DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 18 -> Klub 108

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Klub 108

Juliusz Humienny i Leszek Misiek Nadolski
_________

Nowe wyzwanie


Zapewne większość z Was znalazła w zeszłym roku w swoich skrzynkach pocztowych list, informujący o powstaniu Klubu 108. Jest on odpowiedzią na rosnące potrzeby lokalowe polskiej sangi. Lokali brak. Pieniędzy również. Medytowanie w prywatnych mieszkaniach przyjaciół najczęściej wiąże się z dyskomfortem i brakiem swobody. Małe grupy nie wierzą we własne siły i możliwość rozwiązania tego problemu. Co robić ? Zaczęliśmy szukać rozwiązań i tak pojawił się pomysł powołania Klubu 108. Jego celem jest utworzenie centralnego f unduszu, który będzie wspierał projekty miejskie. Członkowie Związku Buddyjskiego Karma Kagyu, którzy zechcą brać udział w tej formie sponsorowania, wpłacą 108 PLN na konto centralne, stając się tym samym członkami klubu. Zebrane pieniądze przekazywane będą na realizowanie konkretnych przedsięwzięć. Wnioski o dotacje rozpatrzy Rada Związku, która wraz z przedstawicielami aktywnych grup miejskich rozdysponuje fundusz. W ten sposób każdy będzie mógł mieć wpływ na dzielenie tego "tortu". Taka procedura powtarzana będzie corocznie.
Kuchary i inne ośrodki odosobnieniowe np. Wysowa, z zasady wyłączone będą z możliwości dofinansowania przez Klub 108, ponieważ tak wielkie projekty pochłaniałyby każdą zebraną kwotę.
Na początek trochę matematyki w celu uzmysłowienia wszystkim faktu, jak wielka siła tkwi w zbiorowości. Z danych, które posiadamy, wynika, że w Polsce jest ok. 2000 buddystów i sympatyków związanych z naszą sangą. Zakładając, że do klubu przystąpi tylko część z nas - powiedzmy 500 osób, rocznie będziemy dysponowali sumą przekraczającą 50.000 PLN ( pół miliarda starych złotych). Polskie ośrodki, nawet te największe, samodzielnie nie są w stanie zgromadzić tak dużych sum. Połączenie sił wydaje się więc być jedyną drogą do stopniowego rozwiązywania tego problemu. Zebranymi w ten sposób pieniędzmi można by od ręki rozwiązać problemy ośrodków w Gliwicach, Gdańsku, czy też Krakowie.
Projekt Klubu 108 rozpatrywany był na spotkaniu Rady Związku latem 1997 roku, uzyskując poparcie wszystkich. Obecni na nim przewodniczący ośrodków z entuzjazmem podnieśli ręce, głosując "za" - projekt przeszedł, uzyskując stuprocentowe poparcie. Pozostaje nam więc tylko wprowadzanie tej idei w życie.
Spróbujmy spojrzeć na to tak:
- poświęcamy kwadrans na wizytę u fotografa,
- wysyłamy zdjęcie i 108 PLN posługując się gotowym druczkiem.
Jest to cała praca, jaką wkładają członkowie Klubu 108 raz w roku.
Efekt:
- corocznie Klub 108 sfinansuje zakup gompy w jakimś mieście.
Taka perspektywa z pewnością wzmocni w nas motywację do podjęcia symbolicznego przecież wysiłku, który w przyniesie nadzwyczajne rezultaty. W ten sposób będziemy wcielali obowiązującą w cywilizowanych krajach zasadę: "think globally, act locally". Jeśli się uda, satysfakcja będzie wielka, zważywszy fakt, że wspólna praca nie ma w Polsce imponującej tradycji .
Dobrym przykładem, który ukazuje siłę zbiorowości, jest Gdańsk. Kilkadziesiąt osób zadeklarowało, że przez kolejne dwa lata będzie wpłacać na zakup ośrodka po 600 zł rocznie. W ciągu kilku miesięcy została zebrana pełna kwota na opłacenie pierwszej z trzech rat. Wygląda na to, że przy pomocy niemieckiej sangi bariera, którą stanowi niebotyczna suma dwóch miliardów starych złotych - taka jest bowiem wartość kupowanej nieruchomości, jest do pokonania. Gdańsk staje na własne nogi. Jednak możliwe ...
Pojawiły się zastrzeżenia co do warunku, że klub jest otwarty tylko dla członków Związku Buddyjskiego Karma Kagyu. Chodzi tutaj o dwie rzeczy. Po pierwsze w ten sposób wzmocni się pozycja członków Związku, a po drugie automatycznie uporządkowana zostanie struktura naszej organizacji związana ze składkami członkowskimi, deklaracjami, etc. Załatwienie tego ułatwi nam wszystkim pracę.
Członkom Klubu 108 przysługuje 30% zniżki na wszystkie krajowe imprezy organizowane przez Związek. Przy częstym uczestnictwie w kursach inwestycja 108 PLN może się nawet zwrócić. W przyszłości będziemy próbowali uzyskać zniżki dla członków Klubu 108 podczas kursów organizowanych za granicą. Dotychczas przyznawano je Polakom tylko ze względu na pochodzenie, co prowadziło czasem do dramatycznych nieporozumień.
Projekt Klubu 108 przedstawiony został Lamie Ole, który w pełni go zaakceptował i jest już jego członkiem. Posiada kartę klubu z numerem 0001. Kto następny?
Warunki i korzyści:
1. Klub 08 otwarty jest wyłącznie dla członków Związku Buddyjskiego Karma Kagyu.
2. Karta imienna, wystawiona na podstawie wpłaty, uprawnia do 30% zniżki na wszystkie imprezy organizowane przez Związek (kursy medytacyjne w Kucharach oraz innych ośrodkach, wykłady etc.). Zniżka będzie przyznawana zawsze po okazaniu karty.
Sposób przekazywania pieniędzy:
1. Kwotę 108 zł należy wpłacić przekazem lub przelewem na konto centralne (BANK PKO BP o/SIERPC 10204001-113960-270-1) z dopiskiem "Klub 108".
2.Odcinek przekazu pocztowego lub kwit bankowy powinny być przesłane do Ośrodka Ogólnopolskiego w Kucharach wraz ze zdjęciem legitymacyjnym, datą urodzenia oraz adresem korespondencyjnym.
3.Na podstawie odcinka przekazu pocztowego/ rachunku zostanie wystawiona karta imienna Klubu 108 o rocznej ważności, licząc od dnia wpłaty pieniędzy i wysłana pocztą na indywidualny adres.
Klub 108 rozpoczął działalność 1.01.1998
Juliusz Humienny i Leszek Misiek Nadolski