DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 29 -> Wypowiedź Szamara Rinpocze

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Wypowiedź Szamara Rinpocze

Szamar Rinpocze
_________

Wskazówki Szamara Rinpocze po ataku na Stany Zjednoczone Ameryki, 24 września 2001


W ciągu ostatnich dwóch tygodni mojej podróży po ośrodkach ścieżki Bodhi w Stanach Zjednoczonych wielu ludzi prosiło mnie,bym wyjaśnił okrutne czyny terrorystów z 11 września oraz bym zasugerował jak na nie reagować z buddyjskiego punktu widzenia. Oto kilka wskazówek dla moich uczniów.

Terroryści, którzy wywołali tę bezsensowną tragedię, znajdują się pod wpływem niewiedzy i w rezultacie pozwalają się omamić ślepej wierze w system, który wypacza prawdziwego ducha islamu. Nie mają dość mądrości ani zdolności oceny, by odróżnić dobro od zła. Z powodu swej niewiedzy i ślepej wiary dali się zmanipulować i wykorzystać ludziom kierowanym złymi intencjami. Dlatego, tak samo jak powinniśmy okazać współczucie ofiarom tragedii, powinniśmy mieć je również dla terrorystów, ze względu na ich ignorancję.

Gdy rządy państw i jednostki będą wytyczać przyszłe kierunki działań, ich motywacja czy też cel będą decydującym czynnikiem, określającym co jest właściwe i moralnie uzasadnione. Szukanie zemsty, z buddyjskiego punktu widzenia, jest zdecydowanie nie do zaakceptowania. Jednak jeżeli jakiś rząd lub jednostka musi podjąć działania o negatywnych skutkach, które wykonywane będą w celu zapobieżenia dalszym szkodom i dla pożytku większości, jest to akceptowalne.

Zgodnie z naukami Buddy dotyczącymi etyki, istnieją cztery różne kombinacje celu i działania. W kolejności od najbardziej negatywnych do najbardziej współczujących są to:

  1. Negatywny cel - negatywne, szkodliwe działanie
  2. Negatywny cel - łagodne lub pozytywne działanie
  3. Pozytywny, realistyczny cel - destrukcyjne lub szkodliwe działanie
  4. Pozytywny, czysty cel - dobroczynne działanie

Aby przeciwdziałać terroryzmowi, światowe rządy i ich przywódcy muszą zawsze postępować tak by mieć na uwadze pożytek wszystkich, w tym także pogrążonych w ignorancji samych terrorystów. Jeżeli czysto dobroczynne działania nie nadają się do osiągnięcia tego celu, wówczas nie ma innego wyjścia, jak tylko zaangażowanie w precyzyjnie nakierowane działania, mające na celu ostateczne unieszkodliwienie terrorystów, przy jednoczesnych minimalnych szkodach wyrządzonych niewinnym ludziom. Możemy to osiągnąć przy użyciu naszej mądrości i współczucia, powstałych w rezultacie logicznej analizy ,zawartej w ludzkiej mądrości. Ważne jest, byśmy nie podejmowali decyzji na podstawie naszych negatywnych emocji.

Na poziomie osobistym nie powinniśmy pogrążać się w smutku ani lęku w obliczu tej tragedii. Zamiast tego lepiej wykorzystać to zdarzenie jako inspirację do rozwijania naszego współczucia. Powinniśmy czynić dobre życzenia dla ofiar tej tragedii a także rozszerzać je w kierunku wszystkich istot, które ucierpiały na całym świecie. Tragedia ta musi nas zainspirować do rozwinięcia szerokiego współczucia dla wszystkich istot.

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Strażnicy - Lama Ole Nydahl | Metoda praktyki na Nauczyciela - Tilopa | Odosobnienia dystans do codzienności - Karola Schneider | Cytat - Niguma | Obserwowanie uczuć - Dzigme Rinpocze | Pięć nagromadzeń - Manfred Seegers | Linia Dalaj Lamów - Michael den Hoet | Medytacja - Didi Rowek | Cytat - Lama Ole Nydahl | Bez rozluźnienia nie ma oświecenia, czyli etapy praktyki - Wojtek Tracewski | Kagyupowie mówią "nie" Jego Świątobliwości Dalaj Lamie - Brook Webb | Przemówienie Kunziga Szamarpy Rinpocze - Szamar Rinpocze | Deklaracja wspólnoty mnichów Jego Świątobliwości Gjalwa Karmapy - Khenpo Cziedrak Tenphel Njendo Rinpocze | Budujemy Stupę! - Kamilla, Flamenco, Misiek i Zbyszek | Klub 108 | Ośrodek w Londynie - Five o'clock - Artur Torturo | Grupa w Grudziądzu - Wiesia Marczewska | Ośrodek w Budapeszcie - Zsusza Koszegi | The Stupa House Courier - Budowniczowie i buddyści Warszawy | List Lamy Ole - Lama Ole | Wypowiedź Szamara Rinpocze - Szamar Rinpocze |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: