DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 12

Spis treści Diamentowa Droga nr 12


Ostatnie wskazówki Guru Rinpocze | Sutra Serca - Khenpo Czödrak Thenphel Rinpocze | Droga Mahamudry Część pierwsza - Praktyki wstępne - Künzig Szamar Rinpocze | Cytat - Milarepa | Cytat - Dilgo Czientse Rinpocze | Cytat - Kalu Rinpocze | Poznanie umysłu jest jedynym celem - medytacja w życiu codziennym i na odosobnieniu - Lama Ole Nydahl | List Lamy Ole do polskiego wydawnictwa "Źródło", na temat książki Jana Pawła II pt. "Przekroczyć próg nadziei" - Lama Ole Nydahl | POSZUKIWANIA TILOPY PRZEZ NAROPĘ | POTEM JEDNAK COŚ POTOCZYŁO SIĘ ŹLE... - Ulla i Detlev Göbel | ZBYT DUŻO TRADYCJI UZALEŻNIONEJ OD KULTURY - Ulla i Detlev Göbel | Rumtek na początku 1995 roku - Hannah Nydahl | Ślepe zaufanie nie jest potrzebne - Khenpo Czödrak Tenphel Rinpocze | Jest się lamą, ponieważ ma się uczniów - Dalaj Lama |