DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 11 -> Dzierżawcy linii Karma Kagyu - Szkic historyczny. Część druga.

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

Dzierżawcy linii Karma Kagyu - Szkic historyczny. Część druga.

Tekst ten został przetłumaczony i opracowany przez zespół tłumaczy "Karmapa International Buddist Institiute".


Ratnabhadra (tyb. Rinczen Zangpo; XV wiek)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Ratnabhandra pochodził z prowincji Soksam. Już jako młody chłopiec przyjął ślubowania mnicha, otrzymał nauki i wskazówki od wielu mistrzów i został jednym z najbardziej znanych uczonych i mistrzów medytacji XV wieku.
V Karmapa, Deszin Szegpa, udzielił mu kluczowych instrukcji, dotyczących ostatecznego znaczenia nauk Kagyu, dzięki którym Ratnabhadra osiągnął pełną realizację ostatecznej natury rzeczywistości. Został kolejnym dzierżawcą linii i nauczycielem VI Karmapy, Tongła Dönden.

VI Karmapa Tongła Dönden (1416 - 1453)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Tongła Dönden urodził się w Ngomto Szakjam, w pobliżu Karma Gön we wschodnim Tybecie. W czasie jego narodzin pojawiło się wiele pomyślnych znaków. Kiedy miał dopiero miesiąc, matka zabrała go ze sobą idąc żebrać. Wówczas to, po drodze spotkali Ngompa Czadrala, jednego z uczniów poprzedniego Karmapy. Niemowlę bardzo się ożywiło i uśmiechnęło się do Ngompa Czadrala, który zapytał je, kim jest. Chłopiec usiadł i odpowiedział: "Jestem Karmapą". Ngompa Czadral zaopiekował się dzieckiem w czasie kolejnych siedmiu miesięcy. Potem zabrał je ze sobą do Karma Gön, jednego z trzech głównych klasztorów Karmapy w Tybecie. Tam udzielił mu wielu nauk, mimo że Karmapa był jeszcze tak mały. Kiedy Karmapa miał trzy lata, spotkał Ratnabhadrę i otrzymał od niego pełen przekaz Kagyu. Już w wieku sześciu lat ułożył wiele rytuałów Wadżrajany. W tym czasie z wizytą do Karma Gön przybył III Szamarpa, Czopel Jesze - intronizował on Karmapę i udzielił mu nauk o praktykach Kagyu.
Tongła Dönden przyjął ślubowania w wieku dziesięciu lat od Khenczen Sönam Zangpo, w klasztorze Wokar Taszi Tang. Cale życie spędził podróżując po Tybecie i nauczając Dharmy. Prócz tego zbudował i odnowił wiele klasztorów.
Pengar Dziampal Zangpo i I Gyaltsab Paldzior Döndrub należeli do grona jego najważniejszych uczniów. Obaj stali się dzierżawcami jego linii i głównymi nauczycielami VII Karmapy, Czödrak Gyamtso.

Pengar Dziampal Zangpo (XV - XVI wiek)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Kuncziab.

Dziampal Zangpo pochodził z Damszang we wschodnim Tybecie. Już jako małe dziecko interesował się buddyjską ścieżką i przez wiele lat medytował na Tarę, aż urzeczywistnił tę praktykę i spotkał tego jidama twarzą w twarz. W wieku dwudziestu lat otrzymał ślubowania od Tsalmig Zamten Zangpo.
Studiował zarówno Sutrajanę, jak też Wadżrajanę ze znanym uczonym Rongtonem, natomiast VI Karmapa przekazał mu przez cztery lata "Sześć jog Naropy". Dziampal Zangpo osiągnął pełne urzeczywistnienie ostatecznego znaczenia nauk Kagyu. Był mistrzem o wspaniałych właściwościach i został nauczycielem VII Karmapy, Czödrak Gyamtso.

Goszir Paldzior Dondrub.I Gyaltsab Rinpocze (1427 - 1491)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Paldzior Döndrub urodził się w Nyemo Jakteng w centralnym Tybecie. W wieku pięciu lat znalazł się pod opieką VI Karmapy, Tongła Dönden. Gdy miał czternaście lat, Karmapa mianował go swoim sekretarzem. Został powierzony opiece Szamarpy, Czöpal Jesze, Njak Pokpa Sonamowi Zangpo i Pengar Dziampalowi Zangpo oraz otrzymał od tych mistrzów religijne wykształcenie. Paldzior Döndrub został później nauczycielem VII Karmapy, Czödrak Gyamtso.

VII Karmapa Czodrak Gyamtso (1454 - 1506)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Kuncziab.

Czödrak Gyamtso pochodził z Kjilha w północnym Tybecie. Od razu, kiedy się urodził, otarł sobie twarz i wypowiedział "Ah" sanskrycką sylabę, symbolizującą prawdziwą naturę rzeczywistości.
Czio Paldziorowi, uczniowi VI Karmapy i zwierzchnikowi Njewo Ngarteng, jednego z mniejszych klasztorów Karmapy w okolicy Kjilha, przyśniło się, że jego guru odrodził się właśnie tam. Odnalazł on dziecko, które miało wówczas dopiero 7 dni. By się upewnić, że jest ono autentyczną inkarnacją, zabrał ze sobą trzy przedmioty należące dawniej do VI Karmapy. Chciał sprawdzić, czy chłopiec je rozpozna. Dziecko zrobiło to bez wahania, a potem położyło dłoń na głowie Czio Paldziora, by go pobłogosławić.
Mając tylko dwa lata Karmapa został zawieziony do Arik Thang, miejsca, gdzie nauczał jego poprzednik i gdzie zachowano jego podobne do tronu siedzenie z kamiennych płyt. Karmapa udzielił tam błogosławieństwa ponad dziesięciu tysiącom ludzi, którzy zebrali się z powodu jego przybycia. Mając cztery lata otrzymał szereg przekazów mocy od Goszir Paldziora Döndruba, a w wieku ośmiu lat udał się do Karma Gön. Tam otrzymał nauki Karma Kagyu od Pengar Dziampal Zangpo i Goszir Paldzior Döndruba. Ponieważ Karmapę zapraszano do wielu miejsc, zaczął podróżować. Udzielał nauk i inicjacji tysiącom ludzi, napisał również wiele tekstów i komentarzy. Cziödrak Gyamtso spędził cale życie przemieszczając się z miejsca na miejsce z wielkim orszakiem uczniów. Tysiące ludzi prowadziło życie koczowników, mieszkając w namiotach, podążając za swoim nauczycielem i otrzymując nauki. Wszyscy musieli podporządkować się surowemu programowi studiów i medytacji.
Przy Njiro Dong Tse Karmapa spotkał IV Szamarpę, Czöki Trakpę, któremu przekazał nauki linii.
Dzierżawcą linii Karmapy został Denma Drubtop Taszi Paldzior. VII Karmapa Czödrak Gyamtso zmarł, mając pięćdziesiąt dwa lata.

Denma Drubtop Taszi Paldzior (1457 - 1525)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Taszi Paldzior urodził się we wschodnim Tybecie, w prowincji Den. Już jako małe dziecko interesował się Dharmą. Kiedy miął pięć lat, usłyszał imię Karmapy - powstało w nim wówczas głębokie oddanie. W rok później spotkał Karmapę i otrzymał od niego imię Taszi Paldzior.
Mając osiem lat przyjął ślubowania od Pengar Dziampal Zangpo, natomiast od dziewiątego do szesnastego roku życia studiował sutry pod kierunkiem uczonego Sangdzie Pal. Myśl, że do osiągnięcia oświecenia potrzebny jest mu niezwykły nauczyciel, doprowadziła do tego, że powrócił do Karmapy. Następnie przez ponad siedem lat otrzymywał od niego nauki. Ponieważ rozumiał, że wyzwolenie z samsary można osiągnąć tylko stosując nauki w praktyce, poszedł za przykładem Milarepy.
Spędził dwadzieścia lat na odosobnieniu w górach, osiągnął realizację i został guru VIII Karmapy, Mikjo Dordże.

VIII Karmapa Mikjo Dordże (1507 - 1554)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Mikjo Dordże urodził się w prowincji Ngam Czu we wschodnim Tybecie. Kiedy tylko przyszedł na świat, usiadł i powiedział: "Jestem Karmapą. Jestem Karmapą".
Ojciec Karmapy poszedł do Situ Taszi Namgyala, przebywającego akurat w pobliżu i opowiedział mu o swoim nowo narodzonym synu. Situpa powiedział, że jest prawie pewien, iż chłopiec jest inkarnacją Karmapy. Poradził ojcu, by zachował całą sprawę w tajemnicy i odpowiednio troszczył się o dziecko. Mniej więcej w tym samym czasie pewna rodzina z Kongpo w Amdo, w centralnym Tybecie, ogłosiła, że ich syn jest nowym Karmapą. Na prośbę wielu nauczycieli Gyaltsab Taszi Namgyal zaopiekował się dzieckiem.
Inkarnacja Karmapy urodzona w Ngam Czu została zawieziona do prowincji Riło Cze i Lo Rong, gdzie przebywało wielu uczniów poprzedniego Karmapy. Byli oni przekonani, iż dziecko znajdujące się pod ich opieką było prawdziwą inkarnacją.
Ponieważ obie grupy nie mogły się pogodzić, zaistniał problem. Gyaltsab doprowadził do spotkania obu chłopców, aby stwierdzić, który z nich jest prawdziwym Karmapą. W podobnej sytuacji, zgodnie z tradycją, sprawdza się, czy kandydaci są w stanie odnaleźć wśród wielu przedmiotów rzeczy należące dawniej do ich poprzednika.
Dziecko z Ngam Czu potrafiło to zrobić, natomiast drugi chłopiec - nie. W ten sposób stwierdzono, kto był właściwą inkarnacją. Młody Karmapa ogłosił, że drugi kandydat jest reinkarnacją Surmang Czungtsanga z klasztoru Surmang we wschodnim Tybecie.
VIII Karmapa otrzymał wszystkie nauki Kagyu od Denma Drubczen Taszi Paldziora. Studiował jednak również i praktykował pod opieką wielu innych mistrzów. Założył także dużą liczbę kolegiów klasztornych i napisał wiele znanych filozoficznych komentarzy. Kluczowe nauki linii Kagyu przekazał V Szamarpie, Könczok Jenlag, który został następnym dzierżawcą linii. Mikjo Dordże zmarł, mając czterdzieści siedem lat.

V Szamarpa, Kunczok Jenlag (1526-1583)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Könczok Jenlag został odnaleziony przez VIII Karmapę, Mikjo Dordże. Karmapa powiedział, że reinkarnacje Karmapy i Szamarpy są w rzeczywistości tym samym strumieniem umysłu i są od siebie nieoddzielne. Könczog Jenlag był uczonym i mistrzem medytacji. W ciągu swojego życia napisał siedem znanych tekstów dotyczących praktyki medytacji. Szamarpa Könczog Jenlag odnalazł IX Karmapę Łangczuk Dordże i został jego guru.

IX Karmapa Łangczug Dordże (1556-1603)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Łangczuk Dordże urodził się w regionie Treshod we wschodnim Tybecie. Kiedy tylko przyszedł na świat, usiadł, wytarł sobie twarz i powiedział: "Jestem Karmapą". Wkrótce wszyscy ludzie w okolicy mówili już o niezwykłym dziecku.
Kjamo Nangso Czokiong Taszi był uczniem poprzedniego Karmapy - powiedział mu on, że będzie służył jego następnej inkarnacji. Czokiong Taszi udał się więc do Treshod, żeby zobaczyć dziecko i sprowadził je do klasztoru Kjamo Lhundrub Tse.
Sława chłopca rozprzestrzeniała się szybko wkrótce wiadomość o nim dotarła do Szamana Könczog Jenlag i Situpy Czöki Gocza. Obaj stwierdzili, że dziecko jest inkarnacją Karmapy. Situpa udał się do niego i ofiarował mu inicjację Amitajusa, "Buddy Długiego Życia". Szamarpa spotkał IX Karmapę w miejscu o nazwie Lundrub Tse. Udzielił mu wówczas Schronienia i wyczerpujących nauk. Od Szamarpy Könczog Jenlag otrzymał Karmapa Łangczuk Dordże wszystkie nauki Kagyu. Karmapa podróżował po całym Tybecie, nauczał Dharmy - od czasu do czasu pełnił również rolę rozjemcy w czasie niepokojów politycznych. Poprawił także warunki życia wielu ludzi i uchodził za zwierzchnika Tybetu. IX Karmapa odnalazł inkarnację Szamarpy, Czöki Łangczuk, który został jego głównym uczniem i następnym dzierżawcą linii. Łangczuk Dordże zmarł, mając czterdzieści siedem lat.

VI Szamarpa Czöki Łangczuk (1584-1629)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Czöki Łangczuk został rozpoznany przez IX Karmapę, swego głównego nauczyciela. Otrzymał nauki również od wielu innych mistrzów i jest znany ze swego głębokiego wglądu. Mając siedemnaście lat, znał już na pamięć pięćdziesiąt sutr i tantr. Z powodu swych niezwykłych zdolności do prowadzenia filozoficznych debat, stał się znany jako "pandita północy, wszechwiedzący Szamarpa, z którego cieszy się wielki Mandziuśri".
VI Szamarpa napisał dziesięć rozpraw o znaczeniu zarówno tradycji sutr, jak też tantr. Czöki Łangczuk został guru Deszi Tsangpu, władcy centralnego Tybetu i nauczał wszędzie na tym terenie. Podczas jednej z podróży po wschodnim Tybecie rozpoznał X Karmapę, Czojing Dordże i został jego guru. W owym czasie wybuchły w tej części kraju niepokoje, jednak dzięki skutecznym mediacjom Czöki Łangczuka, wkrótce doszło do pokojowego rozwiązania konfliktów. W swoich podróżach dotarł również do Nepalu, gdzie przekazał buddyjskie nauki w ich oryginalnym języku, sanskrycie, królowi Laxman Naran Singhowi i wszystkim zainteresowanym i posiadającym oddanie.
Czöki Łangczuk zmarł w górach Helampur w Nepalu, w pobliżu jaskini, w której medytował niegdyś wielki jogin Tybetu, Milarepa.

X Karmapa, Czojing Dordże (1604-1674)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Czojing Dordże urodził się w Khajtri Tang, w prowincji Golok w północnym Tybecie. VI Szamarpa, Czöki Łangczuk, rozpoznał i intronizował Karmapę oraz przekazał mu wszystkie nauki linii Kagyu. Czojing Dordże podróżował po całym Tybecie, nauczał, a także pomagał istotom, również na wiele innych sposobów.
Z powodu paktu pomiędzy mongolskim władcą Guszri Chanem i V Dalaj Lamą Ngałang Lozang Gyamtso, który został jako pierwszy Dalaj Lama władcą Tybetu, Karmapa miał jednak wiele trudności. Z powodu klimatu politycznego nauka Kagyu bardzo osłabła, a sekciarskie prześladowania zmusiły wreszcie Czojing Dordże do opuszczenia Tybetu.
Podróżując przez Nepal i Birmę do prowincji Yunan w Chinach, zbudował po drodze wiele klasztorów. Do Tybetu mógł powrócić dopiero po dwudziestu latach spędzonych na wygnaniu. Karmapa Czojing Dordże odnalazł i intronizował VII Szamarpę, Jesze Njingpo i przekazał mu wszystkie nauki Kagyu. Karmapa Czojing Dordże zmarł w wieku siedemdziesięciu lat.

VII Szamarpa, Jesze Njingpo (1631-1694

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Jesze Njngpo został odnaleziony przez X Karmapę Czojing Dordże i został jego uczniem. Szamarpa poświęcił całe swoje życie medytacji. Zgodnie z autentycznymi wskazówkami X Karmapy odnalazł on XI Karmapę i został jego nauczycielem.

XI Karmapa, Jesze Dordże (1676-1702

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Jesze Dordże urodził się w Miszo we wschodnim Tybecie. Szamarpa Jesze Njingpo rozpoznał w nim inkarnację X Karmapy. Najpierw zawiózł go do swej siedziby, klasztoru Jangpaczen w centralnym Tybecie. Stamtąd młody Karmapa udał się do klasztoru Tsurpu, jednej z trzech siedzib Karmapy w Tybecie i został tam intronizowany.
Szamarpa przekazał mu nauki Kagyu. Od Jongaj Mingjura Dordże otrzymał natomiast nauki "Terczö", pochodzące od buddyjskiego mistrza Padmasambhawy. Guru Rinpocze przepowiedział, jak mówią pisma, iż XI Karmapa zostanie dzierżawcą szczególnej linii "Terczö". Karmapa odnalazł i potwierdził VIII Szamarpę, Palczen Czöki Döndrub, który został jego głównym uczniem i kolejnym dzierżawcą linii.
Karmapa Jesze Dordże zmarł, mając dwadzieścia siedem lat.

VIII Szamarpa, Czöki Döndrub Dordże (1695-1732)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Czöki Döndrub urodził się w nepalskiej rodzinie w Helampur w Nepalu. XI Karmapa wysłał z Tybetu do Nepalu swojego reprezentanta z dokładnymi wskazówkami, dotyczącymi miejsca pobytu Szamarpy. Mając siedem lat, Szamarpa Czöki Döndrub został sprowadzony do Tybetu i intronizowany przez XI Karmapę, który przejął odpowiedzialność za jego wykształcenie. Czöki Döndrub odnalazł następnie XII Karmapę, Czangczub Dordże i został jego guru. Obydwaj wiele podróżowali i nauczali w Nepalu, Sikkimie, Bhutanie, Indiach i Chinach. XII Karmapa i VIII Szamarpa zmarli w odstępie tylko jednego dnia, w Chinach.

XII Karmapa, Czangczub Dordże (1703-1732)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Czangczub Dordże urodził się w Czile Czakhor w prowincji Derge we wschodnim Tybecie. Szamarpa usłyszał o niezwykłym dziecku i wysłał grupę poszukiwawczą, która sprowadziła Karmapę do klasztoru Karma Gön. Tam on i Szamarpa spotkali się i pozostali razem do końca życia.
Situpa Czöki Dziungne mówi w swej autobiografii (wyd. dr Lokesz Czandry), że Karmapowie i Szamarpowie mają ten sam status. Stwierdza on również, że znakiem tego jest to, że ich trony mają tę samą wysokość. Karmapa i Szamarpa przekazali wszystkie nauki Kagyu VIII Situpie i mianowali go dzierżawcą linii.

VIII Situpa, Czoki Dziungne (1700-1774)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

VIII Szamarpa Czöki Döndrub był guru Situpy Czöki Dziungne. Situpa pisze w swej autobiografii, iż widzi Szamarpę jako ucieleśnienie Amitaby, Buddy Nieograniczonego Światła oraz, że spotkanie Szamarpy nadało sens jego życiu. XII Karmapa i VIII Szamarpa spotkali Situ Czöki Dziungne we wschodnim Tybecie, udając się do Chin w 1735 roku. Powiedzieli mu wówczas, iż nie wrócą już do Tybetu i udzielili mu wskazówek, zgodnie z którymi powinien przejąć odpowiedzialność za linię Karma Kagyu do czasu, kiedy zostaną odnalezione ich reinkarnacje. Kiedy Situ Czöki Dziungne usłyszał o śmierci Karmapy i Szamarpy w Chinach, rozpoczął poszukiwanie ich reinkarnacji. Z pomocą mistrza Njingmapy, Kato Rigdzin Tsełanga Norbu, odnalazł XIII Karmapę, Dudul Dordże i IX Szamarpę, Gełaj Dziungne. Intronizował Karmapę i jako dzierżawca linii był w stanie przekazać mu całość nauk Kagyu. Szamarpa żył jednak tylko osiem lat. Później Karmapa, Situpa i Kato Rigdzin Tsełang Norbu rozpoznali młodszego brata IV Panczen Lamy jako inkarnację Szamarpy. VII Gyaltsab Rinpocze jednak uznał już za jego kolejne wcielenie syna bogatej rodziny Ger Namsajling. Poparło go wielu mnichów z klasztoru Szamarpy w Jangpaczen w Tybecie.
Spór znalazł swe zakończenie w sądzie stwierdzono, że Karmapa, Situpa i Kato Rigdzin Tsełang Norbu odnaleźli autentyczną inkarnację. Szamarpa został znowu osadzony na tronie i otrzymał nauki od Karmapy i Situpy.

XIII Karmapa. Dudul Dordże (1733-1797

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Dudul Dordże urodził się w Czampa Drongsar w południowym Tybecie. Został odnaleziony przez Kato Rigdzin Tsełang Norbu i Situ Czöki Dziungne. W tym czasie w Tybecie rządził VII Dalaj Lama, Kalsang Gyamtso i jego główny minister Sönam Topgjal. Chcieli oni sprawić, by wszyscy urzędnicy rządowi byli gelugpami i wydali odpowiednie zarządzenia. Wcześniej, również urzędnicy wywodzący się z innych tradycji mogli pracować w administracji państwowej. Na skutek tej politycznej decyzji, po to, by nowa inkarnacja Karmapy mogła zostać oficjalnie uznana, trzeba było uzyskać pieczęć potwierdzającą Dalaj Lamy. Była to polityczna zależność, do której doszło na skutek sekciarskiego podejścia, panującego w owych czasach.
Kiedy Karmapa miał pięć lat, został przewieziony do klasztoru Tsurpu. W wieku dwunastu lat otrzymał wszystkie nauki Kagyu od Situ Czöki Dziungne i VI Kjabgön Drugczena, Kagyu Trime Szingtu. Otrzymał również nauki Njingmapy od Rigdzin Tsełanga Norbu. Później pojawiły się problemy w związku z inkarnacją Szamarpy, gdyż Gyaltsab Rinpocze twierdził, iż syn znanej rodziny Ger Namsaj Ling jest jego prawdziwym wcieleniem; Karmapa i Situpa ogłosili jednak młodszego brata Panczen Lamy reinkarnacją Szamarpy. Po wielu problemach wszystko się jednak wyjaśniło. Stwierdzono, iż to nie Gyaltsab Rinpocze odnalazł właściwą inkarnację. Wówczas Karmapa i Situpa potwierdzili razem Mipama Czödrub Gyamtso jako X Szamarpę. Został on głównym uczniem ich obu. Dudul Dordże odnalazł również IX Situpę Pema Njincze Łangpo. Zarówno X Szamarpa, jak również IX Situpa byli bliskimi uczniami Karmapy i obaj stali się dzierżawcami jego linii. Karmapa Dudul Dordże zmarł, mając sześćdziesiąt cztery lata.

X Szamarpa Mipam Czodrub Gyamtso (1742-1793)

Streszczenie fragmentu "Łańcucha z kryształu księżycowej wody" VIII Situpy, Czöki Dziungne i Belo Tsełang Küncziab.

Mipam Czödrub Gyamtso został odnaleziony przez swego nauczyciela, XII Karmapę Dudul Dordże. Został uczonym i mistrzem medytacji. Kiedy miał ponad czterdzieści lat udał się do Nepalu, gdzie zebrał wokół siebie wielu uczniów. Szamarpa odrestaurował wielką stupę Swajambhu, jeden z największych buddyjskich pomników Nepalu, po czym zmarł w pobliżu stupy Bodnath, będącej innym znanym celem pielgrzymek w tym kraju.

IX Situpa. Pema Njincze Łangpo (1774-1853)

Streszczenie fragmentów "Kwiatów oddania" Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje.

Guru Rinpocze, indyjski mistrz będący jednym z pierwszych, którzy sprowadzili buddyzm do Tybetu, powiedział, że w przyszłości zamanifestuje się jako osoba o imieniu Pema Njincze Łangpo.
X Szamarpa, Czödrub Gyamtso i VII Pało Rinpocze, Tsuglag Gała, uznali Pema Njincze Łangpo za inkarnację Situ Czöki Dziungne. Szamarpa potwierdził jego autentyczność i intronizował go. Pema Njincze Łangpo studiował z wieloma mistrzami swego czasu. Jego głównymi nauczycielami byli XIII Karmapa, Dudul Dordże i X Szamarpa, Czödrub Gyamtso. Situpa zbudował wiele ośrodków odosobnieniowych, w których udzielał również wyczerpujących nauk. W ten sposób wniósł swój udział w rozprzestrzenianie się praktyk medytacyjnych Kagyu. Był guru XIV Karmapy, Tegczog Dordże i Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje.

XIV Karmapa, Tegczog Dordże (1798-1863)

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Tegczog Dordże urodził się we wsi Danang we wschodnio tybetańskim regionie Do Kham. Drugczen Kunzig Czöki Nangła, któremu powierzony został list XIII Karmapy, zawierający wskazówki związane z jego następnym odrodzeniem, rozpoznał Tegczog Dordże jako XIV Karmapę. Karmapa przyjął ślubowania od Drugczen Kunzig Czöki Nangła i Situ Pema Njingcze Łangpo. Od obu tych mistrzów otrzymał również wszystkie nauki Kagyu. Także Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje, jego bliski uczeń, udzielił Karmapie nauk, gdyż otrzymał wcześniej rzadki przekaz "Terczö", którego Karmapa nie miał okazji do tej pory dostać. Karmapa podróżował po całym Tybecie i rozprzestrzeniał nauki Kagyu. Odnalazł również X Situpę, Pema Kunsang. Nauk stanowiących najgłębszą esencję przekazu Kagyu udzielił Dziamgonowi Lodro Thaje, który został następnym dzierżawcą linii. Tegczog Dordże zmarł mając sześćdziesiąt lat.

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje (1813-1899

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Dziamgon Kongtrul Lodro Thaje urodził się w wiosce Rangjab we wschodnio tybetańskiej prowincji Derge. Pojawienie się Lodro Thaje przepowiedział Budda w Samadhiradżasutrze. Jest w niej napisane, iż Budda mówił o nim jako o wybitnej postaci, która przyniesie rzeczywisty pożytek wielu istotom. Jego nadejście zostało również przepowiedziane w wielu termach Padmasambhawy(tajemnych naukach, ukrytych po to, by później mogły zostać odnalezione przez jego uczniów).
Lodro Thaje był guru XV Karmapy, Khacziab Dordże, któremu przekazał linię Kagyu i jej nauki. Lodro Thaje zmarł w wieku osiemdziesięciu siedmiu lat.

XV Karmapa, Khacziab Dordże (1871-1922)

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Khacziab Dordże urodził się we wsi Szelkor w prowincji Tsang, w centralnym Tybecie. Tuż po urodzeniu wypowiedział mantrę Czenrezig, a mając pięć lat potrafił już czytać teksty. IX Cziabgon Drukczen rozpoznał go i osadził na tronie. Karmapa otrzymał wszystkie nauki Kagyu od Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje, studiował też z Khenczen Taszi zerem i wielu innymi nauczycielami. Podróżował po całym Tybecie, nauczał i udzielał inicjacji. Khacziab Dordże odnalazł inkarnację Dziamgona Kongtrula Lodro Thaje i Situpy; w czasie ich intronizacji prowadził rytuały. Był żonatym mistrzem i miał trzech synów - byli wśród nich II Dziamgon Rinpocze i XII Szamarpa Dziamjang Rinpocze.
Karmapa kazał wydrukować na nowo wiele rzadkich i trudno dostępnych pism. Jego najbliższymi uczniami byli Situ Pema Łangczug Gyalpo, Dziamgon Palden Czientse Özer, Beru Czientse Lodro Misaj Dziampaj Gocza. Khacziab Dordże zmarł, mając pięćdziesiąt jeden lat.

XI Situpa Pema Łangczug Gyalpo (1886-1953)

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Pema Łangczug Gyalpo został odnaleziony i intronizowany przez XV Karmapę. Jego głównymi guru byli Karmapa Khacziab Dordże i

Dziamgon Lodro Thaje, przy czym Karmapa uważany był za ważniejszego, ponieważ udzielił Situpie najgłębszych nauk, znanych jako "ostateczna linia Kagyu".
Situpa został wielkim uczonym, studiował z wieloma mistrzami swego czasu i intensywnie nauczał w całym Tybecie. Odnalazł również i intronizował XVI Karmapę Randziung Rigpe Dordże, a także przejął odpowiedzialność za jego wychowanie.

II Dziamgon Kongtrul Czientse Yzer (1904-1953)

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Palden Czientse zer urodził się w klasztorze Tsurpu. Był on synem XV Karmapy, który go rozpoznał i intronizował. Od ojca otrzymał wszystkie nauki Kagyu. Młody Tulku pojechał do Tsadra Rinczen Drag we wschodnim Tybecie - siedziby swego poprzednika. Studiował z wieloma mistrzami, takimi jak Surmang Trungpa Czöki Njincze i inni. Nauczał w wielu miejscach w Tybecie i był znany z tego, iż przykładał dużą wagę do swej osobistej praktyki medytacyjnej. Palden Czientse zer przekazał najgłębsze nauki XVI Karmapie Rangdziung Rigpe Dordże i w ten sposób stał się dzierżawcą "złocistej linii Kagyu". Zmarł, mając czterdzieści dziewięć lat.

XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże (1924-1981)

Streszczenie fragmentów "Uzupełniających notatek o złocistej linii Kagyu" Topgi Rinpocze.

Rangdziung Rigpe Dordże urodził się we wschodniotybetańskiej prowincji Derge w Denghok. List poprzedniego Karmapy, zawierający szczegóły związane z pojawieniem się następnej inkarnacji, takie jak nazwa miejsca, imiona rodziców itd., został powierzony Dziampal Tsultrimowi, służącemu Khacziaba Dordże. Dziampal Tsultrim przekazał ów list administracji klasztoru Tsurpu. Urzędnicy poprosili Beru Czientse, Situpę i Dziamgona
Rinpocze, by wyjaśnili niektóre niejasne punkty. Następnie wysłano grupę poszukiwawczą, która odnalazła reinkarnację. Młodego Karmapę zawieziono do klasztoru Palpung, gdzie otrzymał nauki, ślubowania mnisie i ślubowanie bodhisattwy od Situ Pema Łangczuk. Beru Czientse udzielił mu nauk o tantrach, sutry studiował Karmapa z Bo Kagkarem Rinpocze, natomiast Dziamgon Kongtrul Czientse zer przekazał mu sześć jog Naropy i Mahamudrę. Głównymi nauczycielami XVI Karmapy byli Situ Pema Łangczuk i Dziamgon Czientse zer. Karmapa podróżował i nauczał w całym Tybecie. Kiedy w 1950 roku chińska armia przejęła kontrolę nad Tybetem, Dalaj Lama i inni urzędnicy rządowi pojechali na rozmowy do Pekinu. XVI Karmapa i wielu innych wysokich lamów towarzyszyło im, by wziąć udział w negocjacjach, które przyniosły Tybetańczykom pewne korzyści. W 1959 roku Chiny anektowały jednak Tybet i Karmapa wyemigrował do Indii. Osiadł w Sikkimie, gdzie król Taszi Namgyal podarował mu ziemię pod budowę klasztoru Rumtek. Na zaproszenie króla Dzigme Dordże Łangczug Karmapa odwiedził również Bhutan, zaś po podróży do Ladakhu, gdzie udzielał nauk w różnych klasztorach, udał się na pielgrzymkę do świętych miejsc Indii i Nepalu.
W 1974 Karmapa odbył swą pierwszą, wielką podróż zagraniczną. Wszędzie na świecie zostały założone ośrodki Dharmy. Karmapa rozprzestrzeniał buddyjskie nauki i miał wielu uczniów. Zmarł, mając pięćdziesiąt siedem lat.

Od tłumaczy:

W biografii Czokjur Lingpy, mistrza Njingmapy i tertona znajduje się przepowiednia mówiąca, iż pomiędzy XIV i XV intronizowanym Karmapą będzie istniała inkarnacja, która nie będzie żyła wystarczająco długo, by stać się dzierżawcą tronu. Chłopiec ten żył tylko dwa lata i urodził się w rodzinie spokrewnionej blisko z rodziną XIV Karmapy. Jeśli policzyłoby się również tę inkarnację, wówczas Khacziab Dordże był XVI Karmapą, a Rangdziung Rigpe Dordże - XVII Karmapą. Wyjaśnia to również przepowiednię V Karmapy, Deszin Sziegpy, mówiącą, że pomiędzy końcem życia XVI Karmapy, a początkiem życia jego XVII inkarnacji, nauki buddyjskie podupadną w Tybecie. W proroctwie tym można przeczytać, iż w owym czasie ludność Chin powstanie przeciwko swojemu cesarzowi, jego linia rodzinna wygaśnie, Chińczycy opanują Tybet oraz, że oba kraje dotknie wiele cierpień i nędza

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

 | PODOBNE ARTYKUŁY: