DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 02_10 -> TRADYCJE BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO // DD2

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

TRADYCJE BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO // DD2

Na podstawie książki "The Torch of Certainty" Jamgona Kongtrula I i wykładu Alexa Berzina wygłoszonego w Krakowie w 1986 r. Opracowała B. Orłowska.


W obrębie buddyzmu tybetańskiego istnieją cztery główne tradycje: Nigmapa, Gelukpa, Sakjapa i Kagyupa. Pierwsza z nich Ningmapa pochodzi z tzw. Okresu starych tłumaczeń i wywodzi się od Guru Rinpocze Padmasambhawy. W obrębie tej tradycji występuje północna i południowa linia przekazu. Od Atisi pochodzi linia Kadampa, która zapoczątkowała okres nowych tłumaczeń i podzieliła się na trzy nurty. Po pewnym czasie połączyły się one w Nową Kadampę i tak powstała tradycja Gelukpa. W tradycji Sakja występują trzy odrębne linie a w tradycji Kagyu trzynaście różnych linii przekazu. Jedną z nich jest Szangpa Kagyu, wywodząca się od indyjskiego jogina Kiungpo Neldzior. Jest to tradycja Kału Rinpocze. Pozostałych dwanaście linii nosi nazwę Dakpo Kagyu i wywodzi się od Tilopy, Naropy, Marpy, Milarepy i Gampopy.
Gampopa miał czterech uczniów a jeden spośród nich Parno Drukpa miał ośmiu stąd dwanaście tradycji Kagyu. Jedną z nich jest właśnie Karma Kagyu związana z Karmapą, który był jednym z uczniów Gampopy.
CZTERY WIELKIE SZKOŁY KAGYU
1) Karma Kagyu; pochodzi od I Karmapy
2) Baram Kagyu od Barampy Dharma Wangcziuk
3) Tsalpa Kagyu od Tsondragpy
4) Phamo Kagyu od Phamodrugpy
OSIEM MNIEJSZYCH SZKÓŁ
1) Drikhung Kagyu
2) Talung Kagyu
3) Tropu Kagyu
4) Drugpa Kagyu
5) May-drug
6) Bar-drug
7) Bar-ra
8) Lho-drug

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

TRADYCJE BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO // DD2 | SIDDHA TILOPA // DD2 | MEDYTACJA W CODZIENNYM ŻYCIU // DD3 - Dzigme Rinpocze | PIEŚŃ MAHAMUDRY // DD3 - J. Ś. XVI GYALWA KARMAPA | PRZEPOWIEDNIA V KARMAPY // DD3 - V KARMAPA | NAUCZYCIEL I UCZEŃ // DD4 - LAMA OLE NYDAHL | Pieśń Wadżry. PIEŚŃ ODDANIA I TĘSKNOTY // DD4 - 15 Karmapa Khacziab Dordże | PRAWDZIWA NATURA UMYSŁU // DD4 - SANGDZIE NIENPA RINPOCZE | WIERSZ MAHAMUDRY // DD4 - Kunzig Szamar Rinpocze | INICJACJA KALACZAKRY // DD5 - Manfred Seegers | JAK DZIAŁA MEDYTACJA // DD5 - KUNZIG SZAMAR RINPOCZE | O NATURZE BUDDY,STANIE POŚREDNIM I ŚMIERCI // DD5 - DZIAMGON KONGTRUL RINPOCZE | PIEŚŃ WADŻRY // DD5 - 8 KARMAPA MICZIO DORDŻE | SZEŚĆ WYZWALAJĄCYCH AKTYWNOŚCI // DD5 - Lama Ole Nydahl | ŻYCIORYS TSECZU RINPOCZE // DD5 - Gabi Kremer | LOBPYN TSECZU RINPOCZE OPOWIADA O SWOIM NAUCZYCIELU // DD5 | Męskie - Żeńskie // DD6 - Khandro Rinpocze | Fragmenty nauk IX Karmapy, Łangczuk Dordże, pochodzące z tekstu "Mahamudra - ocean prawdziwego // DD6 | Pieśń Wadżry // DD6 | Przeniesienie Buddyzmu na Zachód // DD6 - Szamar Rinpocze | Wywiad z Jego Świątobliwością XVI Karmapą // DD6 | Czternaście Głównych Błędów, Przez Które Łamie Się Samaja Wadżrajany // DD7 | Guru Joga - "Jedno, Które Urzeczywistnia Wszystko" // DD7 - Diigo Khyentse Rinpocze | Madhjamika - Droga środka // DD7 - Khenpo Czioedrak Thenpel | Cytaty // DD7 | Pieśń Wadżry // DD7 - VI Szamarpa Czóki Łangczuk | Wywiad z Lamą Ole Nydhalem na temat nowego Karmapy // DD8 - Kagyu Life | Z opowiadania Tulku Urgjen Rinpocze // DD8 | Utrzymywanie Samaja // DD8 | Cytaty // DD8 | Pogląd Mahamudry:Najcenniejsze z tego, co posiadamy // DD9 - LAMA OLE NYDAHL | Pieśń Wadżry z "Kagyu Gurtso" // DD9 - Drugi Dziamgon Kongtrul Rinpocze | Cytaty // DD9 | Therawadinowie i Bodhisatwowie // DD10 - Kunzin Szamar Rinpocze | Lama - Korzeń Błogosławieństwa // DD10 - Dziamgon Kongtrul Rinpocze | Wywiad z Lamą Ole Nydahlem // DD10 - Kagyu Life | Dzierżawcy linii Karma Kaqyu // DD10 | Cytaty // DD10 | Lekarz z Dhagpo - życie Gampopy // DD10 |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: