DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 17 -> Dalaj Lama rozczarowuje homoseksualistów w U. S. A

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Dalaj Lama rozczarowuje homoseksualistów w U. S. A

Z doniesienia San Francisco Chronicle z 11. czerwca. 1997 roku


W połowie czerwca Dalaj Lama spotkał się w San Francisco z delegacją homoseksualistów praktykujących buddyzm i na konferencji prasowej przedstawił swój pogląd na homoseksualizm. Powiedział, że należy uczynić w tej sprawie rozróżnienie pomiędzy buddystami i nie, buddystami. Z buddyjskiego punktu widzenia związki homoseksualne, zarówno pomiędzy kobietami jak też mężczyznami, uważane są ogólnie za niewłaściwe zachowania seksualne. Jednocześnie ze społecznego punktu widzenia może nie być w tym niczego negatywnego. Zgodnie z niektórymi buddyjskimi tekstami, jak stwierdził Dalaj Lama, do kategorii "niewłaściwych działań seksualnych należą nie tylko stosunki homoseksualne, ale również oralne, analne oraz onanizm. Te same pisma mówią jednak jednocześnie, że klasyczny stosunek z prostytutką jest możliwy do zaakceptowania. Amerykańscy homoseksualiści oświadczyli, iż są rozczarowani wypowiedzią Dalaj Lamy. Obawiają się, że w ten sposób przyczynia się on do moralnego usprawiedliwiania nietolerancji, skierowanej przeciwko mniejszościom seksualnym. Dalaj Lama podkreślił co prawda, że treść owych tradycyjnych tekstów powinna zostać na nowo zinterpretowana i na nowo dostosowana do kultury nowoczesnego społeczeństwa, dodał jednak również, że nie może tego zrobić sam, lecz musi się skonsultować z innymi buddyjskimi szkołami.