem.
Formy jidamów to spontaniczne przejawienie esencji twojego umysłu,
Jeśli rozumiesz je jako coś materialnego, czynisz błąd,
Są naturą zjawisk ukazującą się w sferze absolutnej rzeczywistości.
Wszystko, co wypowiedziane albo usłyszane jest echem niewyrażalnego.
Oto pierwotnie czysta, autentyczna świadomość, zawsze obecna.
Kiedy guru ukaże ci ją, a ty ją rozpoznasz,
Staniesz się buddą.
Dzinasagara

Kiedy zimny wiatr
wzburzy wode jeziora,zastyga ona w lód,
twardy jak skała.
Kiedy ludzie
omamieni iluzją
zaczynają osądzać,swoboda prawdy
zastyga w kamień
ograniczeń.
Saraha

Miłość w przeszłości jest tylko wspomnieniem,
Miłość w przyszłości jest tylko oczekiwaniem,Prawdziwa miłość żyje w teraźniejszości.
Budda

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

 | PODOBNE ARTYKUŁY: