DIAMENTOWA DROGA JEST WEWNĘTRZNYM CZASOPISMEM BUDDYJSKIEGO ZWIĄZKU DIAMENTOWEJ DROGI LINII KARMA KAGYU

Diamentowa Droga -> Nr 02_10 -> PRZEPOWIEDNIA V KARMAPY // DD3

-> TU MOŻNA KUPIĆ NAJNOWSZY NUMER DIAMENTOWEJ DROGI

PRZEPOWIEDNIA V KARMAPY // DD3

V KARMAPA
_________


WPROWADZENIE

W czasie ostatnich tygodni otrzymałam pocztą kilka kopii angielskiego tłumaczenia fragmentów tekstu 5 Karmapy (1384-1415).
Chodzi tu o krótki wyciąg z 16 rozdziału jego biografii, zawierający szereg przepowiedni. Rozsyłane od pewnego czasu angielskie tłumaczenie podpisane jest przez Tłumaczkę Michelle Martin, jedną z głównych tłumaczy Rumteku. W jej tłumaczeniu w tej części tekstu został pominięty cały szereg wersów. Ponieważ między innymi pominięte zostały linijki, w których Karmapa udziela swym uczniom wskazówek, co powinni robić w trudnych czasach, które nadejdą, zdecydowałam się przetłumaczyć jeszcze raz cały fragment tekstu, z którego Michelle Martin wybrała tylko niektóre wersy.

PRZEPOWIEDNIE POWSTAŁE Z DOŚWIADCZENIA
Tłumaczenie fragmentu 16 rozdziału biografii 5 Karmapy Deszin Sziegpy.
... Od tego czasu w sukcesji Karmapów po 16 (Karmapie) lub 17 Nauka Zwycięzcy wogóle i nauka Kamtzang
będą podobne trzmielom bliskim śmierci w końcu lata.
Linia boskich królów na wschodzie zostanie przerwana
i kraj rządzony będzie przez wielu ludzi.
Zarówno od północy jak też od wschodu wdzierać się będą obcy
i Tybet zostanie okrążony jakby pierścieniem.
Zasługa króla centralnego Tybetu wyczerpie się,
cokolwiek będzie się robić, będzie niewłaściwe,
z kimkolwiek będzie się rozmawiać, pojawią się sprzeczności.
Dobre czyny rozwieją się, a złe będą się mnożyć,
maszyny stworzone przez obcych będą poruszać się po niebie
i będą obserwować kraj.
Gdy nadejdą owe złe czasy
w umyśle zabraknie miejsca na pokój i radość.
Mimo to jednak nie poddawajcie się cierpieniu!
Nie odstępujcie od Trzech Klejnotów!
Stosujcie praktykę Mahamudry!
Pozostawajcie w ukrytych miejscach i medytujcie.
Kiedy (Karmapa Deszin Sziegpa) wypowiedział te słowa,
Szein Jeszie Nyingpa (jego uczeń)
wykonał przed nim wiele pokłonów,
wielokrotnie go okrążył, po czym zapytał:
Ach! Zwycięski, pełen mocy Wszechwiedzący,
Karmapo drugi Buddo,
kiedy nadejdą owe złe czasy, co stanie się z miejscami tej okolicy?
Przy pomocy jakich najlepszych metod
można się będzie (tym czasom) przeciwstawić?
Jak wielu będzie tych,
którzy prowadzić będą uczniów o dobrej karmie?
Jakie znaki rozpadu i rozwoju ukażą się
w tej siedzibie założonej przez mistrza Dysum Czienpę 2)
Proszę cię wyjaśnij, co dobrego czynić należy we wszystkich
miejscach tego kraju,
a czego negatywnego unikać.
Mistrz (5 Karmapa Deszin Sziegpa) odparł:
Jeszie Nyingpo, posłuchaj!
Od teraz aż do 14 lub 15 (Karmapy), którzy nosić będą imię Dordże, siedziba ta będzie rozwijać się i wzrastać,
potem, gdy Nauka Buddy ogólnie pogrąży się w upadku
stanie się to również udziałem tego miejsca.
Jednak dzięki mocy moich wielkich życzeń
siedziba ta trwać będzie tak długo,
jak długo Nauka Buddy całkowicie nie zaniknie.
Kiedy to się stanie również ta siedziba przestanie istnieć,
(do tego czasu) przemiennie następować będą po sobie
okresy rozkwitu i rozpadu.
W innym miejscu, w okolicy Dokham o imieniu Dege
w miejscu dziesięciu pozytywnych działań
pewien król o dobrej karmie będzie wspierał Naukę.
W czasie jego rządów w Dokham będzie panowała radość.
Po jego śmierci (jednak) Dege rozpadnie się.
Wówczas w kraju tym powstanie klasztor o imieniu Pal.
Będzie on prowadzony przez wypromieniowanie
wielkiego Drogön Repy.
W tym czasie pojawi się dwóch (ludzi)
podobnych słońcu i księżycowi,
ich imiona zaczynać się będą na ka i kha.
Ktokolwiek będzie z nimi związany
nie powróci już (do Samsary).
Część światła Czenrezig w tajemnicy zamanifestuje się
jako król z Gomde.
W czasie jego rządów w Gomde będzie panowała radość.
Po jego śmierci (jednak) okolica Gomde upadnie.
W pobliżu Dokham Sanno Gang
pojawi się (człowiek) o dobrej karmie,
wyglądający jak księżyc jesienią.
W pełni spoczywać on będzie
w naturze niezmiennej Dharmadhatu
i powiedzie wszystkich, którzy będą z nim związani
do (czystej krainy o imieniu) Lotosowe Światło.
Po jego śmierci Dokham rozpadnie się.
W siedzibie o imieniu Sala Cziöpa4)
pojawi się wypromieniowanie pewnego Arhata.
(Człowiek ten) nosić będzie pomarańczowe szaty Dharmy,
a wszystkie związki z nim będą znaczące.
W czasie swej śmierci stopi się on
z przestrzenią oświeconego umysłu Vimalamitry.
W sukcesji (Karmapów) zamanifestuje się jako człowiek
Miczio zwany Dordże, doskonały Budda!
Będzie on niezrównany i nieporównywalny.
Dzięki mocy życzeń jego współczującego umysłu
Nauka Karmapy rozkwitnie i rozwinie się w dwójnasób.
W sukcesji Karmapów, pod koniec życia 16 Karmapy i na początku 17 pojawi się w siedzibie Saczö6)
(człowiek) o złamanym samaya,
lama noszący imię Na-tha.5)
Poprzez moc jego zgubnych życzeń
Nauka Karmapy zostanie prawie zniszczona.
W owym czasie z zachodu przybędzie (człowiek),
o (potencjale) dobrych wcześniejszych życzeń,
wypromieniowanie umysłu Guru Rinpocze.
Będzie miał łańcuch znamion i pełen mocy umysł.
Z jego ust będą padały gniewne słowa.
Z wyglądu będzie ciemny i będzie miał wyłupiaste oczy.
Pokona on owo wypromieniowanie o złamanych samaya.
Ochroni na chwilę Tybet,
w którym będzie w tym czasie panowała radość,
jakby miało się kawałek słońca.
Myślę, że to wydarzy się w Tybecie.
Nawet jeśli zamanifestowaliby się
również inni o dobrej karmie-
ponieważ Nauka Buddy chyli się ku upadkowi
i owoc życzeń złych (ludzi) wyłania się na światło dzienne
-trudno będzie pojawić się radości.
W centralnym Tybecie (władza) króla upadnie.
Pewne negatywne wypromieniowanie
pojawi się jako minister z Kongpo.
W centralnym Tybecie zapanuje wojna,
a rząd jego upadnie.
Wielu z nieobecnych tam dawniej obcych
pokryje nagle w wielkiej liczbie kraj.
W tym złym czasie ludzie będą zwodzeni przez to, co negatywne.
Nie będą zainteresowani Dharmą,
gdyż będą pochłonięci przez cierpienie.
Wszędzie w trzech regionach Tö, Me i Bar
popłyną strumienie krwi na skutek wojny.
Z powodu konfliktów, wojen i walk
nie pozostanie żadne miejsce,
gdzie panowałaby harmonia i radość.
Z powodu biedy i przymusowej pracy
nie będzie istniało żadne miejsce
(pełne) bogactwa i swobody.
Z powodu tortur i uwięzień
nie będzie istniało żadne miejsce (pełne) wolności.
Nie chodzi o to, że Trzy Klejnoty, Trzy Korzenie
i Strażnicy Dharmy nie mają współczucia.
(Po prostu) spotkają się: negatywna karma istot,
moc złych życzeń i czas upadku.
Do tej pory doskonałe nauki Diamentowej Drogi
będą pełne mocy i szybkiego błogosławieństwa.
PRZYPISY
1. Pierwszy wiersz brzmi: po 16 lub 17 (Karmapie).
Przez Michelle Martin został on mylnie przetłumaczony: pomiędzy 16 a 17 .... Powód, dla którego 5 Karmapa mówi: po 16 lub 17 jest następujący: pewien krewny 14 Karmapy Teczog Dordże poprosił go, by ten koniecznie odrodził się w jego rodzinie. Z tego też powodu stało się tak, lecz nowa inkamacja żyła tylko dwa lata i nigdy nie została intronizowana jako 15 Karmapa Khaeziab Dordże. Dlatego też 5 Karmapa Deszin Sziegpa mówi w swojej przepowiedni o 16 lub 17 Karmapie, zależnie od tego, czy weźmie się również pod uwagę pierwszą inkamację 14 Karmapy, która żyła tylko dwa lata, czy też nie.
2. Karma Gon we wschodnim Tybecie (patrz także przyp. 4).
3. Karma Gon we wschodnim Tybecie (patrz także przyp. 4).
4. W praktyce Demczog Trzy Mandale (Ciała, Mowy i Umysłu) opisywane są przy pomocy szczególnych imion, które pojawiają się w nazwach trzech najważniejszych klasztorów, założonych przez Dysum Czienpę, l Karmapę (Kempo Nenang i Karma Gon we wschodnim Tybecie oraz Tsurphu w centralnym Tybecie). Klasztor Karma Gon jest tu związany z mandalą mowy i określany jako Ogmin Saczo Sung Gi Densa, (w skrócie Saczó).
5. Michelle Martin wprowadziła w swoim tłumaczeniu po imieniu Na- tha w nawiasie słowo bratanek jako wyjaśnienie.
Po tybetańsku fragment ten brzmi dosłownie:lama wyposażony w imię Na-tha.Na-tha jest więc jednoznacznie imieniem i nie może być brane pod uwagę jako wskazanie stopnia pokrewieństwa. Po pewnych badaniach doszłam do wniosku, że słowo to wydaje się nie pochodzić z jeż. Tybetańskiego. W grę wchodziły więc jeszcze jako możliwe języki: sanskryt, chiński i mongolski. Jeśli chodzi o dwa ostatnie, które mogłyby być wzięte pod uwagę zważywszy na związki Deszin Sziegpy z Chinami i Mongolią, z powodu braków w ich znajomości nie byłam w stanie dokonać porównania. W sanskrycie jednak również słowo Na-tha wydaje się nie istnieć w tej pisowni. Dopiero w połączeniu z długim a;, a więc w formie Nat-ha, spotykamy się ze znaczeniem strażnik lub pomocnik, lecz w żadnym wypadku nie bratanek. W końcu znalazłam również słowo naptr lub naptri oznaczające ;wnuka, potomka;. Wspomniana jest również możliwość przetłumaczenia go jako ;bratanek, lecz z zaznaczeniem, że jest to bardzo niepewne i wątpliwe. W przypadku tego słowa należy jednak zaznaczyć, że odbiega ono już dalece od wyjściowego Na-tha (p.t.r zamiast tha) co stawia możliwość odniesienia jego znaczenia do interesującego nas słowa pod bardzo dużym znakiem zapytania. Z fonetycznego punktu widzenia 50% słowa jest w tym przypadku zmienione. Moim zdaniem z wyżej wymienionych powodów przetłumaczenie słowa Na-tha jako bratanek nie ma podstaw.
6. Patrz przypis 4.

Opracowanie: z tybetańskiego: Tina Draszczyk, tłumaczenie polskie: Wojtek Tracewski

 | W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

TRADYCJE BUDDYZMU TYBETAŃSKIEGO // DD2 | SIDDHA TILOPA // DD2 | MEDYTACJA W CODZIENNYM ŻYCIU // DD3 - Dzigme Rinpocze | PIEŚŃ MAHAMUDRY // DD3 - J. Ś. XVI GYALWA KARMAPA | PRZEPOWIEDNIA V KARMAPY // DD3 - V KARMAPA | NAUCZYCIEL I UCZEŃ // DD4 - LAMA OLE NYDAHL | Pieśń Wadżry. PIEŚŃ ODDANIA I TĘSKNOTY // DD4 - 15 Karmapa Khacziab Dordże | PRAWDZIWA NATURA UMYSŁU // DD4 - SANGDZIE NIENPA RINPOCZE | WIERSZ MAHAMUDRY // DD4 - Kunzig Szamar Rinpocze | INICJACJA KALACZAKRY // DD5 - Manfred Seegers | JAK DZIAŁA MEDYTACJA // DD5 - KUNZIG SZAMAR RINPOCZE | O NATURZE BUDDY,STANIE POŚREDNIM I ŚMIERCI // DD5 - DZIAMGON KONGTRUL RINPOCZE | PIEŚŃ WADŻRY // DD5 - 8 KARMAPA MICZIO DORDŻE | SZEŚĆ WYZWALAJĄCYCH AKTYWNOŚCI // DD5 - Lama Ole Nydahl | ŻYCIORYS TSECZU RINPOCZE // DD5 - Gabi Kremer | LOBPYN TSECZU RINPOCZE OPOWIADA O SWOIM NAUCZYCIELU // DD5 | Męskie - Żeńskie // DD6 - Khandro Rinpocze | Fragmenty nauk IX Karmapy, Łangczuk Dordże, pochodzące z tekstu "Mahamudra - ocean prawdziwego // DD6 | Pieśń Wadżry // DD6 | Przeniesienie Buddyzmu na Zachód // DD6 - Szamar Rinpocze | Wywiad z Jego Świątobliwością XVI Karmapą // DD6 | Czternaście Głównych Błędów, Przez Które Łamie Się Samaja Wadżrajany // DD7 | Guru Joga - "Jedno, Które Urzeczywistnia Wszystko" // DD7 - Diigo Khyentse Rinpocze | Madhjamika - Droga środka // DD7 - Khenpo Czioedrak Thenpel | Cytaty // DD7 | Pieśń Wadżry // DD7 - VI Szamarpa Czóki Łangczuk | Wywiad z Lamą Ole Nydhalem na temat nowego Karmapy // DD8 - Kagyu Life | Z opowiadania Tulku Urgjen Rinpocze // DD8 | Utrzymywanie Samaja // DD8 | Cytaty // DD8 | Pogląd Mahamudry:Najcenniejsze z tego, co posiadamy // DD9 - LAMA OLE NYDAHL | Pieśń Wadżry z "Kagyu Gurtso" // DD9 - Drugi Dziamgon Kongtrul Rinpocze | Cytaty // DD9 | Therawadinowie i Bodhisatwowie // DD10 - Kunzin Szamar Rinpocze | Lama - Korzeń Błogosławieństwa // DD10 - Dziamgon Kongtrul Rinpocze | Wywiad z Lamą Ole Nydahlem // DD10 - Kagyu Life | Dzierżawcy linii Karma Kaqyu // DD10 | Cytaty // DD10 | Lekarz z Dhagpo - życie Gampopy // DD10 |

 | PODOBNE ARTYKUŁY: