DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 21 -> Pieśń Marpy

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Pieśń Marpy


W Nepalu Marpa brał udział w pogrzebie swojego starego przyjaciela Chiterpy. Kiedy zgromadzeni ludzie poprosili go o nauki, zaśpiewał pieśń będącą kwintesencją instrukcji, które otrzymał od swego guru, Maitripy.
Zewnętrzna chwytliwość
- lgnięcie do przedmiotów postrzeganych przez zmysły -
Płynie nieprzerwanym strumieniem jak wielka błogość.
Urzeczywistnij to jako niezrodzoną dharmakaję.

Wewnętrznych więzów konceptualnej świadomości umysłu,
nie sposób jest postrzegać jako rzeczywistych.
Dlatego zobacz je jako nagi wgląd
wolny od podstaw.

Wszystkie dharmy iluzorycznego istnienia
Są w swej naturze pozbawione esencji
i nienarodzone.
Urzeczywistnij je jako prostotę.

Nie staraj się porzucić samsary,
Gdyż nie ma nirwany,
którą mógłbyś osiągnąć.
Obie są samowyzwolonym,
wrodzonym stanem.

Urzeczywistnij tę jedność
jako wielką błogość.
Nawet gdybyś opróżnił
umysły buddów trzech czasów,
Nie znajdziesz w nich
niczego ponad to.

Opracowanie: Jan Wójcik